Senglao content (728×90)

ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານຂອງ ກິລາຣັກບີ່ລາວ

ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2017 ສະຫະພັນກິລາ ຣັກບີ່ ແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຽກງານໃນຫຼັກສູດ ຊາຍ ຟັນ ພາສ ອິດແບັກ ຣັກບີ້ (Chald Fund Pass It Back) ແລະ ທັກສະຊີວິດ ປີທີ 3 ທີ່ເດີນເຕະບານ ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນ ກ້າວໜ້າ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວິຣະຍຸດ ຣາທິກູນ ປະທານສະຫະພັນ ຣັກບີ້ ແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ຮອງປະທານ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກກິລາ, ນັກກິລາ ແລະ ສື່ມວນຊົນອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຫຼັກສູດ Pass It Back ແມ່ນກໍາເນີດມາແຕ່ ເມືອງ ໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງຂະນະນີ້ ທາງສະຫະກິລາ ຣັກບີ່ໂລກໄດ້ຍອມຮັບຫຼັກກ່າວແລ້ວ ແລະ ຫວຽດນາມ, ພີລິບປິນ ກໍໄດ້ນໍາຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວໄປໃຊ້ໃນກິລາ ຣັກບີ່ຢູ່ປະເທດເຂົາເຈົ້າ.

Pass It Back  ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນກິລາ ຣັກບີ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທົ່ວອາຊີ ເອົາຊະນະຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ກ່ຽວກັບເພດເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມໃນໂຄງການ Pass It Back ທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼິ້ນກິລານີ້ ແລະ ໂຄງການ Pass It Back ແມ່ນໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນຣັກບີ່ໂລກ Impact Beyond 2017 ແລະ 2019 ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2017 ນີ້ໂດຍທາງສະຫະພັນຈະສົ່ງນັກກິລາໄວໝຸ່ມ 5 ຄົນພ້ອມດ້ວຍຄູເຝິກ 1 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຣັກບີ່ ຊີງແຊ້ມໂລກແມ່ຍິງ ທີ່ປະເທດໄອແລນ.

ຕັ້ງແຕ່ສະຫະພັນກິລາ ຣັກບີ້ລາວແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນປີ 2011 ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ສະຫະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຖືກຍອມຮັບລະດັບສາກົນ ເຊັ່ນ: ໄດ້ຮັບລາງວັນ Asia Rugby Women’s Developmeent Award ໃນປີ 2014, ພະນັກງານສະຫະພັນກິລາຣັກບີ່ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງກໍໄດ້ຮັບລາງວັນ Athletes In Excellence Award ແລະ ນາງ ລາວ ຄາວ ນັກກິລາຄົນທໍາອິດຂອງລາວ ເປັນ 1 ໃນ 18 ຄົນທີ່ໄດ່ຮັບລາງວັນລະດັບໂລກນີ້ ແລະ ຂະນະນີ້ ສະຫະພັນກິລາ ຣັກບີ່ ລາວ ແມ່ນກໍາລັງກຽມຄວາມພ້ອມ ທັບນັກກິລາ ທີ່ຈະໄປລຸຍໃນສຶກກິລາ ຊີເກມ ໂດຍຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ແມ່ນຫຼອງທອງແດງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.

 

Comments