Senglao content (728×90)

ທະນາຄານກຸງສີ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນແບບຄົບວົງຈອນ.

ທະນາຄານ ກຸງສີ ໄດ້ເປີດດໍາເນີນການຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ປະເທດໄທໃນວັນທີ 1 ເມສາ 1945 ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະການມາໄດ້ເຖີງ 70 ປີແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ, ກຸ່ມທະນາຄານ ກຸງສີ ຖືວ່າ
ເປັນທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບຫ້າຂອງທະນາຄານໄທໃນດ້ານຊັບສິນ, ການປ່ອຍເງິນກູ້ ຫຼື ສີນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກ. ທະນາຄານ ກຸງສີ ເປັນໜຶ່ງໃນສະມາຊິກຫຼັກຂອງກຸ່ມສະຖາບັນການເງິນ Mitsubishi UFJ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມສະຖາບັນການເງິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖາບັນການເງິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.

ຈຸດແຂງຂອງທະນາຄານ ກຸງສີ ພາຍຫຼັງກາຍເປັນສາຂາກຸ່ມສະຖາບັນການເງິນ “ມິດຊູບິຊິ” ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາໃນດ້ານການປ່ອຍເງິນກູ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆສໍາລັບລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ,
ເຊິ່ງລວມມີການອອກບັດເຄຣດິດ (ເປັນບັດທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທທີ່ມີລູກຄ້າຈຳນວນເຖິງ 6,6 ລ້ານບັນຊີ), ການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ລົດ(ກຸງສີ ໂອໂຕ).ນອກນີ້ທະນາຄານ “ກຸງສີ” ຍັງມີບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທ(ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິຫານຊັບສິນຈໍາກັັດ) ແລະ ເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທຳອິດຂອງປະເທດໄທ(ເງິນຕິດລໍ້).

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຈາກອົງການວັດລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສາກົນເຊັ່ນ: ການວັດລະດັບຂອງສະຖາບັນ Fitch Rating /
S&P/ Moody’s / TRIS, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຍົກລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືດ້ານການໃຫ້ບໍລິການມາຢູູ່ໃນລະດັບ A- / BBB+ / Baa1 /AAA ຕາມລໍາດັບ, ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ ກຸງສີ ມີສະຖາ
ນະພາບເປັນທະນາຄານນໍາໜ້າຂອງປະເທດ. ການບໍລິການດ້ານທະນາຄານທັງໝົດ, ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານເງິນແກ່ລູກຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການບໍລິຫານສິນຊັບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການດ້ານການເງິນອື່ນໆຂອງທະນາຄານ ກຸງສີ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທຸກຄົນ,ລວມທັງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂອງຫຼາຍໆປະເທດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຜ່ານ 665 ສາຂາຂອງພວກເຮົາ (628 ແຫ່ງແມ່ນສາຂາທະນາຄານ ແລະ 37 ແມ່ນສາຂາ
ທຸລະກິດໂອໂຕ) ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 25.000 ຈຸດໃຫ້ບໍລິການທົ່ວປະເທດ. ນີ້ຄືຄໍາກ່າວຢືນຢັນຂອງທ່ານ ມາຊາອາກິ ຊູຊູກິ(Masaaki Suzuki) ຜູ້ມີປະສົບການ 20 ກວ່າປີ ກັບວຽກງານການບໍລິຫານທະນາຄານໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອັງກິດ,ອາເມລິກາ, ສິງກະໂປ ແລະ ຫຼ້າສຸດມາຮັບຕໍ່າແໜ່ງຫົວໜ້າຜູ້ອຳ
ນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມທຸລະກິດລູກຄ້າຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບໍລິສັດຂ້າມຊາດ;ທະນາຄານກຸງສີເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ 2015 ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ວາລະສານທາເກັດ; ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະນາຄານຕະຫຼອດໄລຍະ 70 ປີ.

 • ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນາຄານ ກຸງສີ ກັບ MUFG ທ່ານເຫັນວ່າມີພັດທະນາການຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່?

ທະນາຄານ ກຸງສີ ຖືວ່າຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງດີທີ່ສຸດໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍການຮ່ວມຕົວກັບຊ່ອງທາງທົ່ວໂລກຂອງ MUFG, ເຄືອຄ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມີບວກກັບຄວາມຊໍານານ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງທະນາຄານ ກຸງສີ ເອງ. ການເປີດສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຈິ່ງເປັນໂອກາດອັນຈະແຈ້ງ; ສໍາລັບການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໃນທຸກປະເທດໃນອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ.

ໂດຍການປະກົດຕົວຂອງ MUFG ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກ 12 ແຫ່ງໃນອາຊີ, ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີກວ່າເກົ່າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ນອກ
ປະເທດໄທ, ລວມທັງສັກກະຍາພາບໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງ
MUFG ໃນການຄົ້ນຫາໂອກາດທາງທະລຸກິດຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນໂດຍການ
ສະໜອງການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເງິນຄົບຊຸດ ລວມທັງການບໍລິຫານເງິນສົດ, ການຄ້າເງິນຕາ,
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນ, ການລົງທຶນດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການສະໜອງ
ເງິນແກ່ໂຄງການ.

 • ເປົ້າໝາຍຂອງ ກຸງສີ ໃນ ສປປ ລາວ?

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງ ກຸງສີ ກໍ່ຄືການກາຍເປັນທະນາຄານອັນດັບໜຶ່ງໃນໃຈລູກຄ້າໃນການເຮັດ
ທຸລະກຳທາງການເງິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກຳລະຫວ່າງປະເທດໄທ ແລະ ລາວ. ທຸລະກຳທາງ
ການເງິນແມ່ນສ່ວນປະກອບອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດໃນການສະໜອງການ
ຊຳລະສິນຄ້າແບບວ່ອງໄວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຜົນດີກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນປະເທດໄທ ເນື່ອງຈາກ
ກຸງສີມີບໍລິການ ການໂອນແບບທັນທີ, ໝາຍເຖິງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ມີບັນຊີກັບທະນາຄານ ກຸງສີ ປະເທດ
ໄທ ສາມາດຮັບເງິນໄດ້ທັນທີ, ຫຼື ສາມາດຮັບເງິນພາຍໃນມື້ໂອນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຊີກັບທະນາຄານ
ອື່ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທະນາຄານພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບໍລິການອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ຫຼື
ຢັ້ງຢືນການຊໍາລະ, ທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອຄໍ້າປະກັນເມື່ອສັ່ງສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການໂອນເງິນ
ລ່ວງໜ້າໄດ້.

ເປົ້າໝາຍອັນດັບສອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າທີ່ອາດຈະມີຄວາມສົນໃຈໃນການລົງ
ທຶນຢູ່ລາວ ຫຼື ກໍາລັງຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ບໍລິການ
ແກ່ລູກຄ້າຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄົນໄທຢູ່ປະເທດໄທໂດຍການສະໜອງຂໍ້ມູນຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານທະນາຄານທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງໃຫ້ບໍລິການຜ່ານງານ
ພົບປະຈັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດເຊິ່ງຈະຊ່ວຍລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງຕົນຢູ່ລາວ, ໂດຍ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍ, ທະນາຄານ ກຸງສີ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມໆກັບການພັດທະນາ
ຂອງສັງຄົມລາວ. ໃນທ້າຍເດືອນເມສາ 2015, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 70 ປີ ແລະ
ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກໍາສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມເຊິ່ງຖືກຮັບຮູ້ໃນນາມຂອງກິດຈະກໍາ “ສະ
ເຫຼີມສະຫຼອງກຸງສີ 70 ປີ, ໂຄງການໂຮງຮຽນຮອບຮູ້ເລື່ອງເງິນ 70 ແຫ່ງ”. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອ
ຊຸກຍູ້ການບໍລິຫານການເງິນຮອບດ້ານຂອງບຸກຄົນຂອງບັນດານັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຢູ່
ປະເທດໄທ. ທະນາຄານ ກຸງສີ ສາຂາຢູ່ ສປປ ລາວໄດ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ປັບປຸງຫ້ອງສະໝຸດສອງແຫ່ງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີຄວາມເພີ່ງພໍໃຈໃນການ
ອ່ານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ສະຖາບັນການທະນາຄານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ຊີ້ນໍາຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນມູນຄ່າ100 ລ້ານກີບຕະຫຼອດໄລຍະການສຶກສາສີ່ປີນັບແຕ່
ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.ນີ້ແມ່ນຄວາມປາຖະໜາດີຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນເຈດຈໍານົງອັນແຮງກ້າໃນການ
ສະໜັບສະໜູນຊ່ອງທາງການສຶກສາຢູ່ ສປປລາວ.

 • ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງດຶງດູດຂອງກຸງສີການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດ
  ທ້ອງຖິ່ນລວມທັງກຸ່ມທຸລະກິດ ຍີ່ປຸ່ນໄທ ກຸງສີວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ແນວໃດ?

ທະນາຄານ “ກຸງສີ” ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ດີກວ່າ
ເກົ່າ, ໄປພ້ອມໆກັບປະສົບການຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 70 ປີ; ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ປະເທດໄທ
ແລະ ປະສົບການກວ່າ 350 ປີ ຂອງ “MUFG” ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຄວາມຮູ້ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ
ຂອງພວກເຮົາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສໍານັກງານ 1100 ແຫ່ງຂອງ MUFG ໃນເກືອບ 50 ປະເທດໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາເພີ່ມຄວາມໄດ້ປຽບໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່
ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ທະນາຄານ “ກຸງສີ” ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຜະສິດທິຜົນເພື່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຜ່ານການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ, ຜ່ານ
ສາຂາຫຼາຍກວ່າ 665 ແຫ່ງ ແລະ ສູນບໍລິການທຸລະກິດ 55 ແຫ່ງ, ແລະ ຕູ້ເອທີເອັມຫຼາຍກວ່າ 5.400 ຕູ້ຢູ່ປະເທດໄທ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດສິນຊັບທາງການເງິນຈໍາກັດ ເພື່ອສະໜອງບໍ
ລິການດ້ານການເງິນໃນການຊື້ຂາຍລົດ ແລະ ຊື້ຂາຍບໍລິການດ້ານການເງິນພາຍໃຕ້ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິ
ການສິນເຊື່ອກຸງສີ ຈໍາກັດ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢູ່ລາວອີກນຳ. ໃນນີ້; ລູກຄ້າຢູ່ລາວຂອງພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງ
ອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ: ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ. ພວກ
ເຮົາໃຫ້ບໍລິການທາງການຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການເງິນຄົບຊຸດເຊັ່ນ: ບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍ
ເງິນກູ້ໃນ 3 ສະກຸນເງິນ.

 • ພາຍຫຼັງຈັດງານ Business Matching Fair ມັນສົ່ງຜົນດ້ານໃດແດ່ໃຫ້ທະນາຄານ?

