Senglao content (728×90)

ທຶນສົມທົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ

ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ PM Group ​ໄດ້​ມີ​ໂຄງການ ທຶນ​ສົມທົບ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ທຸລະ​ກິດ Business Assistance Facility (ທສທ ຫຼື BAF) ​ເຊິ່ງມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ​ເພີ່​ມຂີດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ແຂງ​ຂັນ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ, ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ຜະລິດ ​ແລະ ຜູ້​ປະກອບ​ກິດຈະການ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນ​ໃນ ສປປ ລາວ ​ໃຫ້​ຂະຫຍາຍຕົວ​ດ້ວຍ​ການ​ພັດທະນາ ພ້ອມທັງຊ່ວຍ​ບໍລິສັດ, ຜູ້​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ ສະໜອງ​ດ້ານ​ການ​ບໍລິການ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນ​ເຊັ່ນ ຂະ​ແໜ່​ງການທ່ອງທ່ຽວ, ຫັດຖະກຳ, ທຸລະ​ກິດ​ກະສິກຳ, ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ, ກາ​ເຟ, ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ແລະ ບັນ​ດາ​ສະມາຄົມ​ນັກທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນການ​ຂະຫຍາຍ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ຈັດ​ງົບປະມານ ທີ່​ເປັນ​ເອກະພາບ​ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ.

ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່ ທສທ ສົ່ງ​ເສີມ​ມີ​ຄື ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ການສົ່ງ​ອອກ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ, ການ​ຜະລິດ​ສິນ​ຄ່າ, ການ​ສຳ​ຫຼວດຕະຫຼາດ, ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ປັບປຸງ, ທົດສອບ​ຜະລິດ​ຕະພັນ, ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ວາງສະ​ແດງ​ສິນຄ້າ, ການ​ໂຄສະນາ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ສິນຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ.

Comments