Senglao content (728×90)

ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ AEC ກັບຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ.

​ລັດຖະບານໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດລາວໃນທົ່ວປະເທດສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາລະບຽບ
ຫຼັກການ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປັບປຸງລະບົບການເງິນ, ຍົກສູງມາດຖານ ແລະ
ຄຸນນະພາບການຜະລິດສິນຄ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ.

ທ່ານ ດຣ. ລາວຮົວ ເຈີຈີງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດກະຊວງອຸດສາຫະກຳ
ແລະ ການຄ້າໃຫ້ສຳພາດກັບທາເກັດວ່າ: “ການເປັນຕະຫຼາດໜຶ່ງດຽວພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວລ້ວນແຕ່ມີຄວາມພ້ອມນັກທຸລະກິດກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່, ພ້ອມສົ່ງສິນຄ້າໄປຂາຍທີ່ອາຊຽນ, ພ້ອມນຳວັດຖຸດິບມາທຳການຜະລິດດ້ວຍຕົ້ນທຶນທີ່ຖືກລົງ, ພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາອັດຕາພາສີ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ-ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ, ແຮງງານທີ່ມີສີມືທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ເສລີຫຼາຍຂຶ້ນນັກລົງທຶນພ້ອມຈະເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປົກປ້ອງປະຕິບັດແບບສະເໝີພາບ, ປະຊາຊົນໃນຖານະຜູ້ບໍລິໂພກຊົມໃຊ້ພ້ອມຈະຊື້-ຂາຍສິນຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຄຸນນະພາບດີ ແລະ ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆພ້ອມສະໜອງສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນລວມທັງຜູ້ທີ່ຫາກິນແບບອິດສະຫຼະ, ສຳລັບຂົງເຂດການລົງທຶນກໍມີຫຼາຍອັນພວກເຮົາພ້ອມຈະເປັນສູນການຄ້າ, ສູນການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ດີ. ສປປ ລາວ ຖືວ່າໂຊກດີຫຼາຍທີ່ເຂົ້າອົງການການຄ້າໂລກລຸນຫຼັງຫຼາຍປະເທດ ເພາະມີໂອກາດໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫຼັກການໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ທ່ານ ສາລີ ພິມພິນິດ ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ; ເວົ້າເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງເພິ່ນກັບ
ທາເກັດວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງຍຸດທະສາດພັດທະນາການ
ທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ບັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບັນດາມາດຕະ
ຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ. ທ່ານ ດຣ. ເຟືອງສີເລົ່າຝຸງ; ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການເມືອງວິ
ທະຍາກ່າວວ່າ: ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າສິນຄ້າ ຫຼື ATIGA ລາວເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ປະເທດທີ່ໄລຍະການ
ດຳເນີນການຫຼຸດພາສີ ແລະ ປະຕິບັດສັນຍາປອດພາສີກັບສິນຄ້າດຳເນີນໄດ້ຊັກຊ້າກວ່າປະເທດອື່ນໆ
ຄາດວ່າທ້າຍປີນີ້; ຈຶ່ງຈະສຳເລັດການຫຼຸດພາສີທັງໝົດທຸກປະເພດສິນຄ້າທຳມະດາສຳລັບສິນຄ້າຂາ
ອອກຈະຮັກສາ 7% ຂອງສິນຄ້າປະເພດ ພາຫະນະ,ເຫຼັກ, ລົດຈັກ ແລະ ຊີ້ນສ່ວນ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ລົດຖີບ ແລະ ຊີ້ນສ່ວນ, ເຫຼົ້າເບຍ, ຜະລິດຕະພັນປາສຕິກ ແລະ ເຈັ້ຍທຸກຊະນິດ ໃນປີ 2018. ສ່ວນສັນຍາກ່ຽວກັບຂອບຂອງການບໍລິການ AFAS ສາມາດດຳເນີນສຳເລັດແລ້ວ 8 ຂໍ້ຜູກພັນກ່ຽວກັບການບໍລິການສຳລັບ 80 ຂະແໜງການຍ່ອຍ, ດຽວນີ້ ກຳລັງດຳເນີນການເຈລະຈາຂໍ້ຜູກພັນທີ 9 ສຳລັບ 104 ຂະແໜງຍ່ອຍ; ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາຂໍ້ຜູກພັນສຸດທ້າຍ 124 ຂະແໜງຍ່ອຍ.