ໃນເດືອນພະຈິກ 2015 ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຮ່ວມຈັດງານ “ຈັບຄູ່ທຸລະກິດ
ກຸງສີ-ມິດຊູບິຊິ” ຢູ່ບາງກອກເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຢ່າງລົ້ນເຫຼືອຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາ
ຈາກປະເທດດຍີ່ປຸ່ນ, ປະເທດໄທ, ແລະ ປະເທດລາວ.ງານຈັບຄູ່ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນການຮ່ວມຈັດງານ
ຈັບຄູ່ລະກິດຄັ້ງທີ 2 ຂອງທະນາຄານໂຕກຽວ-ມິດຊູບິຊິ UFJ (BTMU) ແລະ ທະນາຄານ ກຸງສີ, ແລະ
ໄດ້ຖືເປັນງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການຈັດງານປະເພດນີ້ຢູ່ນອກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ງານໃນຄັ້ງນີ້ມີຫຼາຍ
ກວ່າ 170 ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກອຸດສາຫະກໍາຂະແໜງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຂະແໜງອາຫານ &ເຄື່ອງດື່ມ,
ອຸປະກອນການແພດ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ອາໄຫຼ່ກົນຈັກ, ສື່ມວນຊົນ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ສິນຄ້າແຟຊັນຕ່າງໆ. ໃນນັ້ນໄດ້ມີການຈັດບັນຍາຍ/ກອງປະຊຸມທາງທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ 300 ທຸລະກິດ; ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດຕ້ອນຮັບ 5 ບໍລິສັດທີ່ມາຈາກປະເທດລາວເຊິ່ງສາມາດຈັດການ
ສົນທະນາ/ກອງປະຊຸມທາງທຸລະກິດ 33 ກອງປະຊຸມ ຫຼື 10% ຂອງກອງປະຊຸມທັງໝົດ, ຮ່ວມກັບທັງ
ບໍລິສັດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ເຊິ່ງມີບາງບໍລິສັດກໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ໄດ້ມີການຕົກລົງ
ຮ່ວມມືກັນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຈັດງານປະເພດນີ້
ອີກຢູ່ປະເທດລາວໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ແລະ ຫວັງວ່າການບໍລິການ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນທີ່ບໍ່
ເສຍຄ່າຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນການຊອກ
ຫາຊ່ອງທາງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດລວມທັງສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງ
ປະເທດທີ່ກໍາລັງຊອກຫາການຮ່ວມທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

 • ໃນອະນາຄົດກຸງສີວາງແຜນການຕະຫຼາດໃນລາວແນວໃດ?

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດປາຍທາງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງກິດຈະກໍາທາງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂອງ
ທັງນັກທຸລະກິດຂອງໄທ ແລະ ສາກົນ. ທະນາຄານ ກຸງສີ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນແລະ ບໍລິການດ້ານການເງິນອັນໃໝ່ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ທາງທະນາຄານຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ, ໂດຍສະເພາະນັກທຸລະກິດທີ່ມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດໄທຜ່ານເຄືອຄ່າຍຂອງພວກເຮົາ. ໃນເດືອນພະຈິກ 2015, ທະນາຄານກຸງສີ ແລະ “ມິດຊູບິຊິ” BTMU ໄດ້ເຊັນ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການສົ່ງເສີມການລົງທຶນກັບກະຊວງແຜນການແລະ
ການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະ
ກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ ແລະ ສປປ ລາວ.

 

Krungsri bank provides universal financial services

Krungsri officially opened its doors in Thailand on April 1, 1945 and has been in operation for 70 years. Today, Krungsri Group is Thailand’s fifth largest universal bank in terms of assets, loans and deposits. Krungsri is a strategic member of the Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest financial group and one of the world’s largest financial groups. Krungsri’s strength after becoming a subsidiary of MUFG include its leadership in lending and products for retail customers, including credit cards (the largest card issuer in Thailand with 6.6 million accounts), consumer loans and auto loans (Krungsri Auto). Krungsri also has one of the fastest growing asset management company in Thailand (Krungsri Asset Management Co., Ltd) and is a pioneer in microfinance (Ngern Tid Lor).

