Senglao content (728×90)

ເປີດນຳໃຊ້ບັດ Credit BCEL-JCB Card

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2015 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບັດໃໝ່ BCEL-JCB Card ເຊິ່ງເປັນຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ JCB international Co.,Ltdໃນການອອກບັດ BCEL-JCB Cart ທັງບັດ Credit ແລະ Debit.ໂດຍມີ ທ່ານ ພັນຊະນະຄຸນນະວົງ ຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ , ທ່ານ ຄິມິຊິມາ ອິມາດະ ຮອງປະທານ ບໍລິສັດເຈຊີບີ ອິນເຕີເນຊັ້ນແນວ ຈຳກັດ, ມີບັນດາທ່ານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ທຄຕລ ແລະ ເຈຊີບີເຂົ້າຮ່ວມ.

ການອອກບັດ BCEL-JCB Card ແມ່ນມີຈຸດປະສົງກໍຄືການຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນບັດ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເຊັ່ນ: ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນສົດໃນການຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງແນ່ໃສ່ກຸ່ມລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫຼື ຕ້ອງການຖືບັດ Credit ເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກ. JCB ເປັນບໍລິສັດປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ນຳໜ້າໃນດ້ານບໍລິການຊໍາລະຊະສາງ ແລະ ມີສາຂາເຄື່ອຂ່າຍທຸລະກິດໄປທົ່ວໂລກ, ມີຫຼາຍກວ່າ 28 ລ້ານ ຮ້ານຄ້າ ແລະ ມີຕູ້ ATM ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານໜ່ວຍໃນ 190 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ອອກບັດ JCB ຫຼາຍກວ່າ 89 ລ້ານບັດຢູ່ໃນ 19 ປະເທດ.ບັດ BCEL-JCB Cart ມີ 2 ປະເພດຄື Gold ແລະ Classic ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທຸກໆຮ້ານຄ້າ ແລະ ຕູ້ ATM ຂອງ JCB ໃນທົ່ວໂລກ ແລະຜູ້ຖືບັດຍັງສາມາດຮັບສິດພິເສດບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນລາວແຕ່ຍັງສາມາດຮັບສິດພິເສດຕ່າງໆໄດ້ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

Comments