Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາກໍຄື ນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງລາວ ແລະ ການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າກັບພາພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງເປັນການສ້າງທ່າແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງສາກົນ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ທ່ານ ບຸນເຖິງ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ວຽກງານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແມ່ນວຽກບູລິມະສິດໜຶ່ງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍມີມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ ສະບັບເລກທີ 04/ກມສພ, ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2012 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງໄດ້ແຍກເປັນ 3 ຂອບໃຫຍ່ຄື: ສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ (ລວມທັງອະນຸພາກພື້ນ) ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ (ສາກົນ).

 1. ຂອບສອງຝ່າຍ

ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ຄູ່ຄ້າທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ໄດ້ເຈລະຈາ ແລະ ລົງນາມໃນສັນຍາຫຼາຍສະບັບເຊັ່ນ:

 • ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ. ພວມເຈລະຈາປັບປຸງສັນຍາວ່າດ້ວຍສິນຄ້າຜ່ານແດນ.
 • ສັນຍາວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ເຂດຊາຍແດນ ລາວ-ຈີນ.
 1. ຂອບພາກພື້ນ (ລວມທັງອະນຸພາກພື້ນ)

ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 1997 ແມ່ນບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມອາຊຽນ, ໂດຍສະເພາະແແມ່ນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຖານການຜະລິດໜຶ່ງດຽວ ແລະ ຕະຫຼາດໜຶ່ງດຽວ ຂອງອາຊຽນ ຊຶ່ງມັນໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.

ປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານອາຊຽນ ຊຶ່ງເປັນປີທໍາອິດພາຍຫຼັງການສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມອາຊຽນ ກໍຄືປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ປະທານອາຊຽນ ແລະ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ສະເພາະເສົາຄໍ້າເສດຖະກິດ ພວກເຮົາສາມາດນໍາພາສ້າງ 8 ແຜນວຽກບູລິມະສິດການເປັນປະທານອາຊຽນ ປີ 2016 ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນມໍລະດົກຕົກທອດໃຫ້ອາຊຽນ.

ພ້ອມນັ້ນ ພວກເຮົາພວມຮ່ວມກັບອາຊຽນ ເຈລະຈາສ້າງສັນຍາຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ກັບ 6 ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາຄື: ສປ ຈີນ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ ຊຶ່ງເປັນສັນຍາທີ່ກວມເອົາວຽກງານຫຼາຍດ້ານ ແລະ ມີເນື້ອໃນກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. ການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດນໍາໃຊ້ໂອກາດຕ່າງໆຂອງການເຊື່ອມໂຍງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຕໍ່ລອງຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຮ່ວມມືກັບສາກົນ. ພາຍຫຼັງທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາປະກາດຖອນຕົວອອກຈາກສັນສັນຍາຄຸ່ຮ່ວມພາກພື້ນປາຊີຟິກ (TPP), ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈ ມາເຈລະຈາສັນຍາຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ນອກນັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງສັນຍາການຄ້າຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສັນຍາການຄ້າອາຊີປາຊີຟິກ (APTA), ການຮ່ວມມືໃນຂອບ GMS, ການຮ່ວມມືເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ (CLV), CLMV, ACMECS ແລະ ອື່ນໆ.

 1. ຂອບຫຼາຍຝ່າຍ (ສາກົນ)

ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາເປັນເວລາ 15 ປີ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2013 ຊຶ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນຫຼັກໝາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຮອບດ້ານກັບສາກົນຂອງປະເທດເຮົາ. ຂະບວນການເຈລະຈາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດ ໝາຍ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ຕາມທິດໂປ່ງໃສ ແລະ ເປີດກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.

ໃນຖານະປະເທດສະມາຊິກໃໝ່ ພາຍຫຼັງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຄື:

 • ການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ຂໍ້ຜູກພັນ ທີ່ໃຫ້ໄວ້ໃນການເຈລະຈາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນວຽກພາຍໃນປະເທດ.
 • ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສັນຍາຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (ວຽກປົກກະຕິຂອງອົງການການຄ້າໂລກ).
 • ການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າ ຫຼື ການເຈລະຈາຮອບພັດທະນາໂດຮາ. (ກວມເອົາຫຼາຍບັນຫາ: ການເປີດຕະຫຼາດສິນຄ້າ, ການທຸ່ມຕະຫຼາດ, ສັນຍາການຄ້າພາກພື້ນ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ການຄ້າສິນຄ້າກະສິກໍາ, ການສືບຕໍ່ເປີດຂະແໜງ ບໍລິການ, ສິ່ງບົ່ງຊີ້ທາງພູມສາດ ແລະ ອື່ນໆ)

ການກໍານົດນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ຂອບໃຫຍ່ນີ້ ເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການພົວພັນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນກັບພາກພື້ນ ກໍຄື ສາກົນ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ຂອງລາວ ໃນການຂະຫຍາຍຖານຕະຫຼາດອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ ຈົນນຳໄປສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດລາວກ້າວສູ່ສາກົນ.

