Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ການທ່ອງທ່ຽວ Eco Tourism ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ.

ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການບໍລິສັດ Green Discovery Adventure & Eco-tourism ໄດ້ເປີດໃຈຕໍ່ທາງວາລະສານທາເກັດກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ ແລະ ອະນຸຮັກທໍາມະຊາດສີຂຽວ ພ້ອມທັງເປົ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ ແລະ ສະເໜີວິໄສທັດສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່າແຮງ,ຈຸດແຂງ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.

ຈຸດລິເລີ່ມ-ແຮງບັນດານໃຈການເຮັດທຸລະກິດ Green Discovery Adventure & Eco-tourism.

ພາຍຫຼັງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເປີດຮ້ານອາຫານຂອບໃຈເດີ້ ພໍດີກົງກັບລັດຖະບານເພິ່ນເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວນັກທ່ອງທ່ຽວກໍເລີ່ມເຂົ້າມາທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮ້ານເຮົາກໍຖືວ່າເປັນທີ່ນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເປັນຈຸດເຕົ້າໂຮມ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີ່ມຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈິ່ງນິຍົມມາທ່ຽວເຂົາເຈົ້າສົນໃຈຫຍັງພິເສດສໍາລັບປະເທດລາວ ຜ່ານການສົນທະນາກັບລູກຄ້າຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນຈິ່ງຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈກັບທໍາມະຊາດທີ່ຍັງອຸດົມສົມບູນຂອງບ້ານເຮົາ,ປະທັບໃຈໃນວັດທະນະທໍາ ແລະ ນິດໄສໃຈຄໍຂອງຄົນລາວທີ່ມີມິດຈິດມິດໃຈຕໍ່ແຂກບ້ານແຂກເມືອງ. ພ້ອມນີ້ໃນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍມັກການທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈົນໄພຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເຫັນວ່າໃນເວລານັ້ນການທ່ອງທ່ຽວລັກສະນະນີ້ໃນບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີ ສ່ວນໃຫຍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາແມ່ນເຂົາເຈົ້າຈະໄປເອງ,ແນ່ນອນວ່າມັນກໍບໍ່ສະດວກເພາະບໍ່ມີຜູ້ນໍາທາງແລະມີຄວາມປອດໄພປານໃດ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບການພະຈົນໄພ ແລະ ອະນຸຮັກທໍາມະຊາດຂຶ້ນໃນປີ 2001 ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການບໍລິການພາຍເຮືອກາຢັກລ່ອງຕາມສາຍນໍ້າຊອງຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນປີນັ້ນເອງກໍເກີດມີໂຄງການອະນຸຮັກແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (Nam Ha Eco tourism Project) ເປັນໂຄງການທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດນິວຊີແລນ ເຊິ່ງເຮັດການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍການຍ່າງຊົມປ່າຕາມທໍາມະຊາດແລະ ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບພາຍເຮືອ”ກາຢັກ” ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນນໍ້າຫ້າ ແລະ ນໍ້າທາ ເລີ່ມຈາກຈຸດນີ້ເອງເຮົາຈິ່ງເລີ່ມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (Eco Tourism) ຖືວ່າມັນເປັນດອກກຸນແຈສໍາຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ທໍາມະຊາດໃຫ້ອຸດົມສົມບູນແບບຍືນຍົງ ແລະ ບໍ່ມີມື້ບົກແຫ້ງ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຍັງເປັນການຊ່ວຍກະຈາຍລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວສູ່ປະຊາຊົນໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ,ເປັນການຊ່ວຍສົ່ງເສີມຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີຂອງທ້ອງຖິ່ນ,ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນຈາກອາຊີບລ່າສັດປ່າ,ຊອກຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງມາເປັນອາຊີບຜູ້ນໍາທ່ຽວໄປໃນຕົວ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກໍມີຫ້ອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວປະຈໍາຢູ່ 7 ແຫ່ງໃນ 6 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ຫຼວງນໍ້າທາ, ໜອງຂຽວ , ຫຼວງພະບາງ, ວັງວຽງ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ປັດຈຸບັນການບໍລິການໃດແດ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ? ຍ້ອນຫຍັງ?

