Senglao content (728×90)

ຢາພື້ນເມືອງ ປົວພະຍາດປະດົງເຂົ້າຂໍ້

ສະໝຸນໄພຫຼາຍຊະນິດສາມາດຮັກສາພະຍາດປະດົງ ລ້າງກົດຢູຣິກ (Uric acid)ຊອກງ່າຍເຮັດງ່າຍ ລາຄາຖືກບໍ່ຕ້ອງທໍລະມານກັບອາການເຈັບ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງໄປຊື້ຢາທີ່ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ຕັບ ເຊິ່ງຈະມີຜົນເສຍຂ້າງຄຽງອີກຕໍ່ໄປ.

ສູດ 1: ນໍ້າໝາກຂີ້ຫູດ ປະສົມນໍ້າເຜິ້ງໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວເອົານໍ້າອຸ່ນຕື່ມໃສ່ບໍ່ຫຼາຍ ຫຼື ນໍ້າເຢັນປະສົມແລ້ວມາດື່ມ ໃຊ້ເວລາປະມານເຄິ່ງເດືອນ ດື່ມທຸກມື້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄດ້.

ສູດ 2: ຫົວສີໄຄ + ໃບເຕີຍ  5 ໃບ ຕົ້ມນໍ້າ 2 ລິດ ດຶ່ມທຸກມື້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບປະດົງ ສູດນີ້ຫຼຸດອາການເຈັບປວດໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ສູດ 3: ໃບຍໍ 4 ໃບ + ໝາກຕູມແຫ້ງ 1 ໜ່ວຍນໍາໄປຂາງໄຟໃຫ້ເຫຼືອງເອົາມາຕົ້ມກັບນໍ້າ 3 ຕຸກ ຕົ້ມໃຫ້ແຫ້ງເຫຼືອ 2​ ຕຸກດື່ມຕາງນໍ້າທຸກມື້ຈົນກວ່າຈະເຊົາ.

ສູດ 4: ໃບອີ່ຮຸມສົດ 3​ ຍອດ ຕົ້ມນໍ້າ 2 ລິດດື່ມທຸກມື້.

ສູດ 5: ໝາກຫຸ່ງດິບ 1​ ໜ່ວຍ ເອົາເມັດອອກ ບໍ່ຕ້ອງປອກເປຶອກ ລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຊອຍເປັນຕ່ອນເອົາມາຕົ້ມກັບນໍ້າ 3 ລິດ ດື່ມທຸກມື້ອາການເຈັບຈະຫຼຸດລົງຈົນເຊົາ.

  • ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກທໍລະມານກັບອາການເຈັບປວດ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງລະວັງອາຫານການກິນ ບໍ່ກິນປະເພດເຄື່ອງໃນສັດ, ຄາເຟອີນ(Caffeine), ເຄື່ອງດື່ມມີທາດເຫຼົ້າAlcoholແລະ ໝັ່ນເຮັດສູດເຄື່ອງດື່ມທີ່ໄດ້ມາຈາກສະໝຸນໄພທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ດື່ມກິນເປັນປະຈຳ ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະເຊົາຈາກອາການເຈັບປວດຕາມຂໍ້ແຂນ ແລະ ຂາໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນເພິ່ງຢາແພງໆ.

Comments