Senglao content (728×90)

ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ ລາຍຮັບກວມ 12% ຂອງ GDP

ເປັນການສົມທຽບຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າ ກ່ອນປະເທດຊາດບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍນັ້ນ ປະເທດເຮົາມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າບໍ່ທໍ່ໃດແຫ່ງເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ1 ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 30 ເມກາວັດ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າດົງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1,2 ເມກາວັດ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະບຳ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງພຽງ 1 ເມກາວັດ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດສະ ໜອງໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ເວລານັ້ນປະຊາຊົນປະຊາຊົນລາວ ທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າສະເລ່ຍພຽງແຕ່ 19 ພັນກວ່າຄອບຄົວ, ແຕ່ຍ້ອນແນວທາງອັນສະຫຼາດສ່ອງໃສ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຂອງພັກມີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ພັກ ແລະ ລັດ ຈຶ່ງກຳນົດເອົາການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ທ່າແຮງສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຮັ່ງມີໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກ້າວສູ່ການປັບປຸງຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມມຸ້ງຫວັງດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ສົມທົບກັບທ່າແຮງທີ່ພວກເຮົາມີ ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດ 29 ແຫ່ງ, ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງຫຼາຍເຖິງ 3.328 ເມກາວັດ, ໃນແຕ່ລະປີສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 16.140 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ສາມາດຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ຄອບຄົວປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ຮອດປີ 2010 ບັນລຸ 70% ແຕ່ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 72% ແລະ ຮອດປີ 2015 ໃຫ້ບັນລຸ 80% ແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ 88%, ເຊິ່ງກວມເອົາ 82% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ແລະ 141 ຕົວເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນປີ 2015 ນີ້, ພວກເຮົາກໍຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 7 ແຫ່ງ, ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 2.426 ເມກາວັດ ແລະ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 14.100 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ, ຈາກຈຸດນີ້ເຫັນວ່າການພັດທະນາໄຟຟ້າຂອງປະເທດເຮົາ ມີບາດກ້າວກະໂດດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ເປັນຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າ.

ສຳລັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່, ກໍມີການພັດທະນາກ້າວຂຶ້ນເປັນລຳດັບ, ຖ້າທຽບກັບເມື່ອກ່ອນພວກເຮົາມີພຽງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ກົ່ວໂພນຕີ້ວ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີປະມານ 72 ບໍລິສັດ 115 ກິດຈະການທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາພັດທະນາຂຸດຄົ້ນບັນດາແຮ່ທາດຕ່າງໆຢູ່ປະເທດເຮົາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃນແຕ່ລະປີສະເລ່ຍບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 13.900 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງກວມເອົາປະມານ 12% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແລະ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ແມ່ນຈະໃຫ້ກວ້າງຂວາງແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ, ສະເພາະຂະແໜງພະລັງງານຈະມີໂຄງການທີ່ພວມກໍ່ສ້າງ ແລະ ກຽມລົງມືປະມານ 45 ແຫ່ງ, ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງຫຼາຍກວ່າ 6 ພັນເມກາວັດ ແລະ ຮອດປີ 2020 ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງຈະຮອດ 10 ພັນເມກາວັດ, ເຊິ່ງຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການປັດໃຈພື້ນຖານຂອງສັງຄົມ ກໍຄືການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ການປຸງແຕ່ງສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ສະໜອງແກ່ການຫັນປະເທດພວກເຮົາໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ທັງເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ນຳເອົາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງໄວ້.

Energy and Mines growing steadily

12% of GDP

In order to gain a perspective on the growth of the energy and mines sector, we have to understand that before the liberation of our country, we hardly produced any electricity at all, only having the 30MW Nam Ngeum 1 hydroelectric dam, the 1.2MW Nam Dong dam in Luang Prabang, and the Xelabam dam in Champasak, which generated only 1 MW. We were unable to provide electricity widely and only just over 19 thousand families had access to electricity. Thanks, however, to the astute leadership of the Party and the care it has had for the nation and the people, especially with respect to alleviating poverty and underdevelopment, the Party and State have specified the development of the energy and mines sector as a priority and an important potential for building strength and prosperity for the nation with a focus on resolving the issue of poverty and gradually improving the lives and wellbeing of the multiethnic people. With this aim in mind, the energy and mines sector has gone to great efforts to adopt and specified policies which are consistent with and well suited to attracting foreign investment to complement our potentials and following implementation in practice, we now have a total of 29 energy generating facilities with a total capacity of 3,328MW able to generate over 16,140 GWh. In 2010, this enabled electricity to be provided to 70% of households in theory although in practice, it actually reached 72% and now in 2015, this figure has risen to 80% in theory and 88% in practice and we have a total coverage of 82% of villages and 141 districts nationwide. By the end of 2015, we will have seven more generating facilities adding a further 2,426 MW, adding up to over 14,100 GW annually. This shows that the energy generation in our country is leaping forward at an unprecedented rate and this represents a major achievement for the energy sector.

The mines sector is developing progressively. In the past, we only had the Phontew tin mine but now we have 72 companies and 115 operations aiming to develop mining potentials and conduct excavation activities in our country, something which is generating annual revenues of 13,900 billion kip, accounting for 12% of GDP, and the future development plan for the energy and mines sector aims to reach out and become yet stronger. The energy sector has 45 projects under construction and preparation to generate over 6 GW and by the end of 2020, our total capacity will reach 10 GW, which is sufficient to provide for the basic needs of the public and its use of electricity in everyday life, agriculture, processing, and the transformation of our country towards industrialization and modernization. This is also the main potential contributing to rural development and poverty eradication, helping us to relieve ourselves of our status as a least developed country (LDC) in accordance with the targets set by the Party and government.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