Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງລັດຖະບານ (ຕໍ່)

 

 • ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດບັນດາ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ຂະໜາດ​ໃຫ່ຍ ​ເຊິ່ງຈະ​ປະກອບ​ສ່ວນ​ສູງ ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ເຊັ່ນ: ​ໂຄງການ​ທາງ​ລົດ​​​ໄຟ ລາວ-ຈີນ ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເລີ່​ມລົງມື​ກໍ່ສ້າງໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ 2016, ໂຄງການຂະຫຍາຍທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ ຈາກທ່ານາແລ້ງຫາສະຖານີບ້ານຄໍາສະຫວາດ (ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), ໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາທ່າທາງບົກ (Dry Port) ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫ່ຍອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ລັດຖະບານຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ໄດ້ເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.
 • ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຂຸດຄົ້ນນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍໄດ້ສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ, ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ລັດຖະບານ ໄດ້ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຮັດກຸມ, ປົກກະຕິ ແລະ ທັນການກວ່າເກົ່າເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການກະທໍາຜິດ. ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ການເຕີບໂຕ ສີຂຽວ (Green Growth) ທີ່ເນັ້ນໜັກການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຈະການພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ດໍາເນີນການກວດກາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອລະດົມຂັນຂວາຍທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແນ່ໃສ່ສະສົມທຶນເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ.
 • ໂດຍເຫັນບັນຫາການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເກີດມີບັນຫາຕາມມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງບັນຫາຂຶ້ນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ແນ່ໃສ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໂດຍໄດ້ນໍາເຂົ້າເປັນວາລະໜຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະບໍລິຫານສູນການພັກຄັ້ງທີ 4 ສະໄໝທີ X ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກໍາລັງປັບປຸງໃຫ້ເປັນມະຕິຂອງພັກ ແລະ ຈະນໍາສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອພິຈາລະນາ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
 • ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານຍົກສູງ ຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ໄດ້ສຸມທຶນຮອນໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃຫ້ກ້ວາງຂວາງທົ່ວເຖິງ, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຄູ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ; ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານ, ຄຸນນະພາບແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນັ້ນ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບ້ວງເງິນເດືອນ ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
 • ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກບໍລິຫານລັດໃຫ້ກະທັດຮັດ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ກົມກຽວກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ອອກນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອອກຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ. ໄດ້ຊອກຮູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໃນສັງຄົມໄດ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ, ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ; ສໍາລັບບັນຫາຢາເສບຕິດແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂຄັ້ງໃຫ່ຍໂດຍຈັບກຸມ, ສອບສວນ ແລະ ຂະຫຍາຍຜົນການຈັບກຸມເພື່ອປາບປາມເຄື່ອຂ່າຍກຸ່ມຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວພົວພັນກັບການຊື້ຂາຍຢາເສບຕິດໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າລະບຽບຕື່ມອີກ.
 • ໄດ້ພະຍາຍາມສັງລວມ, ເກັບກໍາ ແລະ ຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດໃຫ້ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໂດຍລັດຖະບານໄດ້ເປີດສາຍດ່ວນ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ແລະ ຢູ່ຫຼາຍກະຊວງເພື່ອຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍໄດ້ແກ້ໄຂ ຫຼາຍຄໍາສະເໜີທີ່ມີເຫດຜົນຂອງປະຊາຊົນ. ການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວຖືເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກລັດ ທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກຈຸດສຸມທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ຕີລາຄາ ແລະ ຄິດໄລ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຕາມປີປະຕິທິນໝົດປີ 2016 ເຫັນວ່າ: ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸໄດ້ 7,02% ຫຼື ມີມູນຄ່າ 129,279 ຕື້ກີບ .ສ່ວນ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸໄດ້ 2,408 ໂດລາສະຫະລັດ (ຈໍານວນພົນລະເມືອງ 6,6 ລ້ານຄົນ). ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 6,59% ໃນປີ 2015, ຍັງເຫຼືອ 6,3% ໃນປີ 2016 ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໄດ້ 68,051 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 5,7% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ.

ລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນ ຖ້ານັບແຕ່ມື້ສະພາຮັບຮອງເອົາມາເຖິງປັດຈຸບັນກໍມີອາຍຸ 1 ປີກວ່າເທົ່ານັ້ນ, ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄລຍະໜຶ່ງປີຖືວ່າສັ້ນກໍ່ຕາມ ແຕ່ມັນເປັນປີທໍາອິດທີ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ,​ເປັນປີເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ເປັນປີທໍາອິດທີ່ຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຕາມປີປະຕິທິນ. ສະນັ້ນ, ຜົນງານທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຈຶ່ງເປັນພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕໍ່ໄປໂດຍສະເພາະແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 132 ເດືອນກໍລະກົດ  2017 ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Government’s outstanding performance

  • Support the implementation of major projects which will contribute hugely to the national development, such as the Laos-China Railway Project which began its construction in December 2016, Lao-Thai Railway Expansion Project of Thanaleng Station (Khamsavath Village, Xaysetha District, Vientiane), Dry Port Development Project in Savannakhet, Wattay Airport Expansion Project supported by grant aid from the Japanese Government and other major projects. There are many projects that the Government urges to be implemented within 2017 and years to come.

   

  • Pay attention on the exploration and exploitation of natural resources, and the environmental protection through the implementation of Instruction No. 15/PM on Strict Management of Forestry, Transport and Forestry Business. The Government takes lesson learned to improve monitoring and reporting mechanism to ensure timely prevention and solution of any offense. The Government pays close attention on SDGs and Green Growth which focuses on the environmental friendly economic development. They pursue the suspension of newly-proposed mining projects and re-examine the implementation of all projects previously. Apart from this, the Government also studies and issues Decree on Environmental Protection Fund in order to raise and preserve funds gained from both domestic and international resources. The funds will be used in natural resources management and sustainable environmental protection efforts.

   

  • By witnessing many problems related to land management, the Government then studies aiming to improve its national land policy by adding the issue as one of the agendas of the 4th Plenary Session of the 10th Party Central Committee. The issue is now being processed as the Party’s Resolution and will be proposed through the National Assembly for further consideration.

   

  • Pay attention on the development in the socio-cultural area by concentrating on the enhancement of quality education and health, especially in remote areas. Funds are being spent on the construction of necessary infrastructure, expansion of the national health insurance coverage, teacher’s training and improvement of academic curriculum. The Government also pays close attention on labor issues, labor quality and social welfare policy. Among all, misuse of officials’ salary budget and improvement mechanism increasing strictness on the spending of salary budget are outstanding issues which were already solved.

   

  • Pay attention on making public administration mechanism more concise, strong and united. Study and propose for the continuous establishment, amendment and issuance of laws and sub-legal acts. Instruct the establishment of provinces into strategic units, districts into comprehensive units and villages into development units. Seek, monitor and solve any social problem, especially drug issues, illegal activities and social misbehaviors. The Government, in the past, was able to crack down on drug activities by arresting and investigating criminals including extending information towards active networks resulting in the number is mitigating as of now. The Government also studies and issues measures managing and regulating entertainment and other risky service places.

   

  • Attempt to summarize, collect and listen to feedbacks from people and private sector in order to speed up public administration ensuring transparency and effectiveness in its service meeting the needs of people through its hotline launched at the Prime Minister’s Office and line ministries. The hotline allows people present their thoughts and reasons which helped us solve some problems previously. Such implementation serves as an important step towards the improvement of the Government’s liability upon its people and the promotion of more public engagement.

  The Government estimates and calculates the national economic growth after implementing such focal works and it can be seen that they were able to achieve GDP growth at the rate of 7.02% amounting to 129,279 billion kip. The GDP per capita also reached 2,408 US dollar (calculated based on 6.6 million population). Poor families decreased from 6.59% in 2015 to 6.3% in 2016. There were 68,051 cultural families equivalent to 5.7% of the total families in Laos.

   

  The current administration is now only 1 year old counting from the day it was adopted by the National Assembly. The first year was the year for translating Resolution of the 10th Party Central Committee into practice. It was also a year to implement the 8th five-year National Socio-Economic Development Plan and it was also the first year in setting up the annual socio-economic development plan. Therefore, the past performance of the Government serves as a springboard for them to continue their duty, particularly for the next 6 months

Comments