Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ເລື່ອງຜ່ອນ ເລື່ອງງ່າຍ ຕ້ອງກຸງສີ ລິດຊິ້ງ

ທ່ານ ຊັດຊະວານ ເພີ່ມສຸກຈາຣຸຊັບ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ; ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ທາງວາລາສານເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດພາຍຫຼັງເປີດບໍລິການມາບໍ່ເຖິງ 3 ປີ ແຕ່ການເຕີບໂຕເກີນຄາດໝາຍ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນລູກຄ້າຊາວລາວເປັນຄົນມີນິດໄສດີຫຼາຍມີລະບຽບວິໄນດີ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງກ້າວກະໂດດ ພ້ອມນີ້ທ່ານຍັງສະເໜີເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການໃນອະນາຄົດ.(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 131 ເດືອນມິຖຸນາ 2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

LOW DOWN PAYMENT,

LOW INTEREST, LONG TERM, QUICK APPROVAL

Mr. Chatchawan Permsukjarusap, Managing Director of Krungsri Leasing Services Company Limited, recently revealed to Target Magazine that less than three years after the opening of their business, the response is much better than the expectation. More importantly, he described Lao customers as excellent and well-disciplined, which has contributed to this spectacular growth. On the same occasion, he also outlined the company’s future development targets and service expansion plans.

Comments