Senglao content (728×90)

ມອບທຶນການສຶກສາໂຄງການ SCG Sharing the dream ປີທີ 4

ວັນທີ 9 ທັນວາ 2015 ຢູ່ທີ່ສູນກິລາ ບູ່ໂດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນບໍລິສັດ SCG ແຫ່ງປະເທດໄທຮ່ວມມືກັບ ສະມາຄົມນ້ຳໃຈຮ່ວມເດັກນ້ອຍລາວ (ALC) ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດພິທີມອບທຶນການສຶກສາ ໃນໂຄງການ SCG Sharing the dream ປີທີ 4 ໃນ ສປປລາວ. ສໍາລັບປີນີ້ SCG ໄດ້ເພີ່ມທຶນຂຶ້ນອີກຈາກປີແລ້ວ 200 ທຶນ ມາເປັນ 230 ທຶນ ສະເພາະທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 150 ທຶນ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນຈຳນວນ 80 ທຶນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 373.750.000 ກີບ. ນອກນີ້, SCG ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນພື້ນຖານຕ່າງໆອີກ ລວມມູນຄ່າປະມານ 52.900.000 ກີບ

Comments