Senglao content (728×90)
female doctor

ອາຫານທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ແຂງແຮງ

ຜັກທຽມສົດ: ເຊິ່ງມີສານ “ອັລລິຊິນ” ເຊິ່ງເປັນສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ດີມີສັບພະຄຸນໃນ
ການຢັບຢັ້ງເຊື້ອ “ແບັດທີເຣຍ, ເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ເຊື້ອລາ” ລວມທັງປ້ອງກັນພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນຫົວໃຈ, ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ ທີ່ສຳຄັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ການອັກເສບຕ່າງໆ.

ຫົວຜັກບົວໃຫຍ່: ເປັນອາຫານບຳລຸງສຸຂະພາບ ສໍາລັບຄົນທີ່ມີ “ຄຣີເອຕິນິນ”ລະດັບສູງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີ
ບັນຫາເລື່ອງພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງເຊິ່ງໃນຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່ຈະມີສານປະກອບທຳມະຊາດແບບ “ໂພຣສ
ຕາແກຣນຕິນ” ທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການຫຼຸດຄວາມກ້າມຂອງເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນຂອງ
ເລືອດເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດອາການພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງລົງໄດ້.

ກະລໍ່າປີ: ມີວິນຕາມິນ C ສູງ ແລະ “ກົດຟໍລິກ, ເສັ້ນໃຍ” ອີກທັງຍັງມີ “ໂພແທສຊຽມ” ຕໍ່າເຊິ່ງສາ
ມາດກຳຈັດສານພິດບາງຢ່າງອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດພາລະການເຮັດວຽກຂອງໝາກໄຂ່
ຫຼັງ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ; ເຊິ່ງທັງ 2 ພະຍາດ
ສາມາດເຊື່ອມໂຍງການເກີດພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້ແຕ່ຕ້ອງລ້າງໃຫ້ສະອາດບໍ່ມີສານໃດໆຕົກຄ້າງ.
ປາສົດ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນປາແຊວມອນ ແລະ ປາຊາດິນທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຼຕີນ ແລະ ໂອເມກ້າ 3 ເຊິ່ງ
ການກິນປາສົດເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ຄໍເລດ
ຕໍຣໍສູງໄດ້.

ແຄຣນເບີລີ(Cranberry): ໝາກໄມ້ໜ່ວຍນ້ອຍໆສີແດງທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເປັນກົດຂອງນ້ຳຍ່ຽວ
ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນກະເພາະນ້ຳຍ່ຽວອັກເສບ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