Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ນ້ຳຕານ ໂຕການຮ້າຍຂອງພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ

“ນ້ຳຕານ” ຄືໂຕການແຫ່ງຄວາມຕຸ້ຍ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ພະຍາດຕຸ້ຍ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ພະຍາດອີກຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການປ້ອງກັນມື້ນີ້ທາງ ວາລະສານ ທາເກັດ ເຮົາກໍບໍ່ພາດທີ່ຈະຊອກເອົາວິທີການຫຼຸດ ຫຼື ຫຼີກຈາກການກິນນ້ຳຕານມາຝາກຈະມີຢ່າງໃດແດ່ ມາເບິ່ງເລີຍ:

  1. ຄວນກິນອາຫານປະເພດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໂດຍສະເພາະຜັກຊະນິດໃບ ຫຼື ກ້ານ.
  2. ຈຳກັດອາຫານປະເພດແປ້ງ ແລະ ຄາໂບໄຮເດຼດ ໂດຍຫຼຸດການດື່ມນ້ຳໝາກໄມ້ ແລ້ວປ່ຽນເປັນກິນໝາກໄມ້ສົດໆແທນ.
  3. ຫຼຸດປະລິມານແລະຈຳນວນເທື່ອໃນການກິນເຂົ້າໝົມຫຼືຂອງຫວານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປົກກະຕິໃນ 1 ອາທິດກິນ 7 ມື້ຄວນຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງແຕ່ 2-3 ມື້ແລະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງໄປເລື້ອຍໆ.
  4. ກິນນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆເພາະການກິນນ້ຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນແລະຊ່ວຍລ້າງສານພິດແລະກຳຈັດຂອງເສຍຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍ.
  5. ຄວນກິນອາຫານໃຫ້ຄົບທຸກຄາບ ບໍ່ຄວນອົດອາຫານ ໂດຍສະເພາະອາຫານເຊົ້າ.
  6. ພິຈາລະນາຈາກສະຫຼາກໂພສະນາການທີ່ຫໍ່ບັນຈຸອາຫານ ແລະ ຄວນເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີນ້ຳຕານໜ້ອຍກວ່າສະເໝີ.

ອາຫານຣົດຊາດຫວານເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວເດັກນ້ອຍ ຈົນໄປຮອດຜູ້ອະວຸໂສ, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ແຂງແຮງຄວນຫຼີກຣົດຊາດຫວານ ກິນໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະລິມານຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ພິດໄພອັນຕະລາຍທີ່ແອບແຝງມາກັບນ້ຳຕານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະມື້.

Comments