Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ມາດຕະການລົງໂທດຈະເຂັ້ມງວດ

ສະບັບນີ້ຈະເວົ້າເຖິງມາດຕະການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຕໍ່ຜູ້ລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການມາດຕະການເຂັ້ມງວດເພາະວ່າການລະເມີດນີ້ເປັນບັນຫາເຄິ່ງຮ້ອນໃນປັດຈຸບັນ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມັນຕີໄດ້ຢັ້ງຢືນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ວ່າ: ການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນແມ່ນບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນໃນປັດຈຸບັນອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຫຼາຍດ້ານຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດ, ຖ້າບໍ່ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂໂດຍໄວແມ່ນຈະເປັນໄພອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຄື: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມເປີດ ກ້ວາງວຽກງານກວດສອບປະຈໍາປີ 2015 ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມທັງໄດ້ມອບໃຫ້ອົງການກວດກາລັດຖະບານສົມທົບກັບອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເດັດຂາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ໂດຍຈະເລັ່ງໃສ່ບາງມາດຕາການ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງເອົາຜົນການກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດແລ້ວ, ລັດຖະບານຮີບຮ້ອນຊີ້ນໍາໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ສ້າງກົນໄກເພຶ່ອຕິດຕາມ-ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ລະອຽດ, ແທດເຖິງຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ໂດຍຈະມອບໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃໝ່ເປັນຕົ້ນ: ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບວິຊາການ, ການນໍາໃຊ້ເງິນເກີນແຜນ, ການກໍານົດລະດັບເງິນແຮ ແລະ ເງິນສົດຄ້າງຄັງ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນໃຫ້ຄ່ອງຕົວ, ຈະຊຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ຫົວທີ ແລະ ເປັນລະບົບປົກກະຕິຕາມດໍາລັດທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ, ນໍາໃຊ້ລະບັບເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອເກັບກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັນສະໄໝ(IT) ເຂົ້າໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການສໍາລະສະສາງ  ຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອກໍາຈັດຊ່ອງຫວ່າງ, ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນຂະບວນການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຊໍາລະສະສາງງົບປະມານ, ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ-ກວດກາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຖັນແຖວພະນັກງານລັດຖະກອນ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆຢ່າງຂາດຕົວ,ຈະສໍາຫຼວດກວດກາຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເມືອງຂອງຜູ້ສັ່ງການຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີ່ລະເມີດລະບຽບການເງິນ-ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງພັກຮາກຖານ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊັນແຂວງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ-ກວດກາໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະສະຫຼຸບລາຍງານການກະທໍາຜິດຕໍ່ວິໄນແຜນການ-ການເງິນເພື່ອໃຫ້ການຕັກເຕືອນ,ຕໍານິສົ່ງຂ່າວຢ່າງສ້າງສັນ,ຈະປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານນະໂຍບາຍ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ສັນລະເສີນຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານໃນການປະຕິບັດລະບຽບການເງິນ-ງົບປະມານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ນັບວ່າເປັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ສື່ມວນຊົນຖືກຊຸ້ກຍູ້ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມຊ່ອງແສງປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂົງເຂດແຜນການ-ການເງິນ. ວຽກງານອັນໜັກໜ່ວງນີ້ ເປັນອີກບົດທົດສອບໜຶ່ງຂອງວົງການສື່ມວນຊົນ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ  ສະບັບທີ 129 ເດືອນເມສາ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 

Strict punishment measures

 

  • This issue of our magazine will touch on Government measures aimed at violators of planning/financial regulations. These are strict measures to deal with such violations, an urgent issue to that needs to be addressed at the moment.

 

Mr. Thongloun Sisoulith, Prime Minister, recently confirmed in the 2nd Ordinary Session of the National Assembly Legislature VIII that the violation of planning/financial regulations is currently considered an urgent issue which threatens to have a negative impact on the economy and national development. If the issue is not promptly addressed, it will pose a severe danger to our country. During the past six months, the Government has been focused on the problem and issued an order for the application of the 2015 inspection meeting resolution and urged various sectors and local authorities to implement it.. The order also assigned the State Inspection Authority, in collaboration with targeted organizations, to be inspected of their remaining issues on the basis of strict regulations to continue to be increasingly absolute in implementing planning/financial laws and regulations by concentrating specifically on some measures.

 

The Prime Minister added that there had been a resolution  approving the State Inspection Authority’s inspection result after the 2nd Ordinary Session of the National Assembly Legislature VIII. The Government will now urgently guide relevant sectors and local authorities in implementing this result strictly in order to build a detailed, practical, and applicable monitoring/inspection mechanism. This mechanism will be designated to the sectors concerned to study and amend some laws which are seen as not corresponding with the new environment, for instance, laws related to the management of technical revenue, excessive use of kip, and the setting of saving and remaining fund limits in the treasury so that budget units can utilize such funds in necessary and urgent work. The Government will concentrate on promptly and systemically inspecting public investment based on promulgated decrees, using modern technology (IT) in storing data about revenue collection and repayment via the banking system to eliminate loopholes, creating transparency (thereby making the process of revenue collection and repayment management auditable), and supporting mass and social organizations, the media, and people of all statuses in society to take part in monitoring/inspection issues relating to government officials in order to mitigate and completely eliminate such problems. Moreover the Government will continue taking action on a variety of fronts:  investigating and taking action against those who execute orders that violate state planning/financial regulations; supporting mass media, social organizations, Lao people across the country  to enhance their responsibility in monitoring/inspection information; drawing up a summary report on violations of planning/financial regulations that have occurred in order to warn, criticize, and apply strict disciplinary measures to violators; and paying close attention to implementing policies to encourage, reward, and praise individuals and organizations who strictly and effectively comply with financial and budgetary regulations.

 

This is another occasion where the media is being given an opportunity to take part in the monitoring of problems occurred within the planning/financial sector. This major issue serves as another test for the media.

 

 

 

Comments