Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ໝາກອຶ” ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ໝາກອຶມີວິຕາມິນຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາໄດ້ຫຼາຍພະຍາດ

“ໝາກອຶ”ເປັນພືດທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍອີກຊະນິດໜຶ່ງ ນອກຈາກເຮົາຈະນຳໝາກອຶມາເປັນອາຫານທັງຄາວ ແລະ ຫວານແລ້ວ ໝາກອຶຍັງມີລິດເປັນຢາ ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາໄດ້ຫຼາຍພະຍາດເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດຕັບ ແລະ ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າພືດຊະນິດນີ້ຈະມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານໃດອີກແດ່ ແລະ ຄວນບໍລິໂພກຢ່າງໃດໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ຄຸນປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ໝາກອຶ”ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ມີດັ່ງນີ້:

  1. ໝາກອຶມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິສະຫຼະທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ນານເຖົ້າ.
  2. ໝາກອຶມີສານເບຕ້າແຄໂລທີນ (Beta-carotene) ຊ່ວຍບໍາລຸງ ແລະ ຮັກສາຕາ.
  3. ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຫຼັ່ງສານອິນຊູລິນ(Insulin ) ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
  4. ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ ບຳລຸງຕັບ ບຳລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ບຳລຸງຕາ ແລະ ສ້າງເຊວໃໝ່ທົດແທນເຊວເກົ່າທີ່ເຊື່ອມສະພາບ.
  5. ໝາກອຶມີກົດໂປຼໄພໂອນິກ (Probionic) ຊຶ່ງມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເຊວມະເຮັງບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.
  6. ໝາກອຶໃຫ້ພະລັງງານຕໍ່າ ໄຂມັນໜ້ອຍ ຈຶ່ງເໝາະກັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມນ້ຳໜັກ.
  7. ປ້ອງກັນການເກີດໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເພາະໃນໝາກອຶມີສານທີ່ມີລິດຊ່ວຍຂັບຍ່ຽວ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນການເກີດໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້.
  8. ໝາກອຶມີລິດອຸ່ນຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
  9. ໃນໝາກອຶສາມາດຕ້ານການເກີດພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ.
  10. ໝາກອຶມີສານຄໍລາເຈນ (Collagen) ຈາກທຳມະຊາດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີຜິວພັນດີ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:ຢ່າບໍລິໂພກໝາກອຶຈົນເກີນຂະໜາດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອືດທ້ອງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍທ້ອງເພາະສະນັ້ນກໍຕ້ອງກິນຢ່າງພໍດີທ່ານຈຶ່ງຈະໄດ້ຄຸນປະໂຫຍດຈາກໝາກອຶນັ້ນເອງ.

 

Comments