ການທ່ອງທ່ຽວ Eco Tourism ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ.

ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການບໍລິສັດ Green Discovery Adventure & Eco-tourism ໄດ້ເປີດໃຈຕໍ່ທາງວາລະສານທາເກັດກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວພະຈົນໄພ ແລະ ອະນຸຮັກທໍາມະຊາດສີຂຽວ ພ້ອມທັງເປົ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ ແລະ ສະເໜີວິໄສທັດສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່າແຮງ,ຈຸດແຂງ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.

(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 128 ເດືອນມີນາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!