AEC ເປັນ​ນິມິດໝາຍອັນ​ດີ​ໃຫ້ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫຼວງພະ​ບາງ. ທຸລະກິດໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກ,ໃນແຂວງມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດ?

AEC ເປັນ​ນິມິດໝາຍອັນ​ດີ​ໃຫ້ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫຼວງພະ​ບາງ.

ທຸລະກິດໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກ,ໃນແຂວງມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດ?

       ເມືອງຫຼວງພະບາງ ມີການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼັກ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດ ການ​ໄດ້​ຮັບ​ເປັນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລະດັບ​ໂລກ​ກໍ​ຍິ່ງມີ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ໄວ​ຂຶ້ນ ມີແຂກຄົນເດີນທາງເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ບໍ່ຂາດໄລຍະ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນປັດໃຈຫຼັກໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸລະກິດ ບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ , ປັດຈຸບັນ ສະມາຄົມມີສະມາຊິກໂຮງແຮມທັງໝົດ 67 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 14 ແຫ່ງ ,ເຮືອນພັກ 240 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ແຫ່ງ.

ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫ່ຍຈະແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ບໍລິຫານ , ຖ້າສົມທຽບຕົວເລກແລ້ວທຸລະກິດໂຮງແຮມ 80% ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດບໍລິຫານ , ເຮືອນພັກ 90% ແມ່ນຄົນລາວເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນມີແຂກຕ່າງຊາດຕ່າງພາສາຈາກທຸກມຸມໂລກເຂົ້າມາທ່ຽວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ອີງໃສ່ຄົນພາຍໃນຍັງຂາດປະສົບການ ຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ວ່າຈ້າງຄົນຕ່າງປະເທດມາບໍລິຫານ.

ການ​ເຂົ້າ AEC ມີ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ແລະ ໂອກາດ ​ໃຫ້​ກັບ​ກຸ່ມແນວໃດ?

​       ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນ​ນິມິດໝາຍອັນ​ດີ​ໃຫ້ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫຼວງພະ​ບາງ​ ໂດຍສະເພາະໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ດ້ານ​ໂຮງ​ແຮມ ພາຍຫຼັງ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນແລ້ວ ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆໃນ​ກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກກໍ​ຈະ​ມີຫຼາຍຂຶ້ນ​​ ໂດຍ​ສະ​ເພາະກອງ​ປະຊຸມຂັ້ນຕ່າງໆຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນເຊິ່ງໃນນັ້ນແຂວງ ຫຼວງພະ​ບາງ ​ກໍ​ຈະ​​ເປັນ​ຈຸດ​ເລືອກ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​​ແຂກ​ທີ່​ຢາກຈະມາຢ້ຽມ ມາຢາມ ມາຈັດປະຊຸມ ມາທ່ອງທ່ຽວ ​ມີຫຼາຍຂຶ້ນ.

ອີກສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ໜຶ່ງອີງ​ໃສ່​ປະສົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ດ້ານ​ນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ​​ນັກທ່ອງທ່ຽວບາງ​ຄັ້ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊື້​ “ແພກ​ເກັດດຽວ” ​ທ່ຽວ​ທົ່ວ​ໂລກ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບດ້ານການບໍລິການຢູ່ໃນປະເທດທາງຜ່ານຈະ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ດຽວ​ກັນ ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ທາງ​ດ້ານ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ ​ການ​ກິນ​ຢູ່​ ເວລາ​​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຜ່ານ​ມາທາງອາຊີ​ພວກ​ເຮົາ, ລະດັບ​ການ​ບໍລິການ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕາມ​ມາດຖານ​ຂອງ​ສາກົນ.ແຕ່ວ່າໂຮງແຮມ 5 ດາວ​ບ້ານ​ເຮົາ ກັບ 5 ດາວ​ບ້ານ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ມາດຖານ​ສາ​ກົນ ​ອັນ​ດັບດຽວ​ກັນ ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບ​ໃຫ້​ໄດ້​ລະດັບ​ມາດຖານ ​ການ​ບໍລິການ​ໃຫ້ໃກ້​ຄຽງ​ກັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງສິ່ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ສຳຄັນຫຼາຍ.

ດ້ານ​ການ​ບໍລິການ​ຢາກ​ໃຫ້​​ມີ​ມາດຕະຖານຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ມາດຕະຖານ​ຂອງ​ໂຮງ​ແຮມ, ​ໃນ​ບ້ານ​ເຮົາ​ຍັງ​ຂາ​ດ ວິຊາ​ຊີບ​ ຜູ້​ບໍລິການ​ທີ່​ເປັນ​ມື​ອາຊີບ​ມີ​ໜ້ອຍ ​ໂຮງ​ຮຽນ​ກໍ່ສ້າງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ດ້ານ​ນີ້​ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ໜ້ອຍ ຜູ້​ມີປະສົບ​ການ​ດ້ານ​ນີ້ ​ຍັງ​ມີ​ໜ້ອຍ ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຟ້າວປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້.

ທ່ານຄິດວ່າຈຸດເດັ່ນ-ສິ່ງດຶງດູດ ຂອງຫຼວງພະບາງມີຫຍັງເປັນພິເສດ?

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈຸດເດັ່ນ ( Highlight ) ທີ່ດຶງດູດນອກຈາກເປັນມໍລະດົກໂລກແລ້ວ ຍັງມີ 3 ຈຸດເດັ່ນຄື: ຖ້າທ່ານມາເລາະຕະຫຼາດກາງຄືນ ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນ 3 ສັນຍາລັກເດັ່ນສໍາຄັນໃຫ່ຍໆຄື: ຮູບວັດຊຽງທອງ , ຮູບພະອອກບິນທະບາດເປັນແຖວຍາວຫຼາຍຮ້ອຍອົງ ແລະ ທ່ານຈະເຫັນປະເພນີ ວັດທະນະທໍາ ການນຸ່ງຖື ຂອງຊາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ຍັງຮັກສາໄວ້ແບບດັ້ງເດີມ.     ​       ປັດຈຸບັນຫຼວງພະ​ບາງ ​ກາຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ ​ໄດ້​​ເປັນ​ທີ່ຍົກຍ້ອງ​ຈາກ​ໂລກ, ​ເມືອງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສີຂຽວ, ​ເມືອງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໜ້າ​ຢູ່. ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2558 ທີ່ຈະເຖິງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕາງໜ້າກຸ່ມ ໂຮງແຮມ ຂໍເຊີນຊວນ​ແຂກທຸກໆທ່ານ​ ທັງພາຍ​ໃນ​ ແລະ​ ຕ່າງປະ​ເທດ ມາທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ, ປັດຈຸບັນການ​ຄົມມະນາຄົມ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ຂຶ້ນ ການເດີນທາງໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ 8 ຊົ່ວ​ໂມງແຕ່​ປັດຈຸບັນຖ້າມາເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ 6 ຊົ່ວ​​ໂມງກໍເຖິງແລ້ວ ພ້ອມນີ້ຍັງມີເຮືອບິນໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍຖ້ຽວຕໍ່ມື້.

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