Senglao content (728×90)

ເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນໄມ້ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງອອກ

ກົມ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ ກະຊວງ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ​ຈັດກອງ​ປະຊຸມ​ “ການ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແໜງປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້ ​ໃນ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ງານ​ພັດທະນາ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້ ​ແລະ ປັບປຸງການຈັດ​ຕັ້ງ ​ໃນ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນ” ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ພະຈິກ 2015 ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ ​ໂດຍ​ມີ​ທ່ານ ມະ​ໂນຮັກ ຣາຊະ​ຈັກ ຫົວໜ້າກົມ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ, ທ່ານ ຮາ​ຍ​ໂກະ ວໍ​ເນີ ທີ່ປຶກສາ​ອາວຸ​ໂສ​ໂຄງການ GIZ ​ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ.

ທ່ານ ມະ​ໂນຮັກ ຣາຊະ​ຈັກ ​ໄດ້​ເປີດ​​ເຜີຍ​ວ່າ: ການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ ປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນລາວ ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ລັດຖະບານ ​ເພື່ອຮັບປະກັນການເພີ່ມມູນຄ່າ ໃຫ້ແກ່ຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ຂອງປະເທດສະ​ນັ້ນ ການປັບປຸງສົ່ງເສີມການເພີ່ມມູນຄ່າ ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ ນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ​ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນລາວ. ​ທັງ​ເປັນໃບເບີກທາງ ໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສົ່ງອອກແຫ່ງໃໝ່ ໃນກຸ່ມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ   (AEC) ແລະ ຕະຫຼາດສົ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈີນ ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ການສະໜອງວັດຖຸດິບຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່, ສິນຄ້າ​ຕ້ອງ​ມີ​ມາດຕະຖານ, ພະນັກງານ ແລະ ນາຍຊ່າງ ໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນ.

ທ່ານ ຮາ​ຍ​ໂກະ ວໍ​ເນີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ໃນການສົ່ງເສີມ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ແມ່ນເ​ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດ ໃນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ ສໍາເລັດຮູບ ລວມທັງການສ້າງ ວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ນອກຈາກ​ນັ້ນ ຍັງ​ເປັນ​ການເພີ່ມມູນຄ່າ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ໂດຍຜ່ານການປຸງແຕ່ງໄມ້ສໍາເລັດຮູບ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນແຂ່ງຂັນກັບສາກົນ, ເພີ່ມຜົນຜະລິດແກ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ອີກ​ດ້ວຍ.

 

12200527_1660868077522850_2055668005_n 12207637_1660868057522852_1385934290_n

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