ທ່ານ ດຣ. ເຟືອງສີ ເລົ່າຝຸງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:ການຈັດຕັ້ງຄະນະກະກຽມລະດັບຊາດຍັງບໍ່ທັນເຫັນ
ເປັນຕົນເປັນໂຕບໍ່ຮູ້ວ່າພາກສ່ວນໃດແທ້ຮັບຜິດຊອບລວມ, ຍັງບໍ່ທັນມີຂະບວນການ ແລະ ການວາງແຜນເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນຕົ້ນວິສາຫະກິດຂອງລາວ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ AEC ສຳລັບປະຊາຊົນລາວຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງຍັງບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດຄວາມພ້ອມຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ການກະກຽມບຸກຄະລາກອນ, ແຮງງານສີມືຂອງລາວ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆເພື່ອຮອງຮັບພິເສດແມ່ນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕົວເລກທີ່ຊັດເຈນ, ພ້ອມນີ້ ການໂຄສະນາຜ່ານສື່ມວນຊົນຍັງມີໜ້ອຍເວັບໄຊຫຼາຍກະຊວງມີແຕ່ຖານຂໍ້ມູນເກົ່າໆ, ບໍ່ທັນເຫດການ, ບໍ່ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານ ພອນທະວົງ ສິງຫາລາດ ຫົວໜ້າພະແນກຮ່ວມມືການລົງທຶນສາກົນ ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນກ່າວວາ: ໃນຍຸດທະສາດການລົງທຶນແຫ່ງຊາດໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ສປປ ລາວ ຈະສຸມໃສ່ 5 ເສົາຄ້ຳຍຸດທະສາດຄື: ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ,ການຄັດເລືອກການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງ
ບັນຍາກາດການລົງທຶນທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທີ່ດີເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກແນໃສ່ຈຳກັດການເອື່ອຍອີງຊັບສິນດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມໃນການຂະຫຍາຍຕົວ”. ທ່ານຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍກະຊວງການເງິນມີຄຳເຫັນວ່າ: ຂະແໜງ
ການເງິນໄດ້ປັບປຸງຂະແໜງພາສີໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ
ການແຈ້ງພາສີຜ່ານປະຕູດຽວເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານພາສີ ແລະ ການຄ້າຊຶ່ງໄດ້ປະຕິ
ບັດ 3 ໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນຄື: ໜຶ່ງ; ການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງຂະແໜງພາສີດ້ວຍການພັດທະນາ
ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກພາສີ, ສ້າງກົນໄກ ແລະ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິການແຈ້ງພາສີ, ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງລ່ວງໜ້າ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ປັບປຸງລະບຽບການກວດສອບຄືນການແຈ້ງພາສີ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບອາຊິກຸດາ, ສອງ; ການຮ່ວມມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການສາກົນ, ແລະ ສາມ; ການແຈ້ງເອກະສານພາສີຜ່ານລະບົບປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ NSW”.

ທ່ານ ວັນນະແສງ ຕຸນາລົມ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊີ້ໃຫ້
ເຫັນຄວາມພ້ອມຂອງພາກສ່ວນຕົນວ່າ: “ມາເຖິງປັດຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດ 6 ວຽກທີ່ສຳຄັນຄື:
ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່,
ເພີ່ມທະວີການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການບໍລິການພັດທະນາທຸລະກິດ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງ SME ກັບທຸລະກິດໃຫຍ່ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການເພີ່ມຜະລິດ
ຕະພາບເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ SME.
ທ່ານເນັ້ນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນທຸລະກິດ, ເວົ້າສະເພາະ; ການສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼືອຜົນກະທົບຈາກການຄວບກິດຈະການທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງຕົວຢ່າງການລວມຕົວຂອງ ເບຍລາວເຂົ້າກັບ “ເປບຊີ” ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຳລັງທຸລະກິດເພີ່ມ ແລະ ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດເພີ່ມ SME ຍັງຈະມີບົດບາດສົ່ງອອກ ກໍຄືນຳເອົາສີມືແຮງງານ-ຊ່ຽນຊານເຂົ້າມາລາວເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ພາກລັດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນສີມື, ສົ່ງເສີມຂະແໜງວິຊາຊີບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຕະຫຼາດ SME, ຊຸກຍູ້ງານຕະຫຼາດນັດເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ…ສຳລັບເອກະຊົນຄວນຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການເຊື່ອມໂຍງ ເພາະໃນຈຳນວນ 4.300 ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດມີພຽງ 492 ຫົວໜ່ວຍທີ່ຮູ້ໃຊ້ໄອທີ ຫຼື ມີເວບໄຊໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງອອກແຮງປັບປຸງການບໍລິຫານທີ່ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ ແລະ ຊອກສະຖາບັນຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ”.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຝາກຂໍ້ຄິດໄວ້ວ່າ: “ລະດັບມະຫາພາກ ພວກເຮົາໄດ້ກຽມແຜນແມ່ບົດໃນ 3 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ໆຄື: ຍຸດທະສາດກະສິກຳ-ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສົ່ງເສີມກຳລັງການຜະລິດ-ກຸ່ມການຜະລິດສິ່ງສຳຄັນແມ່ນພວກເຮົາພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ເວັບໄຊ, ຈຸດກວດສອບພືດ-ສັດ, ສ້າງຈຸດປະສານງານຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ກຽມກະສິກຳສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ປອດສານພິດອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຮ່ວມກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສົ່ງເສີມສິນຄ້າ “ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ” ຫຼື ODOP ໂດຍສຸມໃສ່ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງກະສິກຳ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 12 ເມືອງ 12 ແຂວງ ແລະ ສົ່ງເສີມໄດ້160 ຜະລິດຕະພັນ”.