ຜ່ານການໃຊ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າເຫັນວ່າມີ 10 ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ ສາເຫດແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າທຸກກິດຈະກໍາຂອງເຮົາຢູ່ໃນແຕ່ລະເຂດແມ່ນຈະບໍ່ໃຫ້ມັນຊໍ້າກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຢາກໄປທ່ອງທ່ຽວແບບໃດແທ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກໃຫ້ເຫັນບາງຈຸດເດັ່ນຂອງເຮົາອັນທໍາອິດແມ່ນຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເຊິ່ງມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນເລື່ອງການຍ່າງປ່າ (Eco Excursion) ແລະ ພັກ ”ໂຮມສະເຕ” (Homestays) ໃຊ້ຊີວິດກັບຊົນເຜົ່າອາຄາ,ເຜົ່າແລນແຕນ,ເຜົ່າມົ້ງ,ເຜົ່າຂະມຸ (Trek in Luang Namtha among Minorities) ສະນັ້ນເຮົາຈະເອົາອັນນີ້ເປັນຈຸຂາຍເຊິ່ງໃຜທີ່ຢາກໄປຍ່າງປ່າ ແລະ ພັກເຊົາໃຊ້ຊີວິດກັບຊົນເຜົ່າທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄປຫຼວງນໍ້າທາ. ຈຸດເດັ່ນອັນດັບສອງແມ່ນຢູ່ວັງວຽງເຊິ່ງຈຸດຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນການພາຍເຮືອກາຢັກລ່ອງນໍ້າຊອງ ແລະ ຊົມຖໍ້າຈໍານວນໜຶ່ງ. ຈຸດເດັ່ນອັນທີສາມແມ່ນທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າກອງລໍ , ຈຸດເດັ່ນອັນທີສີ່ແມ່ນນອນເທິງຕົ້ນໄມ້ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ (Sleep in A Tree in The Bolaven Plateau) ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດສູງພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງກ່ຽວກັບ (The best Eco Tourism 2012) ,ຈຸດເດັ່ນອັນທີຫ້າແມ່ນຢູ່ທ່າແຂກຈຸດຂາຍແມ່ນການປີນໜ້າຜາ (Rock Climbing in Thakhek) ສ່ວນຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈຸດເດັ່ນແມ່ນເລື່ອງຊ້າງດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະມີແຄ້ມຊ້າງເຊິ່ງຢູ່ທີ່ນີ້ຈະມີຫໍພິພິທະພັນຊ້າງ ແລະ ຄຣີນິກຊ້າງ (Support an Elephant Conservation Program) ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຊ້າງ,ວິຖີຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຊ້າງ,ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຊ້າງອາຊີ-ອາຟຣິກກາເຊິ່ງສະເລ່ຍແລ້ວໃນແຕ່ລະເດືອນມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 300-500 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງມີການທ່ອງທ່ຽວແບບຊອກຫາປະສົບການພິເສດ (Special Experiences) ການບໍລິການປະກອບອາຊີບ(Services to Professionals) ການທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນແບບ Holiday Packages ແລະ ອື່ນໆ.

ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຮົາມີຫຍັງແດ່?

     ການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດໍາເນີນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ,ໃນເຂດບ້ານປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນໃນການບໍລິການຂອງເຮົາຕ້ອງໄດ້ອອກແບບ”ແຟກເກັສ” ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິ່ນເປັນຫຼັກໂດຍຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານບ້ານ ແລະ ເຂດທີ່ເຮົາຈະນໍານັກທ່ອງທ່ຽວລົງໄປກ່ອນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນໍາພວກເຮົາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໂດຍທາງກົງກໍແມ່ນເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ນໍາທ່ຽວປ່າ, ໄດ້ລາຍຮັບຈາກບໍລິການໂຮມສະເຕ-ອາຫານການກິນຕ່າງໆ,ໄດ້ຈາກການເປ້ກະເປົາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສໍາລັບລາຍຮັບທາງອ້ອມທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ບ້ານໄດ້ຮັບແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົ້າໃນການອະນຸຮັກຮີດຄອງປະເພນີ, ສິລະປະການສະແດງພື້ນບ້ານທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ-ງານສີມືພື້ນບ້ານບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທາງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຈາກພວກເຮົາກໍແມ່ນລັກສະນະຄ້າຍເງິນກອງທຶນຊຸກຍູ້ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໄປເຮົາຈະຈ່າຍເປັນຫົວຄົນລະປະມານ 32.000 ກີບເຊິ່ງເງິນດັ່ງກ່າວທາງບ້ານສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງບ້ານ.

   ໃນອະນາຄົດບໍລິສັດວາງເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄວ້ແນວໃດ?

ສໍາລັບແຜນພັດທະນາໃນປີ 2017 ປັດຈຸບັນນີ້ພວມດໍາເນີນໂຄງການຈຸດຊົມວິວຢູ່ພູຜາມ່ານ ເຂດເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນຄາດວ່າຈະສໍາເລັດ ແລະ ເປີດບໍລິການໄວໆນີ້ ແລະ ອີກຈຸດໜຶ່ງແມ່ນກິດຈະກໍາຂີ່ “ສະລິງ” ຊົມນໍ້າຕົກຕາດຟານ ໃນອະນາຄົດມີແຜນຈະເຮັດກິດຈະກໍາ “ບັນຈີຈໍ້າ” ຢູ່ຈຸດນີ້ຕື່ມອີກ.

   ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂອງບໍລິສັດທ່ານຄິດວ່າມີດ້ານໃດແດ່?

ຜ່ານການດໍາເນີນງານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດໄດ້ວ່າສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນເລື່ອງເອກະສານບາງອັນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຊັກຊ້າ,ອີກສິ່ງທ້າທາຍໜຶ່ງແມ່ນເລື່ອງບຸກຄະລາກອນສະເພາະດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຕົວຈິງ ດັ່ງນັ້ນຍັງບໍ່ທັນສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງໄດ້ ເຮົາຍັງຕ້ອງອາໄສຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.

ສໍາລັບຄູ່ແຂ່ງຄິດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ປານໃດເພາະວ່າການເຮັດທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ ຫຼື ຮູບແບບອະນຸຮັກ ແລະ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ຕ້ອງລົງທຶນສູງແຕ່ໄດ້ຜົນຕອບແທນໄລຍະຍາວຖ້າບໍ່ມີໃຈມັກອີ່ຫຼີແມ່ນຍາກຫຼາຍ, ອີກບັນຫາໜຶ່ງຈຸດຂາຍ ແລະ ກຸ່ມລູກຄ້າຂອງເຮົາແມ່ນແຕກຕ່າງ.

   ວິໄສທັດຂອງທ່ານຄິດວ່າສປປລາວຍັງມີທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດອັນໃດທີ່ຈະສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນໄດ້?

ໃນທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວເຫັນວ່າ ສປປລາວ ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນເປັນທີ່ເອກອ້າງໃນພາກພື້ນກໍຄືໃນໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທໍາມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 26 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນເຂດບົ່ມຊ້ອນຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ,ອັນທີສອງແມ່ນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງເຮົາຍັງມີຫຼາກຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດນອກຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ວັດພູຈໍາປາສັກ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: ອາຄານເກົ່າແກ່ໃນຕົວເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຄວນຈະອະນຸຮັກໄວ້ ເພາະມັນຈະມໍລະດົກ,ເປັນຈຸດຂາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ແລະ ອັນທີສາມທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວປະທັບໃຈທີ່ມາທ່ຽວປະເທດລາວແມ່ນເຫັນວ່າຄົນລາວມີອັດທະຍາໄສດີຕ້ອນຮັບແຂກບ້ານແຂກເມືອງ ດັ່ງນັ້ນຢາກໃຫ້ຄົນລາວຮັກສາມູນເຊື້ອນີ້ໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງ,ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ,ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍໜຶ່ງສໍາລັບພວກເຮົາເພາະວ່າໃນເມື່ອເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄປໄວ ນິດໄສໃຈຄໍຂອງຄົນເຮົາກໍປ່ຽນຕາມ.

   ຄະຕິປະຈໍາໃຈຂອງທ່ານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດມີຫຍັງແດ່ເພື່ອຈະເປັນບົດຮຽນໃຫ້ລຸ້ນສືບທອດ?

   ຜ່ານພຶດຕິກໍາ ແລະ ບົດຮຽນຕົວຈິງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວອັນສໍາຄັນຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນການເຮັດວຽກເປັນທີມງານ,ເພາະວ່າເຮົາຈະເຂັ້ມແຂງເຕີບໃຫຍ່ຄົນດຽວເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຖ້າເຮົາບໍ່ມີທີມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງຄຽງຂ້າງຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາ. 2. ການດໍາເນີນທຸລະກິດຕ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມນໍາເຮົາ,ບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວຄວາມຄິດ,ຜົນປະໂຫຍດ,ທຸກຝ່າຍຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມກັນເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວໄປຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງທຸກດ້ານ. 3. ເຮົາຕ້ອງຮັກສາຈຸດເດັ່ນ,ຈຸດຂາຍຂອງເຮົາ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

( ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 128 ເດືອນມີນາ  2017 ສາມາດຊື້ອ່ານວາບະສານທາເກັດໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 

with regards to Eco-tourism

as a key to sustainable natural protection

Mr. Inthi Deuansavanh, owner of the Green Discovery Adventure & Eco-tourism Company, described the background and growth of adventure and eco-tourism to Target Magazine. He also touched on future targets of his business as well as his personal vision concerning the comparative advantages and strengths of the Lao PDR in the post-ASEAN Economic Community era.

Starting point—inspiration for conducting the Green Discovery Adventure & Eco-tourism business

After opening the Kop Chai Deu restaurant at about the same time as the Government was launching Lao Tourism Year, more visitors had started coming and our restaurant was among the most popular places to eat as a gathering point for foreign tourists. I had been wondering what attracted those foreign visitors and what is special about Laos. Discussions with foreign customers showed they were all impressed by the rich natural resources, the culture, and the personality traits of the Lao people, who are always friendly and hospitable towards guests. Personally, I really enjoy adventure tourism. At that time, I could see that such a type of tourism was not yet developed, with most tourists travelling inconveniently on their own without tour guides or proper safety guidelines. Therefore, I decided to establish an adventure and eco-tourism firm in 2001, starting with a kayaking activity along the Xong River in Vang Vieng, Vientiane Province. In that year, the inclusive Nam Ha Eco-tourism Project was founded, which was among the first to be funded by New Zealand. The project aimed at developing natural tourism through trekking and my company was invited to participate in the project via our kayak activity in the Nam Ha and Nam Tha protected areas. This was the starting point for our deep understanding of the development of inclusive eco-tourism which is considered to be another key factor in the sustainable protection of forest and nature and ensuring no depletion of natural resources. Most importantly, the development will distribute income from tourism directly and indirectly to the people involved, promote good local traditions, and turn people away from hunting and seeking forest resources to becoming tour guides. Currently, we have seven tour offices in six provinces, namely Vientiane Capital, Luang Namtha, Nong Khiew, Luang Prabang, Vangvieng, Khammouan, and Champasack Province.

Which are the popular services at present? Why?

