Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

19 ຂໍ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫ່າງໄກຈາກພະຍາດຮ້າຍ

ເລື່ອງການເຈັບເປັນນັ້ນບາງເທື່ອເຮົາກໍບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈະເຈັບເປັນຍາມໃດ, ແຕ່ທີ່ສຳຄັນທ່ານສາມາດເລືອກອາຫານການກິນເພື່ອສຸຂະພາບໄດ້ ແລະ ໃນມື້ນີ້ທາງວາລະສານ ທາເກັດ ເຮົາກໍມີ 19 ຂໍ້ມາແນະນຳ ເພື່ອຢາກໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້ ແລະ ປາສະຈາກພະຍາດຮ້າຍ ຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ:

 1. ອົດອາຫານຕອນເດິກ ເພາະຈະເພີ່ມໂອກາດເປັນພະຍາດມະເຮັງກະເພາະ.
 2. ອາທິດໜຶ່ງບໍ່ຄວນກິນໄຂ່ຫຼາຍກວ່າ 4 ໜ່ວຍ.
 3. ຂາໄກ່ຖ້າກິນຫຼາຍເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງ.
 4. ບໍ່ຄວນກິນໝາກໄມ້ຫຼັງອາຫານ ຄວນກິນໝາກໄມ້ກ່ອນອາຫານ.
 5. ດື່ມນ້ຳເຕົ້າຮູ້ບໍ່ຄວນໃສ່ນ້ຳຕານ.
 6. ເມື່ອທ້ອງຫວ່າງ ບໍ່ຄວນກິນໝາກເລັ່ນ ຄວນກິນຫຼັງອາຫານ.
 7. ດື່ມນ້ຳທຳມະດາ ກ່ອນທຸກເຊົ້າເພື່ອປ້ອງກັນເປັນໜີ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ.
 8. ກ່ອນນອນ 3 ຊົ່ວໂມງບໍ່ຄວນກີນອາຫານ.
 9. ບໍ່ຄວນດື່ມຊາໃສ່ນົມ, ເພາະໄຂມັນໃນນົມຂຸ້ນ ແລະ ນ້ຳຕານ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດເລືອດຈາງ.
 10. ບໍ່ຄວນກິນເຂົ້າຈີ່ ຫຼື ຊະລາເປົ່າທີ່ໜຶ້ງຮ້ອນໆ.
 11. ການສາກໂທລະສັບມືຖືຄວນຫ່າງຈາກຕົວປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ບໍ່ຄວນສາກໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ບ່ອນນອນ.
 12. ດື່ມນ້ຳ 10 ຈອກຕໍ່ມື້ປ້ອງກັນພະຍາດກະເພາະລຳໃສ້.
 13. ບໍ່ຄວນດື່ມກາເຟຫຼາຍກວ່າ 2 ຈອກຕໍ່ມື້ຈະເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ອືດທ້ອງ.
 14. ອາຫານມີໄຂມັນ ແລະ ອາຫານປະເພດຈືນ ຖ້າກິນຫຼາຍເຮັດຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດຂຸ້ນຢູ່ກະເພາະລຳໃສ້ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຢາກນອນງ່າຍ.
 15. ຫຼັງ 17:00ໂມງ ໄປແລ້ວຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
 16. ນອນໜ້ອຍກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມ ການນອນຕອນສວາຍຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນານເຖົ້າ.
 17. ອາຫານທີ່ຄວນກິນເຊັ່ນ: ປາທະເລນ້ຳເລິກ, ກ້ວຍ, ເຂົ້າຈີ່, ຜັກທຽມ, ຊີ້ນໄກ່, ໝາກອຶ, ຜັກຫົມ.
 18. ກິນມັນດ້າງໂດຍສະເພາະ ມັນທີ່ເປັນສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີມ້ວງ ເພື່ອຕ້ານມະເຮັງ.
 19. ການດື່ມນ້ຳໝາກນາວຮ້ອນ ໂດຍບໍ່ໃສ່ນ້ຳຕານກໍສາມາດຕ້ານມະເຮັງໄດ້.

 

 

Comments