ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງລູກຄ້າຕະຫຼອດໄປ

Written by  //  December 27, 2012  //  Cover  //  No comments

77

ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະເຕີບໃຫຍ່

ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງລູກຄ້າຕະຫຼອດໄປ

ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍາວນານກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຜ່ານຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຕັມໄປດ້ວຍນະວັດຕະກຳໃໝ່ບົນພື້ນຖານມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍໜ່ວຍບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ ເປັນການຮ່ວມທຸລະກິດກັນລະຫວ່າງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະ
ເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL Public) ຊຶ່ງເປັນທະນາຄານລັດແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ກັບກຸ່ມທະນາຄານເບຣດແບງ (Bred-BPCE Group) ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທະນາຄານໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. BFL ຖືເປັນທະນາຄານຈາກເອີຣົບແຫ່ງທຳອິດທີ່ເປີດບໍລິການໃນປະເທດລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະສາມາດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນທະນາຄານຊັ້ນນຳໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ກີໂຢມ ແປກດົງ (Guillaume Perdon) ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ (BFL) ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງນີ້: BFLໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2010
ໂດຍການຮ່ວມທຶນກັນຈາກກຸ່ມທະນາຄານເບຣດ (Bred-BPCE Group) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ (BCEL Public). ບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ (MOU) ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນເດືອນ
ຕຸລາ 2008 ທີ່ຜ່ານມາ.

ພວກເຮົາໄດ້ເປີດສຳນັກງານໃຫຍ່ໃນເດືອນຕຸລາ  2010  ທີ່ຜ່ານມາຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ
ຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2011, BFL ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເປີດເຄືອຂ່າຍໜ່ວຍບໍລິການ. ໃນປະຈຸບັນນີ້, ເຄືອຂ່າຍ
ຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ 12 ໜ່ວຍບໍລິການກະຈາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆລວມເຖິງຕະຫຼາດເຊົ້າຊອບ
ປິງມໍ, ຕະຫຼາດສີໄຄ, ດີມາດດົງປ່າລານ, ບ້ານສີຫອມ, ນ້ຳພຸ, ຮ້ານ ຢູເອັກສະເພຣດ, ທາດຫຼວງ, ມະ
ຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດດົງໂດກ. ໃນຕ່າງແຂວງ, ພວກເຮົາໄດ້ເປີດໜ່ວຍບໍລິການຢູ່ທີ່ປາກເຊ ແຂວງ
ຈຳປາສັກ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ. ສະຫວັນນະເຂດ.

ໃນປີ 2013, ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະເປີດໜ່ວຍບໍລິການເພີ້ມເຕີມອີກຈຳນວນ 12 ແຫ່ງ. ໃນທ້າຍປີ
2013, ເຄືອຂ່າຍໜ່ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາກໍ່ຈະເປັນ 25 ແຫ່ງກະຈາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແລະ ໃນຕ່າງແຂວງ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງມາສ້າງຕັ້ງທະນາຄານໃນປະ ເທດລາວ?

ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີສັກກາຍະພາບສູງ ດ້ວຍເສດ
ຖະກິດທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,
ເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍ 10 ປີແລ້ວທີ່ປະເທດໄດ້ເປີດປະຕູເພື່ອຮັບເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ
ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເພີ້ມຂື້ນເປັນເທື່ອລະກ້າວ.
ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນທີ່ຕັ້ງທາງຍຸດທະສາດທີ່ດີ
ເລີດ ຊຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບການພົວພັນທຸລະກິດກັບປະເທດອື່ນໆໃນຂົງເຂດນີ້ເຊັ່ນ: ປະເທດຈີນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ, ປະເທດມຽນມ້າ ແລະ ປະເທດໄທ. ການຮັບຮອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ
ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ໂດຍສົມບູນຖືເປັນອີກກຸນແຈໜຶ່ງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງປະເທດໃນ
ການພັດທະນາໃນລະດັບສາກົນ.

ທ່ານຄິດວ່າຜົນຕອບຮັບຕໍ່ການບໍລິການຂອງທ່ານ ເປັນແນວໃດ?

ໃນປະຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 2 ປີແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເປັນຢ່າງດີ. ປະຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 6,000
ລາຍ, ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະເປັນບັນດາບໍລິສັດໃນລາວ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ(SME)
ແລະ ລຸກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ. ພວກເຮົາໄດ້ຕອບສະໜອງການບໍລິການທີ່ຕັ້ງໃຈມອບໃຫ້ເປັນພິເສດແກ່
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ການບໍລິການເບີກຈ່າຍເງີນເດືອນທີ່ສະດວກສະບາຍ, ຕູ້ ATM ແລະ ເຄື່ອງ
ຮູດບັດເພື່ອຊຳລະຄ່າສິນຄ້າແລະບໍລິການ (ລວມເຖິງບັດວີຊາ Visa), ບໍລິການທະນາຄານຜ່ານອີນ
ເຕີເນັດ, ບໍລິການໂອນເງີນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ລະຫວ່າງເອີຣົບ ແລະ ສປປ ລາວ…

ຍອດສິນເຊື່ອສຸງສຸດທີ່ທ່ານໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແມ່ນ ເທົ່າໃດ?

ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດຂະໜາດຂອງສິນເຊື່ອ ສໍາລັບລູກຄ້າ. ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກເປັນຕົ້ນໃສ່ໂຄງ
ການຫຼືແຜນງານຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເບິ່ງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະຄືນໃນຂອບເວລາທີ່ລະບຸໄວ້
ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຢາກໃນການຊໍາລະ.

ທະນາຄານຂອງທ່ານວາງຍຸດທະສາດແນວໃດໃນການດຶງດູດລູກຄ້າ?

ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບໃນການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງ
ພວກເຮົາທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າທຸກລະດັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ລວມເຖິງອັດຕາຕ່າງໆແມ່ນສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຢ່າງສູງໃນຕະຫຼາດ.

ລຸກຄ້າແຕ່ລະທ່ານແມ່ນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ໂດຍກົງຈາກຜູ້ຈັດການສາຍພົວພັນລູກຄ້າ ຊຶ່ງຖືເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນໃນຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບທະນາຄານ.

ພວກເຮົາແມ່ນທະນາຄານແຫ່ງທໍາອິດຈາກ ເອີຣົບທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປະເທດລາວ. ບັນດາຜູ້
ຖືຫຸ້ນຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມແຂງແຮງແໜ້ນໜາທັງໃນ ສປປ ລາວ (BCEL) ແລະ ໃນເອີຣົບ
(Bred-BPCE).

ທ່ານຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍສໍາລັບສິນເຊື່ອ ແລະ ເງີນຝາກແນວໃດ?

ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລະບຸໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້, ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບ
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ   ສະນັ້ນ,  ອັດຕາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

ຫຼັງຈາກການເປີດດໍາເນີນກິດຈະການຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຖານລູກຄ້າທີ່ກວ້າງ
ໃຫຍ່ ຊຶ່ງມີທ່າອ່ຽງກໍາລັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

ອັດຕາຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາທີ່ວາງອອກແມ່ນສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະໃນ
ຕະຫຼາດການໃຫ້ສິນເຊື່ອສໍາລັບທະລຸກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ລູກຄ້າບໍລິສັດ

ເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດສິນເຊື່ອຂອງທ່ານມີຄືແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງຕອບສະໜອງການບໍລິການທີ່ສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.
ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ປຶກສາທີ່ພ້ອມໃຫ້ຄໍາແນະນຳແກ່ລູກຄ້າ ໂດຍສະເພາະເປັນລາຍບຸກຄົນ. ສະນັ້ນ,
ລຸກຄ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນເກີນໄປໃນການຖ້າຄໍາຕອບ ຫລື ການສະໜອງເອກະສານປະກອບ
ຕ່າງໆ. ຂັ້ນຕອນທັງໝົດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນກີນເວລາພຽງແຕ່ 15 ວັນ ກ່ອນທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ
ຄໍາຕອບ.

