LV-IMEX
Senglao content (728×90)

THAI SAMSUNG ELECTRONICS

ມອບໂທລະພາບ ຊຳຊຸງ ໃຫ້ກັບ ຄວສ

ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2015 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຕຶກຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ບໍລິສັດ ໄທ ຊຳຊຸງ ອີເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບໂທລະພາບ ຊຳຊຸງ ຈຳນວນ 7 ໜ່ວຍ ມູນຄ່າ 200 ລ້ານກີບ ໃຫ້ກັບຄະນະວິສາວະກຳສາດ.ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ສຈ.ດຣ ບົວລິນ ສ້ອຍສຸວັນ ແລະ ມອບໂດຍທ່ານ ຄອງ ມັກ ຄິມຫົວໜ້າຝ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດ ໄທ ຊຳຊຸງ ອີເລັກໂທນິກ ປະຈຳປະເທດລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍບັນດາຫົວໜ້າແຕ່ລະພາກວິຊາຂອງຄະນະວິສະວະກຳສາດ.ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ສຈ.ດຣ ບົວລິນ ສ້ອຍສຸວັນ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈບໍລິສັດ ຊຳຊຸງ ໄທອີເລັກໂຕຼນິກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການອຸປະຖຳໂທລະພາບ, ເຊິ່ງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃຫ້ກັບວຽກງານ, ການຮຽນການສອນ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ສະແດງຄວາມດີໃຈທີ່ມີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນກໍ່ໃຫ້ເກີດມີໂຄງການດີດີຮ່ວມກັນກັບ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄອທີ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາທີ່ມີຊື່ວ່າ “Tech Institute” ໃນສົກປີ 2013-214 ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມມືກັນອີກໃນອານາຄົດ.ພ້ອມກັນນີ້, ທາງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດກໍໄດ້ມອບໃບກຽດຕິຄຸນ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ໄທ ຊຳຊຸງອີເລັກໂຕຼນິກ.

Comments

ແບ່ງປັນຂ່າວນີ້: