ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 (ມື້ທີ 12)

ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017 ເປັນມື້ທີ 12 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊຸດທີ 8. ໃນມື້ນີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສົມບູນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. (ລາຍລະອຽດຊົມຄຼິບຂ່າວ) ຄຼິບຂ່າຈາກ: Laonationaltelevision Lntv Laos.

ມື້ທີ 12 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8

Nai-post ni Laonationaltelevision Lntv Laos noong Huwebes, Mayo 11, 2017

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

error: Content is protected !!