Senglao content (728×90)

ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ຍື່ນຂໍອະນຸຍາດ ຈຳໜ່ານຮຸ້ນ IPO 25 ລ້ານຮຸ້ນ

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015 ບໍລິສັດສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເປີດຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍອະນຸຍາດຕໍ່ (ສຄຄຊ) ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນເພື່ອເພີ່ມທຶນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ (IPO) ຈໍານວນ 25 ລ້ານຮຸ້ນ-ຮຸ້ນລະ 2000 ກີບ ໂດຍເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມທຶນ ຈະນໍາໄປຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມຈໍານວນ 3 ສາຂາ ແລະ ໃຊ້ເປັນເງິນທຶນໝູນວຽນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບການເຕີບໂຕທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ເພື່ອຮອງຮັບ ເອອີຊີ ໃນທ້າຍປີ 2015. ງານຖະແຫຼງຂ່າວຈັດຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກແມ່ຂອງໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ, ທ່ານວັດດານາ ສຸຄະບັນດິດ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ສົມພົບສັກພັນພະນົມ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດແລະບັນດາພະນັກງານ, ແຂກມີກຽດ.ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດມີທຶນຈົດທະບຽນຊຳລະແລ້ວຈຳນວນ 280 ຕື້ກີບ ພາຍຫຼັງເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ(LSX) ບໍລິສັດຈະມີທຶນຈົດທະບຽນຊຳລະແລ້ວເປັນ 330 ຕື້ກີບ.ປັດຈຸບັນມີ 4 ສາຂາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄື: ສາຂາໂພນຕ້ອງ, ສາຂາສີໄຄ, ສາຂາທົ່ງຂັນຄຳ ແລະ ສາຂາທົ່ງຕູມ ໂດຍສິນຄ້າຈະແບ່ງອອກເປັນ 7 ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກ 3 ສາຂາຄື: ສາຂາເສັ້ນທາງ 450ປີ (ນະຄອນຫຼວງ) ສາຂາປາກເຊ ແລະ ສາຂາປາກຊັນ.

Souvanny_04 Souvanny_01 Souvanny_02 Souvanny_03

Comments