Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ທິດທາງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2017

ສະບັບຜ່ານມາໄດ້ເວົ້າເຖິງຕົວເລກຂອງແຜນປີ 2017, ສະນັ້ນສະບັບນີ້ຈະຂໍເວົ້າເຖິງມາດຕະການຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນ, ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ວາງ 9 ທິດທາງອອກດັ່ງນີ້:

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ່ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2016 ຜ່ານມານີ້ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ທິດທາງໃນການພັດທະນາໃນປີ 2017 ວ່າ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017 ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII  (2016-2017) ເຊິ່ງເປັນປີທໍາອິດໃນການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ທິດທາງໃນການພັດທະນາ ໃນປີ 2017.

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ 9 ທິດທາງໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017 ເຊັ່ນ: 1. ສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບໝັ້ນຄົງທາງການເມືອງ, ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມໜັກແໜ້ນ, 2. ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 3. ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃຫ້ກ້າວສູ່ລວງເລິກ, ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ. 4. ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂອັນດີ ໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ຫຼຸດຕົ້ນທຶນຂອງທຸລະກິດຜະລິດ ແລະ ການຂົນສົ່ງ, 5. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ ເລັ່ງໃສ່ຍົກສະມັດຕະພາບ ຂອງການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. 6. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. 7. ແກ້ໄຂສະພາບສອດຄ່ອງໃຫ້ເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນສາທາລະນະ ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອບໍ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານຂອງລັດ, 8. ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຊັບພະຍາກອນດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, 9. ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຊ່ວຍກະຈາຍລາຍໄດ້ລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2017 ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຍັງສືບຕໍ່ຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກ, ແຕ່ມີສັນຍານວ່າ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ປະເທດຄູ່ຄ້າສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ, ສ່ວນລາຄານ້ຳມັັນ ແລະ ແຮ່ທາດ ຄາດວ່າຈະມີການເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບເກົ່າ.

ປະເທດລາວສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມຍັງມີຄວາມສະຫງົບ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍພື້ນຖານ, ການພັດທະນາ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂດຍລວມແມ່ນຍັງມີບັນຍາກາດ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນທ່ວງທ່າທີ່ດີຂຶ້ນ ເຖິງວ່າເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງເຮົາຍັງບອບບາງໃນບາງດ້ານແຕ່ລັດຖະບານກໍພວມເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະລັດຖະບານກຳລັງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂທັງສະເພາະໜ້າ ແລະ ໄລຍະຍາວພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.

ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນທິດທາງຈຳເປັນຂອງລັດຖະບານວາງອອກເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີ 2017 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສູງສຸດ.

(ທາງວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 126 ເດືອນມັງກອນ 2017 ສາມາດຊອກຊື້ວາລະສານໄດ້ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 

Directions for Implementation of the 2017 Plan

 Last issue we discussed the facts and figures of the plan for 2017, and in this issue I will explain the government’s measures for implementation of the plan; the government has determined nine directions.

HE Souphanh Keomixay, Minister of Planning and Investment, reported to the Second Ordinary Session of the National Assembly (8th Legislature), held 24 October 2016, on the socio-economic development plan and direction for development for 2017. He said that the socio-economic development plan for 2017 meant implementation of resolutions of the 10th Party Congress, and the 8th Five Year Economic Plan (2016-2017), with this year being the first year of implementation of goals for “sustainable green and clean growth,” with a focused direction in 2017.

HE Souphan Keomixay announced nine directions for socio-economic development in 2017:

  1. A continued focus on security and political stability, and tightening of public safety.
  2. Ensuring strong and stable macro-economic management in accordance with market mechanisms, becoming a modern industrial economy, and building trust for domestic and foreign investors.
  3. Continuing eradication of poverty through the Three-Builds Directive, and improving the livelihoods of the population.
  4. Developing basic infrastructure through promotion of investment, encouraging production, and lowering the business costs involved in production and transportation.
  5. Developing human resources in knowledge and capacity, particularly in research and development, and with a focus upon improvement of production.
  6. Promotion of production within every business unit, both large-scale and small-scale.
  7. Resolving economic problems and ensuring continuous debt reduction, and ensuring public debt enters the system and is properly managed to reduce tensions on the government budget.
  8. Improving administration of natural resources, water resources, and land resources to ensure efficiency, sustainability and green growth.
  9. Focusing upon promotion and development of tourism to build local income and strengthen grassroots economies.

Furthermore, HE Souphan Keomixay went on to say that although in 2017 the region and international environment remains complicated and difficult to assess, signals indicate that economic growth among many nations in the region, and major trading partners of the Lao PDR, are seeing improving trends, including the price of oil and minerals, which are expected to experience the same levels of fluctuation.

Meanwhile, Laos is experiencing continued political stability and security, public orderliness, good development, trade and commerce, and more private sector investment, both domestic and foreign. Overall, the atmosphere is one of forward growth.

Although the macro-economy is still fragile in some areas, the government continues to focus on resolving issues over the long-term, and are continuing to improve legislation and regulations to improve the investment and business environment.

This is the necessary direction taken by the government in order to implement the plan in 2017, and to achieve its goals.

 

 

Comments