Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຄຼິບຂ່າວ! ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 (ມື້ທີ 14)

ໃນວັນຈັນ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ເປັນມື້ທີ 14 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8. ໃນມື້ນີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງບົດສະເໜີຮ່າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ໂດຍການສະເໜີຂອງທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ (ລາຍລະອຽດຊົມຄຼິບໄດ້) ຄຼິບຈາກ: Laonationaltelevision Lntv

ມື້ທີ 14 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8

โพสต์โดย Televition Lao Tnl บน 15 พฤษภาคม 2017

Comments