Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

5 ວິທີ ແກ້ບັນຫາແບັດໂທລະສັບໝົດໄວ

ບັນຫາກ່ຽວກັບແບັດເຕີຣີໂທລະສັບມືຖືໝົດໄວ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນກໍເຄີຍພົບມາ ບາງຄົນຈົນຕ້ອງໄດ້ເອົາ Power Bank ຕິດຕົວຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອກັນເວລາສຸກເສີນ ແຕ່ສໍາລັບບາງຄົນທີ່ບໍ່ມີ Power Bank ສໍາຮອງ ລອງໃຊ້ວິທີນີ້ເບິ່ງ ຫຼື ຄົນມີ Power Bank ກໍທົດລອງເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ:ບາງທີມັນອາດໄດ້ຜົນ ຊ່ວຍໃຫ້ແບັດໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຊ້ງານດົນຂຶ້ນ.
1 ລອງໃຊ້ໂຫມດ Power Saving Mode ຫຼື ໂຫມດປະຢັດພະລັງງານ
ໂຫມດນີ້ຈະຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານໄດ້ ແຕ່ຈະເຮັດການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຊ້າລົງ ຫຼື ໜ່ວຍເຄື່ອງອາດຈະຊ້າລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ.
2 ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສຽງສັ່ນ
ການໃຊ້ລະບົບສັ່ນ ຈະເຮັດເປື້ອງພະລັງງານກວ່າໂຫມດສຽງໂທລະສັບເຂົ້າທົ່ວໄປຫຼາຍເທົ່າ
3 ເວລາບໍ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ກໍຄວນປິດໄວ້ທັນທີ
ຫຼາຍຄົນຄົງຈະເປີດລະບົບຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ປະໄວ້ເປັນເວລາດົນ ເພາະມັນກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແບັດໝົດໄວ ເຊັ່ນ: ອິນເຕີເນັດ, Bluetooth, Wi-Fi, Hot Spot, GPS ໂຫມດເຫຼົ່ານີ້ກໍເປັນບັນຫາສໍາຄັນຄືກັນ ເມື່ອບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ແລ້ວກໍຄວນປິດໄວ້ຈະເປັນການດີ.

4 ພາບ Background ມີສີສັນເກີນໄປ

ຖ້າພາບ Background ຫຼື ພາບພື້ນຫຼັງສະຫວ່າງ ຫຼື ມີສີສັນ ສົດໃສຫຼາຍເກີນໄປ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການປະມວນຜົນເພື່ອສະແດງພາບ ຫຼື ການທີ່ຕັ້ງລະບົບພັກໜ້າຈໍໃຫ້ພາບສະໄລ້ແບບກຣາບຟິກ ກໍເປັນອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ແບັດໝົດໄວເຊັ່ນກັນ.
5 ປິດລະບົບໜ້າຈໍອັດຕະໂນມັດ
ບໍ່ຄວນຕັ້ງລະບົບໜ້າຈໍເປີດອັດຕະໂນມັດຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ບໍ່ຄວນຊາກໂທລະສັບຕະຫຼອດເວລາ ໃຫ້ຊາກໃນເວລາທີ່ແບັດເຫຼືອ 30% ຂຶ້ນໄປຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

Comments