Senglao content (728×90)

Samsung southeast Asia Forum 2015

ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2015 ທີ່ອິມເພັກອາລີນາ ເມືອງທອງທານີ ປະເທດໄທ, ຊໍາຊຸງ ແບຼນຜູ້ນໍາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າຕ່າງໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໄດ້ຈັດງານເທດສະການ SUMSUNG Forum 2015 ​ເຊິ່ງມີບັນດາຜູ້ບໍລິຫານງານກິຕິມະສັກຂອງ ບໍລິສັດ ຊຳຊຸງ ມາແນະນຳຜະລິດຕະພັນ   ໃໝ່ໆຂອງຊຳຊຸງ ໃນປີ 2015 ທີ່ມີນະວັດຕະກຳ ​ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່​ນໍາ​ສ​ະໄໝ.

ທ່ານ YS Jeon President & CEO Samsung Electronics Southeast Asia & Oceania ​​ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຖືວ່າ ຊໍາຊຸງ ໄດ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການເປີດໂຕສິນຄ້າຕ່າງໆຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເລື່ອງເຄື່ອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນປີນີ້ຊຳຊຸງ ກໍຍັງຕອບສະຫນອງ “ແທຼນຫຼັກ” ຂອງການຕະຫຼາດຄື: Internet of things ທີ່ອຸປະກອນຕ່າງໆເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃກ້ຕົວຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ສາມາດໃຊ້ວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີໄປອີກລະດັບໜຶ່ງ. ໃນປີ 2014 ຍອດຂາຍ ຜະລິດຕະພັນຂອງຊຳຊຸງແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10% ຖືວ່າສູງຕາມມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາຍໃນປີ 2015 ນີ້ກໍຈະໄດ້ເຫັນຂະບວນສິນຄ້າຂອງຊໍາຊຸງທີ່ໄດ້ມີການພັດທະນາຕົວເອງເພື່ອຕອບສະໜອງການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ.

ໃນງານ Samsung southeast Asia Forum 2015 in Bangkok ແມ່ນໄດ້ມີການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງຊຳຊຸງ ​ແລະ ຍັງມີງານວາງສະແດງສິນຄ້າ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຂອງຊຳຊຸງທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ພ້ອມທັງໄດ້ທົດລອງສຳຜັດ ແລະ ແນະນຳວິທີການໃຊ້ທີ່ຖືກວິທີອີກດ້ວຍ.

Comments