Senglao content (728×90)

ການລົງທຶນຢູ່ນະຄອນຫຼວງເພີ່ມຂຶ້ນ ປັດໄຈໃໝ່ໃນການພັດທະນາ

ການລົງທຶນຖືເປັນນະໂຍບາຍໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົ້າສະເພາະການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃນຂະແໜງທີ່ມີທ່າໄດ້ປຽບ
ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ.

ທ່ານ ດຣ. ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ໄດ້ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນຄັ້ງທີ VI ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:- ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງແຜນບຸກທະລຸທັງສາມາດດັດສົມ
ການລົງທຶນຂອງບັນດາຂະແໜງການ, ເຂດບໍລິເວນຢ່າງກົມກຽວ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງ
ລັດມີ 936,10 ຕື້ກີບ, ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ 2.017,32 ຕື້ກີບ, ການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ 81.261,58 ຕື້ກີບ, ລື່ນຄາດໝາຍ 68,24%.ໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນມີການລົງທຶນພັດທະນາສູນເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າຄົບວົງຈອນໜອງຈັນຕອນເໜືອ ຫຼື ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ມູນຄ່າ 75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການພັດທະນາທີ່ດິນ 5 ເຮັກຕາ ເຂດດອນຈັນກໍ່ສ້າງສູນການຄ້າມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການພັດທະນາທີ່ດິນບໍ ລິເວນດອນຈັນຕອນໃຕ້ 25 ເຮັກຕາ, ໂຄງການສ້າງສູນການຄ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ຕະຫຼາດທາດຫຼວງມູນຄ່າ 3,5 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການພັດທະນາສູນການຄ້າທັນສະໄໝຢູ່ທາດຫຼວງມູນຄ່າ 58.680.000 ໂດລາ; ໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາສູນການຄ້າຄົບວົງຈອນດົງໂພສີ ແລະ ໜອງທາທີ່ລົງທຶນໂດຍ ສສ.ຫວຽດນາມ, ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງທີ່ລົງທຶນໂດຍ ສປ ຈີນ.

ຜົນສຳເລັດຈາກການລົງທຶນພັດທະນາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກາຍເປັນຄວາມຫວັງໃນການ
ສ້າງສາຊີວິດໃໝ່ຂອງຫຼາຍໆຄົນທ່ານ ຕ້ອມ ແກ້ວປັນຍາ ປະຊາຊົນບ້ານທາດຫຼວງທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກ
ເຂດສຳປະທານໂຄງການບອກວ່າ: “ໂຄງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດ
ໝາຍຫຼາຍໂຄງການຈັດຕັ້ງຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກກໍຄືສັນຍາການລົງທຶນໃນຮູບແບບ 2+3
ຫຼື ຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ. ສຳລັບເຂດເສດຖະກິດບຶງທາດຫຼວງ, ດົງໂພສີ ແລະ ໜອງທາ ເປັນເຂດການ
ບໍລິການເສດຖະກິດ-ການຄ້າທີ່ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ລາຍຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້
ປະຊາຊົນ”.

ທ່ານ ແສງພູໄຊ ອິນທະວີຄຳ ຮອງຫົວໜ້າປະຊາສຳພັນອົງການເກັບກູ້ລະເບີດໃຫ້ທັດສະນະ
ວ່າ: “ການພັດທະນາເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງນັບມື້ທັນສະໄໝ, ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບເຕີບໂຕ,
ຄົນລາວມີກາລະໂອກາດຮຽນຮູ້ເລື່ອງການລົງທຶນ-ຄ້າຂາຍຕາມກົນໄກຕະຫຼາດສົມມຸດວ່າ “ນະຄອນ
ຫຼວງເປັນສະຫວັນເທິງດິນ” ແຕ່ກໍຕ້ອງກຽມຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່
ລະດັບການສຶກສາບໍ່ສູງ, ຫົວຄິດເລື່ອງການຄ້າການລົງທຶນມີໜ້ອຍຊຶ່ງຈະຖືກເອົາປຽບກາຍເປັນຄົນຫາ
ເຊົ້າກິນຄ່ຳແລ່ນນຳຂະບວນການພັດທະນາແບບກ້າວກະໂດດນີ້ບໍ່ທັນຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ເກີດປະກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ຕາມມາເຊັ່ນ: ຂາຍແຮງງານ-ຂາຍກຽດສັກສີ,ຂີ້ລັກງັດແງະ, ວັດທະນະທຳຊອດກະຈາ ກໍຈະເຊື່ອມ
ເຂົ້າເທື່ອລະໜ້ອຍ ນອກນັ້ນຖ້າກຽມເງື່ອນໄຂບໍ່ດີອາດກາຍເປັນຕະຫຼາດສຳເລັດຮູບຂອງນາຍທຶນ…”

ເບິ່ງຕາມແນວທາງພັດທະນາມີຫຼາຍຄົນບອກວ່າການຕັດສິນໃຈກ້າຄິດ, ກ້າເຮັດ ແລະ ກ້າລົງທຶນ
ແມ່ນຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ເພາະໃນຖານະເປັນສູນກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມຈະເລີນສິວິໄລຢ່າງຮອບດ້ານ ໃນນັ້ນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການລົງທຶນຄືປັດໄຈທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ຕິດພັນກັບທິດທາງໜ້າທີ່ ແລະ ວຽກງານລະອຽດແຕ່ລະດ້ານໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ(2015-2020); ວິໃສທັດການພັດທະນປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະ 10 ປີ(2015-2025) ແຕ່ການກຽມຄວາມພ້ອມຄືສິ່ງຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນ.

ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄັ້ງທີ VI ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນໄປພ້ອມໆກັບການວາງ 18 ຄາດຫຼາຍເຮັດໃຫ້ໂຄງການປະກອບເສດຖະກິດ
ຫັນປ່ຽນຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 16% ກວມເອົາ 49% ແລະ ການ
ບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 11% ກວມເອົາ 37% ຂອງ GDP ຫຼື ປະມານ 83.600 ຕື້ກີບ, ສູ້ຊົນຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງ
ລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 28-30% ຂອງ GDP, ຢັບຢັ້ງການສ້າງໜີ້ສິນໃໝ່ຈາກໂຄງການນອກແຜນ; ຂະຫຍາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການໃນຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ພັດທະນາດີໃຫ້ໄດ້ 80% ສ້າງເຂດເມືອງໃໝ່(ຄຸ້ມເມືອງໃໝ່)ເຊັ່ນ: ເຂດພັດທະນາບຶງທາດຫຼວງ, ເຂດອຸດສາຫະກຳໄຊເສດຖາ(ຫຼັກ 21), ເຂັດພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຖະໜົນ450 ປີ ໃຫ້ປະກົດພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ; ສ້າງເທສະບານ 4 ຕົວເມືອງໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 3 ແຫ່ງຂຶ້ນໄປ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວກະເສດໃໝ່ເຊັ່ນ: ພູເຂົາຄວາຍ-ນ້ຳງື່ມ, ພູພະນັງ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ໜອງແປນ,ບຶງທາງຫຼວງ ແລະ ບຶງກາງຂອງ-ປາກຕອນ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວມາຊົມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 2 ລ້ານຄົນ/ປີ.

ທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນັ້ນໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄັ້ງທີ່ VI ວ່າ:
ໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເອົາໃຈໃສ່ “ເພີ່ມທະວີບຸກບືນສູ້ຊົນສູງກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮັດແທ້ທຳຈິງຊຶ່ງມີບາງ
ດ້ານກໍຕ້ອງຢືນຢູ່ບົນຈິດໃຈບຸກທະລຸ; ໃນນີ້ໃຫ້ຫຼີກໂຄງການນອກແຜນທີ່ສ້າງໜີ້ສາທາລະນະໂດຍຫັນ
ເອົາໂຄງການລົງເລິກສູ່ຮາກຖານປະຊາຊົນຢ່າງກົມກຽວຕາມທິດພັດທະນາ”.

ສະນັ້ນ; ການລົງທຶນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງປັດໄຈທີ່ເປັນພື້ນຖານຄື: ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດ, ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ຂອດບໍລິການຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ, ກຳນົດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ, ປັບປຸງວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນ, ຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ເມືອງເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ຂຸດຄົ້ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທຶນຜະລິດ, ທຸລະກິດແລະ ອື່ນໆ. ຄຳນຶງເຖິງປະສິດທິຜົນທາງເສດຖະ
ກິດ, ແຫຼ່ງທຶນສຳລັບໂຄງການເພື່ອຫຼີກ ການສ້າງໜີ້ສິນພາຍໃນ ຮັບປະກັນ¬ໃຫ້ມີຄວາມສົມສ່ວນລະຫວ່າງຂົງເຂດຕ່າງໆ, ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງແຜນງານ-ໂຄງການ,ອະນຸມັດ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ. ຫັນວຽກໂຄງການລົງທຶນທາງດ້ານການຜະລິດຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງ, ລວມທັງການກຳນົດຂອບເຂດອະນຸມັດໂຄງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນກໍຄືຮາກຖານຕາມມະຕິ “ສາມສ້າງ” ໃຫ້
ຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ.

ການລົງທຶນພາຍໃນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນສ້າງປັດໄຈສິ່ງເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຮອບດ້ານໃສ່ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງທຶນທົ່ວສັງຄົມຫັນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາອຸດສະຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສົ່ງເສີມພາກສ່ວນເສດຖະກິດຮ່ວມມື; ເວົ້າສະເພາະ ເສດຖະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ, ນັກທຸລະກິດເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

Increased investment in the capital is new factor in development

Investment plays an essential role in socio-economic plans, especially in terms of industrialization and modernization in the main sectors – industry, trade, and services.

