Senglao content (728×90)

ງານເປີດຕົວໂທລະພາບລຸ້ນໃໝ່ Samsung SUHD TV

ວັນທີ 17 ມີຖຸນາ 2015 ທີ່ຮ້ານຊໍາຊຸງ P&P ອິນເຕີເທຣດດິ້ງ ບ້ານໂພນສະອາດ ເມືອງໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍລິສັດ ໄທຊໍາຊຸງ ອີເລັກໂຕຼນິກຈຳກັດ ໄດ້ເປີດໂຕໂທລະພາບ “Samsung SUHD TV” ຂຶ້ນເພື່ອສະຕອບໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ໄດ້ເຫັນ ໄດ້ສໍາຜັດ ເຖິງການອອກແບບທີ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ດ້ວຍລາຍລະອຽດຂອງພາບຄົມແຈ້ງສູງໃນລະດັບ (Super Ultra High Definition – SUHD)

ໂທລະພາບ “Samsung SUHD TV” ເຊິ່ງເປັນໂທລະພາບແບບໜ້າຈໍໂຄ້ງ ມີຂະຫນາດ 55 – 78 ນິ້ວ ເໝາະສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບສູງ ລວມໄປເຖິງສໍານັກງານຫ້ອງການທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຊິ່ງມັນຕອບສະໜອງໄດ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດການໃຊ້ງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ FUNCTION ທີ່ອອກແບບມາເປັນລະບົບພຣີມ້ຽມດ້ວຍ Grand Chamfer Design. ພ້ອມມີລະບົບປະບັດການ ( Tizen operating system) ທີີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທຸກເນຶ້ອໃນລາຍການຈາກໂທລະສັບ SMART PHONE ແທັບເລັດຫາຈໍ SMART TV ໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ແລະ ຍັງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆຜ່ານ Bluetooth ແລ້ວ ແບ່ງປັນ share ທຸກລາຍລະອຽດຈາກໂທລະພາບລຸ້ນນີ້ສູ່ SMART PHONE ຫຼື ແທັບເລັດໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

Comments