Foreign trade policy and economic integration of the Lao PDR

 Another factor contributing to the socio-economic development of our country refers to foreign trade policy and regional and international economic integration, especially the creation of opportunities for Lao exports to penetrate foreign markets and the attracting of foreign investment. Regional and international trade integration will also encourage the improvement of domestic laws ensuring transparency and correspondence with the international legal system. All of these serve as favorable conditions for the economic and trade development of the Lao PDR.

Mr. Bountheung Douangsavanh, Deputy Director-General of the Foreign Trade Policy Department, Ministry of Industry and Commerce, said that currently, foreign trade and regional and international economic integration are priorities discussed in the Resolution of the 10th Party Congress and the 8th Five-Year National Socio-Economic Development Plan of the Lao PDR. In addition, there is also the Party Central Committee’s Resolution on International Economic Integration No. 04/PCC, dated February 15, 2012. These resolutions also serve as a reference for foreign trade policy formulation and international and regional economic integration efforts under the following three frameworks: bilateral, regional (including sub-regional), and multilateral (international).

 1. Bilateral framework

The Lao PDR continues to strengthen its economic and trade cooperation with neighboring countries and important trading partners in order to pursue its policy of developing such cooperation, especially to facilitate imports and exports, further attract foreign investment, and utilize exclusive trading rights. During recent years, Laos has negotiated and signed the following agreements:

 • Bilateral trade and Laos–Vietnam border trade agreement. The agreement on cross-border goods is being amended.
 • The agreement on increasing economic and trade cooperation between Laos and China.
 1. Regional (sub-regional) framework

The Lao PDR’s ASEAN membership in 1997 served as an important first step toward the regional integration efforts of the country and the ASEAN Community establishment, particularly the launching of the ASEAN Economic Community on December 31, 2015. Since then, the Lao PDR has joined the ASEAN’s single production base and single market which contribute hugely to the establishment of a favorable environment for production, business operations, and foreign investment attraction.

The year 2016 was important for the Lao PDR because we were honored with the ASEAN Chairmanship, and it was also the first year after the launching of the ASEAN Community as well as the ASEAN Economic Community. The Lao PDR successfully assumed its role of ASEAN Chair and hosted a series of meetings. For the economic pillar, we managed to create eight priorities during our ASEAN Chairmanship, which later became a heritage for ASEAN as a whole.

In addition, together with other ASEAN states, we negotiated the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) with six dialogue partners: the People’s Republic of China, India, Japan, Republic of Korea, Australia, and New Zealand. These agreements intensively cover a wide range of issues. As a party to this agreement, the Lao PDR will be able to maximize its opportunities from integration, such as being in a better position in negotiating international cooperation. After the withdrawal of the USA from the Trans-Pacific Partnership (TPP), many countries have become increasingly interested in negotiating for access to the RCEP.

Apart from those mentioned above, the Lao PDR was also a party to many trade agreements, namely the Asia-Pacific Trade Agreement (APTA), cooperation under the GMS framework, the CLV development area, CLMV, ACMECS, and so on.

 1. Multilateral (international) framework

After 15 years of negotiations, the Lao PDR finally became an official member of the World Trade Organization (WTO) on February 2, 2013. This was a landmark in our international economic integration efforts. The negotiation process for WTO membership urged the improvement of policies and laws related to the economy, trade, and investment ensuring transparency and openness. The membership also contributed to the establishment of the economic infrastructure of our country in order to foster investment confidence.

As a new member, the Lao PDR has concentrated on these three main tasks:

 • Implementation of the Lao PDR’s commitments and obligations set out during the negotiation period, most of which are domestic issues.
 • Implemention of WTO agreements (regular tasks of the WTO).
 • Trade agreement or Doha Round negotiation (covering a wide range of issues, such as market openness, market penetration, regional trade agreements, trade facilitation, agricultural trade, service launching, geographical indicators, and so on).

Foreign trade policy formulation, and regional and international economic integration efforts under the three frameworks serve as an important factor contributing to the development of trade and investment relations regionally and internationally. This will create opportunities for Lao small and medium enterprises (SME) to expand their business into foreign markets, thereby integrating Laos with the international economy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 130 ເດືອນພຶດສະພາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

 

Comments