According to our customers, there are ten especially popular activities. We ensure that our activities in each area are not duplicated in order to give customers the opportunity to choose the type of tour they really prefer. I would like to point out some of our highlights starting with Luang Namtha’s eco-excursion tours via treks and “homestays” with Akha, Lenten, Hmong, and Kamu ethnic groups. Therefore, we can use this as a selling point to attract those who prefer trekking and homestays with local ethnic people to think of Luang Namtha first. Another strong selling point is Vang Vieng where the most popular activities are kayaking and caving. While our third special feature is the Konglor Cave tour, the fourth is the tree-sleep in the Bolaven Plateau which is among the most successful activities contributing to our Regional Best Eco-Tourism 2012 Award. Our fifth special feature is in Thakhek, offering rock climbing as a selling point, whereas Xayabouly is outstanding in elephants, offering an elephant museum and clinic service as part of an elephant conservation program. The program aims for visitors to learn more about elephants, their daily life, and differences between Asian and African elephants. Each year, between 300 and 500 tourists visit the museum. In addition, we offer tours for those seeking special experiences, services to professionals, holiday packages, and so on.

What will people and the locality gain from your tourism activities?      

Our tourism activities mostly operate in forest protected areas and residential zones. Therefore, our service must be designed as a “package” suitable for local communities, allowing tourists to visit villages and tourist zones whereby the local people will be able to participate and benefit. This will offer direct benefits to the local people in terms of earnings from being tour guides, homestays, and restaurants, as well as bag carriage services. Indirect benefits that the people and their respective villages will gain are a chance to take part in encouraging the preservation of good traditions, cultural performances, the sale of locally-made handicrafts to visitors, and so on. Another benefit local communities can gain from us is being eligible to receive tourist support funds amounting to 32,000 kip per person within an involved village which the village can use for its own development.

What future expansion goals has the company set for its business?

According to our 2017 development plan, we are currently initiating a Phu Pha Mane View Point Project in Khoun Kham District, Khammouan Province. The project is expected to be completed and ready for service soon. Additional activities will be offered in the future, such as a “sling” activity and a “bungee jump” at Tad Fan Waterfall.

What challenges and competition await your company?

Throughout our operations over several years, I have noticed an ongoing challenge in terms of unclear legal papers, which contributes to a slow documentation process. Another difficulty is a human resource issue, especially in the tourism sector. Most tourism staff in our country learn from practical experience. They, therefore, cannot compete with the neighboring states and we still need to rely on foreign experts, which is costly.

As for competitors, we do not see that as a big issue because the operation of inclusive adventure and eco-tourism is not a simple thing anyone could do. This field requires a high level of investment with a long-term return which is suitable for those who truly love the field. One more advantage is that our selling point and customers are different from others.

From your perspective, what are the comparative advantages and special features of the Lao PDR in competing with ASEAN countries

I personally think that the Lao PDR possesses various special features to be showcased to the world, especially its rich natural resources with over 26 forest protected areas across the country. Each area has the potential for further developing tourist products. Secondly, our country is rich in cultural heritage across the nation. Apart from Luang Prabang and Wat Phou Champasack, I would like to point out some more examples, such as ancient buildings in Thakhek and Savannakhet, which need to be preserved because they are part of our heritage and an important selling point for tourist products we should not overlook. Thirdly, tourists visiting Laos are all impressed by the friendliness and hospitality that Lao people show them. Therefore, we want all Lao people to sustainably preserve this good tradition. However, this is a tough thing to achieve because when the economy rapidly grows, people’s personalities tend to change.

What is your business motto that could be a lesson for the new generation to learn?

  1. Based on my practical experience and lessons learned, the most important thing is teamwork. Because we cannot grow strong alone, we need a strong team to support us. 2. Business operations need to be inclusive, involving all parties in terms of ideas, benefits, assistance, and support shared among all in order to advance together sustainably and to grow strong in all areas. 3. We need to preserve our outstanding features and selling points in order to continuously develop ourselves.

 

 

Comments