ບັນດານະໂຍບາຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດປີ 2017 ຕໍ່

ໃນສະບັບຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ປີ 2017  ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດຄົບຖ້ວນ ສະນັ້ນ, ສໍາລັບສະບັບນີ້ຈຶ່ງມາເວົ້າເຖິງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ກັນຕໍ່ ຈາກສະບັບເດືອນກຸມພາ .

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸສິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຜ່ານມາວ່າ: ໃນປີ 2017, ລັດຖະບານຈະດໍາເນີນ 8 ນະໂຍບາຍເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິເທື່ອລະກ້າວຄື:……

ຕາມແຜນປີ 2017 ຕົວເລກຄາດໝາຍລາຍຮັບແມ່ນ 23,941ຕື້ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າປະມານ 18,46% ຂອງ GDP ສ່ວນຄາດໝາຍລາຍຈ່າຍບໍ່ເກີນ 32,402 ຕື້ກີບໃນສ່ວນລາຍຈ່າຍຖືສໍາຄັນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນເທົ່າກັບ 10,500 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍຊໍາລະໜີ້ສິນເທົ່າກັບ 1,897 ຕື້ກີບ, ສ່ວນລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2,341ໂດລາສະຫາລັດ.  ທັງໝົດນັ້ນຄືແຜນກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ຢາກໃຫ້ນັກທຸລະກິດເຮົາກໍາໄດ້.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 128 ເດືອນມີນາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!