ທ່ານ ດຣ. ລາວຮົວ ເຈີຈີງ ຝາກສົ່ງທ້າຍກັບທາເກັດວ່າໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ເຮັດວຽກ
ໃນຂົງເຂດນີ້ພວກເຮົາຢືນຢັນວ່າ “ພວກເຮົາພ້ອມໃດ” ປີໜ້າພວກເຮົາຈະເປັນຫົວໜ້າຂອງອາຊຽນ ຫຼື
ປະທານອາຊຽນຖ້າຖາມວ່າພວກເຮົາພ້ອມເປັນປະທານອາຊຽນບໍ່? ພວກເຮົາຕອບວ່າພວກເຮົາພ້ອມ
ປີໜ້າໂລກຈະແນມມາເບິ່ງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະນຳພາອາຊຽນຄືແນວໃດ? ໄປໃນທິດທາງໃດ? ຊຶ່ງລາວໄດ້ເປັນຫົວໜ້າອາຊຽນແມ່ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ອາຊຽນກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທຳອິດຂອງ AEC ສະແດງວ່າລາວຈະເປັນຜູ້ເປີດໂລກໃໝ່ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໄລຍະ 2015-2025 ໝາຍ
ວ່າແຜນ 10 ປີ ຂອງ AEC ແມ່ນລາວເປັນຫົວໜ້າອາຊຽນ, ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປີທຳອິດນີ້ຊຶ່ງ
ໂລກຈະເບິ່ງວ່າລາວຈະຝາກອັນໃດໄວ້ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກອາຊຽນ ຫຼື ບໍ່? ເຊື່ອວ່າລາວຈະນຳພາໄດ້ດີ ແລະ ມີມໍລະດົກທີ່ລ້ຳຄ່າຝາກປະໄວ້ໃຫ້.

 

How ready is the Lao PDR for the AEC?

Laos is hurriedly exerting all available energies towards the implementation of polices and plans to narrow the gap and develop towards ASEAN integration. To this end, the government is supporting and promoting Lao businesses across the nation with an eye to bringing an end to problems concerning regulations, developing human resources, improving financial systems, and achieving a leap forward in the standards and qualities of the goods produced in the country.

Director-General of the Foreign Trade Policy Department, Ministry of Industry and Commerce (MoIC) Dr. Laohoua Cheuching recently granted Target magazine an interview and explained that “Certain sectors are ready to coalesce into a single market and businesspeople are preparing to break into such a huge market, selling their goods throughout ASEAN and make use of the availability of cheaper raw materials. We are prepared for the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) agreement, which will facilitate and free up the flow of services, investment, and skilled labor. Investors are ready to participate in the process to protect these freedoms. The public, as consumers, are ready to purchase and sell all kinds of goods of high quality and at reasonable prices. Specialists and experts in various sectors are ready to provide their professional skills, know-how, and innovation to a greater degree. This will lead to greater incomes, including for freelancers, and there are many benefits in store too for the investment sector as We are ready to play a central role in commerce, education, and health services.

The Lao PDR can consider itself extremely lucky to follow on from other countries in acceding to the World Trade Organization (WHO) because this has presented an opportunity for us to improve our policies and regulations across a wide range of areas in which progress has been maximized”.

