Senglao content (728×90)

ບາງກອກ ແອຣ໌ເວ ໄຕມາດທຳອິດ ກຳໄລເພີ່ມ 6,5%

ບໍລິສັດການບິນກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ຫຼື ສາຍການບິນ ບາງກອກ ແອຣ໌ເວ (AB) ປະກາດຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2015 ບໍລິສັດມີກຳໄລສຸດທິເທົ່າກັບ 1.086,7 ລ້ານບາດ (ສະກຸນເງິນໄທ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 106,5% ທຽບກັບໄຕ​ມາດທີ 1 ປີ 2014 ເຊິ່ງມີກໍາໄລສຸດທິ 526,1 ລ້ານບາດ.

ຈາກການເປີດເຜີຍຂອງ ທ່ານ ພຸດທິພົງ ປາສາດທອງໂອສົດ ກຳມະການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ການບິນກຸງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ເຖິງຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2015 ວ່າ “ລາຍໄດ້ລວມຂອງບໍລິສັດໃນໄຕມາດທຳອິດຢູ່ທີ່ 6.733,86 ລ້ານບາດ ເຊິ່ງປີກາຍຢູ່ທີ່6.089,9 ລ້ານບາດເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ແລະ ຈໍານວນຜູ້ໂດຍສານໃນໄຕມາດທໍາອິດເທົ່າກັບ 1,43 ລ້ານຄົນປີກາຍ 1,29 ລ້ານຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,9% ປັດໃຈທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດ ມາຈາກການຟື້ນຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດ, ປະກອບກັບບໍລິສັດ ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່ການຜະລິດດ້ານໂດຍສານຫຼຸດລົງ ຕາມການປັບຕົວທີ່ຫຼຸດລົງຂອງລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ຄ່າເຊົ່າຍົນທີ່ຫຼຸດລົງລວມທັງບໍລິສັດ ໄດ້ດຳເນີນງານຕາມແຜນກົນລະຍຸດທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໄດ້ຮັບມອບຍົນເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນ 2 ລຳຄື ຍົນ ແອຣ໌ບັສ A319 ແລະ ຍົນ ATR 72-600 ເຮັດໃຫ້ມີຍົນລວມທັງໝົດ 29 ລໍາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະລິມານການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ (ASK) ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,1 % ປະລິມານການຂົນສົ່ງການຜະລິດດ້ານຜູ້ໂດຍສານ (RPK) ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,3% ແລະ ອັດຕາການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ (Load Factor) ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 71,9% ປີກາຍຢູ່ທີ່ 69,3%.

Comments