Senglao content (728×90)

​ໂຮງຮຽນ ນາໆຊາດ​ປັນຍາ​ທິບ ຈັດ​ພິທີ​ສະຫຼຸບປິດ​ພາກຮຽນພາຍ​ໃຕ້ ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ​ງານ Back to nature

ໂຮງຮຽນ ນາໆຊາດ​ປັນຍາ​ທິບ ຈັດ​ພິທີ​ສະຫຼຸບປິດ​ພາກຮຽນພາຍ​ໃຕ້

ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ​ງານ Back to nature

ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກ້າວຂຶ້ນເປັນໂຮງຮຽນນາໆຊາດເພື່ອຈະຊ່ວຍສ້າງແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຮອງຮັບການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015 ນີ້ຄືຄໍາກ່າວຢືນຢັນຂອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນນາໆຊາດປັນຍາທິບ.

ໃນວັນທີ 14 ມີຖຸນາ 2014 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ທາງໂຮງຮຽນນາໆຊາດປັນຍາທິບໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບປິດພາກຮຽນສໍາລັບສົກການສຶກສາ 2013-2014ແລະມອບໃບປະກາດຈົບການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນອະນຸບານ,ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍລວມ 109 ຄົນ,ພ້ອມມອບໃບຍ້ອງຍໍແລະໂລ້ລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນດີເດັ່ນໃນດ້ານການຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາຍໃນງານຍັງມີການສະແດງຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຂອງງານແມ່ນ ກັບຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ ( Back to Nature ) ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ອະນຸຊົນ,ເຍົາວະຊົນ,ຊາວໜຸ່ມ ລຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ຮູ້ຈັກການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນວິໄສທັດຂອງໂຮງຮຽນ.

ທ່ານນາງ ປາດຖະໜາ ປັນຍາທິບ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ມີຄວາມເຫັນວ່າ:      ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ມີນັກຮຽນຢູ່ 3 ກຸ່ມ, ທີ່ໄດ້ຈົບການສຶກສາຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ,ນັກຮຽນຊັ້ນອະນຸບານ 3 ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາໃນສົກສຶກສານີ້ຈໍານວນ 38 ຄົນ ແລະ ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຊັ້ນປະຖົມ, ນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 6 ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາໃນສົກສຶກສານີ້ຈໍານວນ 50 ຄົນ ແລະ ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະກ້າວຂຶ້ນໄປສູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍຈໍານວນ 21 ຄົນ ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາໃນສົກສຶກສານີ້ ແລະ ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງເຕັມໂຕ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍທີ່ຢູ່ຂ້າງໜ້າ.

ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາແລະການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຮງຮຽນນາໆຊາດປັນຍາທິບທັງເປັນການຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015 ດັ່ງນັ້ນໃນປີ 2014 ນີ້ທາງໂຮງຮຽນຈິ່ງໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປັນຍາທິບ ນາໆຊາດ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຈະເປີດການຮຽນການສອນໃນສົກຮຽນ 2014 -2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