Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຄຼິບຂ່າວ! ມື້ທີ 10 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8

ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2017 ເປັນມື້ທີ 10 ຂອງກອງປະຊຸມສາໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເຊິ່ງເພີມເຂົ້າໃໝ່ 44 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 50 ແລະ ຮັກສາໄວ້ 21 ມາດຕາ ຈາກທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງປະຊາຊົນ. (ລາຍລະອຽດຊົມຄຼິບໄດ້) ຄຼິບຂ່າວຈາກ: Laonationaltelevision Lntv

ມື້ທີ 10 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3​ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8

โพสต์โดย Televition Lao Tnl บน 9 พฤษภาคม 2017

Comments