At the 6th Congress of Vientiane Capital’s Party Committee, Dr. Sinlavong Khoutphaythoune explained that “Vientiane Capital has gone to great efforts to come up with a plan to make breakthroughs with investment in all sectors and areas. State investment has reached 936.1 billion kip, foreign aid and loans 2,017.32 billion kip, and domestic and foreign private investment 81,261.58 billion kip, exceeding our targets by 68.24%. The main projects into which investment have taken place include the North Nong Chan Development & Commercial Center (or the Vientiane Center) with an investment of 75 million US dollars, the project to develop 5 hectares of land in Don Chan for the construction of a shopping mall with an investment of 30 million US dollars, the project to develop 25 hectares of land in the south of Don Chan, the project to construct a shopping mall in Xaysettha district and the That Luang market with an investment of 3.5 million US dollars, the project to develop a modern shopping mall in That Luang with an investment of 58.68 million US dollars, the project to develop the Dongposy and Nong Tha shopping malls with investment from Vietnam, and the project to develop a Specific Economic Zone (SEZ) on the That Luang marshes with investment from the People’s Republic of China”.

The achievements gained from the investment in developing Vientiane Capital have raised hopes among many people that they will be able to build a new life. Mr. Tome Keopanya, a former That Luang resident who was relocated from the project land concession area explains that “This project has been managed in precise accordance with the law. Many projects are set up in accordance with economic-technical feasibility studies and investment contracts using the 2+3 format or by transforming assets into capital. The That Luang, Dongphosy, and Nongtha services, economic, and trade areas have generated jobs and incomes, and have alleviated poverty among the people”.

Development project researcher Mr. Sengphouxay Inthavikham is of the opinion that “Development gradually modernizes infrastructure, helps real estate businesses to grow, and gives Lao people the opportunity to learn about investment and trade in a market economy. It is said that Vientiane Capital is a heaven on earth but we still have to deal with challenges concerning the lives of many people of limited education who lack a head for trade and investment and are taken advantage of, having to work hard from dawn until dusk for little gain. These people are unable to keep up with these leaps forward in development and this allows social problems – such as unscrupulous or dishonorable employment, theft, and a culture of pretentiousness – to creep in. Also, if conditions are not properly prepared, our market will be abused by predatory investors”.

From a development perspective, many people say that having the courage to think, act, and invest is the best way because as a socio-economic hub, Vientiane Capital needs to prosper and flourish in all areas. The economy and investment are driving factors for socio-economic plans, the various policies and tasks to be implemented during the coming years (2015-2020), the vision for development for up until 2030, and the socio-economic strategy for the next 10 years (2015-2025) but making the right preparations is absolutely essential under the present circumstances.

At the 6th Congress of Vientiane Capital’s Party Committee, policies were set in place for domestic investment along with 18 targets to bring about a market economy, for industry to grow 16%, accounting for 49% of GDP, and for services to grow 11%, accounting for 37% of GDP. Active efforts are to be made to raise 83,600 billion kip, equal to 35.7% of GDP, for development over this five-year period (2016-2020). We will be aiming for a budget income of 28-30% of GDP and bringing a halt to the creation of new debt through projects not included in the plan. Businesses in well performing sectors are to expand 80%. We will be setting up new urban areas, such as the That Luang marsh development area, the Xaysettha industrial zone, real estate development zones, the improvements to the 450-Year road, the real creation of four new towns, and the development of three or more large villages into small towns. We will be promoting and developing natural tourism in association with agricultural tourism, such as Phou Khao Kwai mountains – Nam Ngeum, Phou Phanang – Houay Xoua, Nong Pen, the That Luang marshes, and the Kang Khong marshes – Pak Tone, in order to attract no less than two million tourists to Vientiane Capital each year.

At the 6th Congress of Vientiane Capital’s Party Committee, General Secretary of the Party Central Committee and President of the Lao PDR Choumaly Sayasone emphasized that “Vientiane Capital must make greater efforts, take real actions, and make certain commitments. Projects not included in the plan which lead to public debt must be avoided and we should look towards projects which are rooted deeply in the people and move harmoniously towards development”.

Investment in Vientiane Capital over the coming years must therefore be focused on the following fundamental factors – the expansion of industry, trade, and business, continued efforts to improving information services, the specification of rights and interests for investors, improving the methods and procedures for the management of investment projects, and identifying hidden potentials of the various sectors and districts in order that they may be exploited and used to invest in production, businesses, and so forth. We must take into consideration the effectiveness of economics and capital of projects in order to avoid creating debt and ensure that investment takes place evenly throughout all areas. We ensure the use of science and technology for data analysis for creating, approving, and managing domestically funded programs and projects and follow up with monitoring and evaluation. We must focus more on delegating the management of certain projects to local bodies, specifying the scope within which they may approve projects and other interests in accordance with the three-build­ directive in each area of work.

We must ensure increased investment in Vientiane Capital to support the socio-economic development plan by raising capital throughout society and strive to meet our targets for the development of industry, trade, and services to boost cooperatives and specifically, the domestic and foreign private sector, so that companies and businesspeople may be play an active role in the efficient and effective implementation of Vientiane Capital’s development plan.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