Senglao content (728×90)

ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງນັກຂ່າວລາວ ທາງດ້ານການນຳໃຊ້ social media

ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນ ,ທາງສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມນັກຂ່າວຫນັງສືພິມແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ social media ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12-13 ພະຈິກ ທີ່ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວິໄລທອງ ສີຊານົນ ຫົວຫນ້າສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທ່ານ ຊະວະຣົມ ລີ້ມປັດທະມະປານີ ອະດີດນາຍົກສະມາຄົມນັກຂ່າວ ໜັງສືພິມແຫ່ງປະເທດໄທ ທີ່ປຶກສາສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດຂ່າວອອນລາຍ ແລະ ທີ່ປຶກສາສະມາຄົມນັກຂ່າວ ໜັງສືພິມແຫ່ງປະເທດໄທ ໂດຍມີບັນດານັກສຳມະນາກອນຈາກ  ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ social media ໃຫ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນໃນທາງດ້ານສື່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ facebook, twitter, google, instagrem…ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະຈາຍຂ່າວສານຕ່າງໆ ນຳໃຊ້ໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆ.

 

12243606_692401094229989_1515150074_n

Comments