ທ່ານ ກີໂຢມ ແປກດົງ (Guillaume Perdon) ໄດ້ກ່າວປິດທ້າຍໂດຍການກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ ເປົ້າ
ໝາຍຂອງ BFL ໃນການສ້າງທະນາຄານບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງການບໍລິການເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງ
ເປັນການຢູ່ຄຽງຂ້າງລູກຄ້າຕະຫຼອດໄປ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງສະໝ່ຳສະເໝີດ້ວຍມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສິ່ງ
ສໍາຄັນແມ່ນວ່າພວກເຮົາສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດບໍ່ວ່າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 

BANQUE FRANCO – LAO SETTING BIG TARGETS AND STANDING ALONGSIDE CUSTOMERS AT ALL TIMES 

Our targets are to build a strong and long-term relationship with our customers through a panel of innovative products based on international standards and a network of service units in Lao PDR.  These goals comply with our international service standards and our ability to compete both domestically and internationally.

Banque Franco-Lao Ltd is a joint venture between BCEL Public –the first state owned bank in Laos- and Bred Bank in France, BPCE Group, which is the second largest banking group in France. BFL Ltd is the first European bank to open in Laos. Therefore, in the near future, we hope to become one of the leading banks in Laos.

Mr. Guillaume Perdon has provided a brief history of the Banque Franco – Lao (BFL). BFL was founded on September 2010, with joint funding from the BRED banking group and Banque pour le Commerce Exterieur Lao (BCEL).  The memorandum of understanding (MOU) was signed on October 2008.

– We opened our head office on Lane Xang Avenue, Hatsady village, Chantabouly district, Vientiane Capital in October 2010.

– In September 2011, BFL started to open a network of service units. Today our networks is made of 12 services units at various locations including the Morning Market Mall, Sikhay Market, D-Mart on Dong Palane, Sihom village, Nam Phou, UXpress shop, Tat Luang, Dongdok University. In the Province we opened in Pakse, Luang Prabang, Savannakhet and Vilabourly.

– In 2013, we plan to open 12 more service units. By the end of 2013, our network should be around 25 service units in Vientiane and in the Provinces.

Question: Why have you set up a bank in Laos?

We observed that Lao PDR is a high potential country with a fast developing economy in a stable environment. Moreover for more than 10 years the country opened its doors to foreign investment especially in the banking sector and such investments have gradually increased.

Furthermore, we noticed that Lao PDR is an excellent strategic location, which is suitable for connecting business with the other countries of the region such as Vietnam, China, Cambodia, Myanmar, and Thailand.  The eligibility of Lao PDR to the World Trade Organization (WTO) is new key to the success of the country in its international development.

Question: How well do you think your services have been received?

We have now been in operations for two years and have been well welcomed by our customers. We have more than over 6,000 customers today; the majority of our customers are lao corporates, SME and individuals.  We provide dedicated services to our customers such as a convenient payroll service, ATM and POS system (including Visa acquiring), internet banking, fast and reliable transfers between Europe and Laos …

Question: What’s the highest loan you have on offer?

We do not limit the size of the loans for customers. We are mainly focused on the customer’s project and whether the customer will be able to repay within the specified time without difficulty…

Question: What strategies does your bank employ to attract customers?

We are focused on the service quality and the flexibility of our products to serve our customers.

The fees and charges as well as our rates are highly competitive

  1. Each customer is assigned with a BFL relationship manager which is the main point of contact with the bank. and provide individual advisory. This builds customer confidence and trust in BFL, and allows us to provide dedicated services.
  1. We are the first European bank to set up in Laos. Our shareholders are strong either in Laos (BCEL) and in Europe (Bred-BPCE) which provides security to our customers We have a large product offer

Question: How do you calculate interest on loans and savings?

As mentioned earlier, our services emphase on competitiveness so these rates will be tailored to suit our customers’ needs.

After over two years of operations, we have built up a large customer base, which continues to be on a rising trend.

Our rates are competitive in the market especially on SME and Corporate Lending.

Question: What are your conditions for giving out loans?

The most important thing is to provide convenience services to the customers. We have a consultation team to advice customers, especially individuals. Therefore, the customers do not have to spend too much time on paperwork or awaiting for a response.

The entire process generally takes 15 days before customers can receive a response.

Mr. Guillaume Perdon finished up by adding that BFL’s targets in setting up a bank are not merely to provide services but also to stand alongside our customers at all times, which is consistent with international standards, and the important thing is that we are able to compete both domestically and abroad.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.