Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ທີ່ມາຂອງຄໍາວ່າ “ສາທຸ”

ສະບາຍດີບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານຄົງຈະລຶ້ງເຄີຍທັງການເວົ້າ ແລະ ໄດ້ຍິນກັບຄໍານີ້ “ສາທຸ” ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຄໍານີ້ມີທີ່ໄປທີ່ມາແນວໃດ, ມື້ນີ້ທາງເວັບໄຊທາເກັດຂອງພວກເຮົາມີຄໍາຕອບ ການທີ່ຊາວພຸດລາວເຮົາໄປຟັງທັມຈາກພຣະສົງແລ້ວກ່າວ “ສາທຸ” ເມື່ອພຣະສົງເທສະໜາຈົບ ຫຼືການຖວາຍທານ ຫຼື ເມື່ອພຣະໃຫ້ສິນໃຫ້ພອນ ທ່ານພຸດທະບໍລິສັດຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ “ສາທຸ” ນັ້ນມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາດັ່ງເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ:

ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງສາວັດຖີແຄວ້ນໂກສົນໄດ້ຟັງພຣະສະແດງທັມມະເທສະໜາແລ້ວເຫັນເຖິງໂທດໃນການຄອງເຮືອນຂອງຕົນໃນຜ່ານມາ ຈິ່ງມີຄວາມປາດຖະໜາຈະຂໍບວດເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມສະຫງົບໃນສະມະນະທັມ ຈິ່ງລາຈາກພັນລະຍາເພື່ອໄປບວດ ແລະ ໄດ້ຕັ້ງໃຈພາກພຽນໃນສະມະນະທັມຕາມທີ່ປາດຖະໜາໄວ້ຕະຫຼອດມາ. ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນ ໄດ້ຊົງພົບເຫັນແມ່ຍິງທີ່ເປັນພັນລະຍາຂອງຊາຍຄົນນັ້ນ ແລະ ເມື່ອຊົງໄດ້ຮູ້ຄວາມເປັນມາທັງໝົດຈິ່ງເກີດຄວາມສົມເພດໃນນາງຜູ້ເປັນພັນລະຍາ ໄດ້ຮັບສັ່ງໃຫ້ຮັບນາງມາລ້ຽງໄວ້ໃນພຣະຣາຊະວັງຕັ້ງເປັນນາງສະໜົມ. ຢູ່ມາວັນໜຶ່ງຣາຊະບຸຣຸດນໍາດອກບົວມາຖວາຍພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນກໍາມືໜຶ່ງ ພຣະອົງຈິ່ງປະທານແກ່ນາງສະໜົມຄົນລະດອກ ຜ່ານນາງທີ່ເປັນພັນລະຍາຂອງຊາຍທີ່ໄປບວດນັ້ນ ເມື່ອໄດ້ຮັບພຣະຣາຊະທານກໍຍິ້ມສະແດງຄວາມຍິນດີເໝືອນນາງອື່ນໆ ແຕ່ພໍດົມກິ່ນດອກບົວແລ້ວ ນາງກັ້ນນໍ້າຕາໄວ້ບໍ່ຢູ່ຈິ່ງຮ້ອງໄຫ້ ພຣະອົງສົງໃສພຣະໄທຈິ່ງຕັດຖາມວ່າ: ເຫດໃດນາງຈິ່ງຍິ້ມ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້, ນາງຈິ່ງຂາບທູນວ່າ: ທີ່ນາງຍິ້ມເພາະດີໃຈທີ່ຊົງພຣະກະຣຸນາປະທານດອກບົວໃຫ້ ແຕ່ພໍດົມດອກບົວແລ້ວມັນຫອມເໝືອນກິ່ນປາກສາມີທີ່ໄປບວດນາງຄິດເຖິງຄວາມຫຼັງນາງຈິ່ງຮ້ອງໄຫ້.

ພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນຕ້ອງການພິສູດວາຈາຂອງນາງ ຈິ່ງສັ່ງໃຫ້ປະດັບວັງດ້ວຍຂອງຫອມທັງໝົດ ເວັ້ນແຕ່ດອກບົວ ແລ້ວອາຣາທະນາສົມເດັດພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ແລະ ເຫຼົ່າພິກຂຸສົງໃຫ້ມາສັນພັດຕາຫານໃນພຣະຣາຊະຖານແລ້ວໄດ້ຖາມນາງນັ້ນວ່າ: ພຣະມະຫາເຖຣະອົງໃດທີ່ນາງອ້າງວ່າເປັນສາມີ ນາງນັ້ນກໍຊີ້ໄປທີ່ພຣະມະຫາເຖຣະ ເມື່ອສໍາເລັດພັດຕະກິດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສັນອາຣາທະນາໃຫ້ສົມເດັດພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ແລະ ພິກຂຸອົງອື່ນໆກັບວັດໄປກ່ອນ ເວັ້ນແຕ່ພຣະມະຫາເຖຣະອົງນັ້ນຂໍໃຫ້ຢູ່ເພື່ອກ່າວອະນຸໂມທະນາ ດ້ວຍສໍານຽງສຽງອັນມ່ວນ ແລະ ມີກິ່ນຫອມແຜ່ອອກມາຈາກປາກພຣະເຖຣະອົງນັ້ນຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ ທັບຖົມເຊິ່ງກິ່ນຫອມດອກໄມ້ຂອງຫອມທັງປວງຫອມແຜ່ໄປທົ່ວພຣະຣາຊະວັງ ຫອມຍິ່ງກວ່າດອກບົວ ແລະ ດອກໄມ້ນານາພັນ ປະກົດການນີ້ປະກົດແກ່ສາຍຕາຄົນທັງຫຼາຍໃນພຣະຣາຊະວັງ ສ່ວນອົງມະຫາກະສັດເມື່ອເຫັນຈິງດັ່ງນາງນັ້ນຂາບທູນ ກໍໂສມະນັດນ້ອມນະມັດສະການຝ່າຍພຣະມະຫາເຖຣະ ເມື່ອເສັດສິ້ນການອະນຸໂມທະນາແລ້ວກໍກັບໄປສູ່ວິຫານ.

ຄັນພໍຮຸ່ງເຊົ້າວັນໃໝ່ມາ ພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນຈິ່ງສະເດັດໄປສູ່ພຣະວິຫານຖວາຍນະມັດສະການສົມເດັດພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າແລ້ວຂາບທູນຖາມວ່າ: “ເຫດໃດປາກຂອງພຣະມະຫາເຖຣະຈິ່ງຫອມໜັກໜາ ທ່ານໄດ້ສ້າງກຸສົນໃດມາ” ສົມເດັດພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຕັດຕອບວ່າ “ເພາະບຸບພະຊາດປາງກ່ອນ ພິກຂຸອົງນີ້ໄດ້ຟັງພຣະທັມອັນມ່ວນອ່ອນຊ້ອຍຈັບໃຈ ລົ້ມປ່ຽມໄປດ້ວຍປິຕິຍິນດີຈິ່ງອອກວາຈາວ່າ: “ສາທຸ” ເທົ່ານັ້ນ ອານິສົງແຫ່ງການຟັງພຣະທັມໃຫ້ຜົນຈິ່ງໄດ້ມີກິ່ນປາກຫອມດັ່ງນີ້”

ເຊິ່ງຄໍາວ່າ “ສາທຸ” ໃນພາສາລາວເຮົາກໍແປວ່າ ດີແລ້ວ ເຫັນດີແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນຊາວພຸດທະບໍຣິສັດທັງຫຼາຍຈຶ່ງໃຊ້ຄໍາວ່າ “ສາທຸ” ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະສົງໃຫ້ພອນ ຫຼື ຟັງທັມເທສະໜາຈົບນັ້ນເອງ.

ຂອບໃຈພາບແລະບົດເລື່ອງຈາກ: ພຣະອາຈານ ຫົງສາ ບໍລິບູນ

 

Comments