Senglao content (728×90)

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເພື່ອກຽມໃຫ້ແກ່ການເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2016

ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2015 ນີ້ ກົມອາຊຽນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ​ໂດຍ​ຮ່ວມ​ກັບ​ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ອາຊີ-ປາຊີ​ຟິກ ຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳ​ມະ​ນາ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2016 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຈາຕຸລົງ ບົວສີສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊຽນ, ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ແລະ ດຣ. ອາລເຟຣດ  ໂອເລີສ, ສາດສະດາຈານ ຈາກສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ອາຊີ-ປາຊີ​ຟິກ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ  ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຈຳນວນ 50 ກວ່າທ່ານ.

ກອງປະຊຸມສຳ​ມະ​ນາດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາກິດຈະກໍາ ກໍຄື ເພື່ອສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມ ສໍາລັບການ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ ແລະ ປະທານ​ອາ​ຊຽນ​ ຂອງ​ ສປປ ລາວ ໃນ​ປີ 2016. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສົ່ງເສີມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມສາມາດໃນການຂຽນ ໃຫ້ແກ່​ພະນັກງານ​ຈາກ​ກະຊວງ, ຂະ​ແໜງການ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍ​ໃຕ້​ສາມ​ເສົາຄ້ຳປະຊາ​ຄົ​ມອາຊຽນ  ໂດຍສະເພາະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຂະແໜງການຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການເປັນປະທານອາຊຽນ.​

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