Director-General of the Tourism Marketing Department Mr. Saly Phimphinith talked to Target magazine about readiness for the AEC, explaining that “We have amended the Law on Tourism, improved the Tourism Strategy, and improved and created an array of new legislation. Director of the Institute of Political Science Research Dr. Feuansy Laofoung explains that “With respect to the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Laos is one of the countries still in the process of reducing its tariffs and is implementing the CEPT agreement more slowly than other countries. It is expected that by the end of this year, we will have succeeded in reducing tariffs on all ordinary goods while a 7% export tariff will remain on vehicles, steel, motorcycles and parts, machinery, equipment, bicycles and parts, beer and alcoholic beverages, plastic products, and all forms of paper. In 2018 with respect to the ASEAN Framework Agreement on Services, we will have completed the 8th Package of Commitments on services, which will span across 80 sub-sectors. We are currently in the process of negotiating the 9th Package of Commitments, which will cover 104 sub-sectors, after which we will negotiate the final Package of Commitments to cover 124 sub-sectors. Implementation by the national level preparation committees has not yet come to anything. Nobody knows who has true overall responsibility for this. There are not yet any broad processes or plans for this and Lao businesses, for example, and the Lao population do not possess a deep or broad knowledge of the implications of the AEC. They are not assessing their readiness or preparing Lao human resources or legislation to provide special support. There is a lack of clear data and figures. There is also little publicity via the mass media. The websites of ministries are full of old data which is not up to date, limited in depth and breadth, and lacking in continuity”.

Director of the Investment Promotion Division of the Ministry of Planning and Investment (MoPI) Mr. Phonethavong Singhalath explains that “in the national investment strategies of the Lao PDR, which focus on five pillars of commerce – investment promotion, quality investment selection, creating an environment conducive to investment, and good investment management in order to build macroeconomic stability and diversity with a focus on limiting.

The Director-General of the Policy Department of the Ministry of Finance was of the opinion that “the finance sector has modernized its tax and customs systems in order to cooperate with other ASEAN countries and for taxes and customs duties to be declared via a one-stop system in order to facilitate customs and trade. This is being done through the implementation of three main tasks, the first being to modernize the customs system through the development of computer know-how, the use of modern tools to manage customs duties, the implementation of risk management systems, improvements to the inspection of customs declarations, and the use of the ACICUDA system for customs duties, the second being the implementation of international regulations, and the third being the declaration of customs duties using the National Single Window (NSW) system. Mr. Vannaseng Tounalom of the Department of Investment Promotion of the MoIC explained about the readiness of his sector, saying that “We have now completed six important tasks – the improvement of the environment, the improvement of access to capital, the creation of new businesspeople, the increase in the assistance and services provided to business development, the increase in cooperation between SMEs and corporations and foreign investment, the promotion for increased productivity to upgrade quality and standards of products, and SME services. The Lao PDR is promoting an increased business population, especially through the involvement of women and young people, and monitoring and assisting with impacts from increased business competition. An example is Beerlao’s alliance with Pepsi, which has raised its business power. SMEs will play an important role in exports and in bringing in more experts and specialists into Laos. The Party and State must therefore continue to boost competitiveness with respect to professional skills and promote vocational and technical education so that this may contribute to building an SME market and the setting up of educational fairs in order to boost competition. The private sector should be providing domestic and overseas training and building its capacities to connect because out of 4,300 enterprises, only 492 are familiar with the use of IT or have a website for their business. We also have to work towards improving management through modern systems and seek certification from the relevant international quality standards institutions”.

Director of the National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) Dr. Bounthong Bouhome offered the opinion that “On a macro level, we are ready and have prepared a master plan composed of three large tasks: the Agriculture Development Strategy (ADS), the application of technology, and the promotion of production forces and production clusters. The important thing is for us to develop database systems, such as websites, crops and livestock inspection checkpoints, build on areas for coordination with other sectors, prepare clean, green, and organic agriculture, one of the main projects of which is being implemented in collaboration with the MoIC – the One District One Product (ODOP) project – which focuses on the processing of agricultural goods and products categorized into twelve districts for each of the twelve provinces, amounting to a total of 160 different products”.

Dr. Laohoua Cheuching finishes up by stating that “As we are working in this area, we have to ensure that we are ready. Next year, we are to lead or take on the chairmanship of ASEAN. If we were to ask ourselves whether we are truly ready to do so, I would say that we are. Next year, the world will have its eyes on how the Lao PDR leads ASEAN and in which directions and Laos is taking on the ASEAN chairmanship on the very same year that the AEC kicks off. This shows that it will be Laos that is to open up this new world and lead the start of the implementation of the AEC’s 10-year plans for 2016-2025. Laos will be the first to lead the implementation of these plans and the world will be watching to see whether Laos will make any historic achievements. I am confident that Laos will lead well and earn its name in history through some invaluable contributions during this time.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