All of the above have contributed to the credit rating upgrade, by international rating agencies such as Fitch Rating / S&P/ Moody’s / TRIS Rating, who have raised the bank’s credit ratings to A- / BBB+ / Baa1 / AAA respectively, and therefore to Krungsri’s outstanding status among the country’s leading banks. Krungsri’s comprehensive range of banking, consumer finance, investment, asset management and other financial products and services are accessed easily by individual consumers, SMEs and large Thai, Japanese and multinational corporations through our 665 branches (628 are Banking Branches and 37 Auto Business Branches) and over 25,000 service outlets nationwide. These are the words of Masaaki Suzuki, who has accumulated over twenty years of experience in banking administration in Japan, UK, USA, Singapore and in July 2015 took up the position of Head of Japanese Corporate/MNC Banking at Krungsri Bank. He recently talked to Target magazine about the background and expansion of the bank over the last 70 years.

 • What are the synergies between Krungsri and MUFG? And how do you see these evolving?

Krungsri is in the best position to serve our customers by synergizing MUFG’s global platform, networks and capabilities with Krungsri’s local expertise and strengths. The inauguration of the ASEAN Economic Community (AEC) presents clear opportunities for us to expand our business and coverage across the countries in ASEAN and beyond. With MUFG’s regional presence in 12 key markets in Asia, we are better able to support our clients to grow their businesses outside Thailand as well as service potential and MUFG clients in exploring business opportunities in Thailand and ASEAN countries by providing a complete range of financial solutions including cash management, trade finance, FX and derivatives, investment banking and project finance.

 • What are the goals of Krungsri in the Laos market?

Our first goal in the Laos market is to become the first bank that comes to the customer’s mind when it comes to transactional banking especially between Lao PDR and Thailand. Transactional Banking will play an important part for domestic entrepreneurs in terms of payment for goods and quick service, especially with business partners in Thailand where the bank offers real time money transfer for the business partners who have accounts with Krungsri bank in Thailand, and same day service for business partners who have accounts with other banks. The bank also offers letter of guarantee or standby L/C, which is used as a guarantee when ordering goods from overseas without having to transfer money in advance.

Our second goal is to assist customers who might be interested to invest in Laos or are looking for local partners in the Lao PDR. This is specially catered for Japanese and Thai customers in Thailand by providing them with comprehensive information and recommendation on the appropriate banking services, as well as through business matching fairs which will assist customers who would like to expand their market into Laos, by helping them identify potential local business partners and vice versa.

Lastly, Krungsri has been growing alongside with the development of the Laos community. Last April 2015, we have celebrated our 70th anniversary and have initiated a corporate social responsibility activity known as “70th Krungsri Anniversary, 70 Schools Financial Literacy Project”. This activity aims to foster prudent personal finance management among primary and secondary students in Thailand. Krungsri Laos branches took this opportunity to renovate two libraries to encourage students in Vientiane capital and Savannakhet province to appreciate the joys of reading. Furthermore, we have also provided scholarship to the Banking Institute under the supervision of Bank of the Lao PDR worth 100 million Lao Kip over a period of 4 consecutive education years from 2014. This is our goodwill and it is our strong intention to support the education platform in Lao PDR.

 • What makes Krungsri’s products and services differ from others? How can Krungsri support local business as well as both Thai and Japanese business?

Krungsri has been operating business in Laos since 1994 which gives us a better understanding of our customers’ needs on financial services, together with our 70 years of comprehensive experience of doing business in Thailand and of over 350 years via MUFG in Japan. Our local knowledge and global reach through MUFG’s 1100 offices in nearly 50 countries has given us the added advantage to develop appropriate financial products and services for our customers. Krungsri is able to provide efficient services to cater to our customer’s needs through trade services, via our over 665 branches and 55 business centers, and over 5,400 ATMs in Thailand.

Moreover, Krungsri had also formed a joint venture with Unity Capital Company Limited to provide auto finance and sales finance services under Krungsri Leasing Services Co., Ltd to consumers in Laos. Our customers in Laos are categorized into 3 groups: large corporate, SME and individual. We offer trade services and comprehensive financial products such as deposit accounts and loans in 3 different currencies.

 • The Krungsri-BTMU business matching fair was recently held in Bangkok. What were the results from this event?

In November 2015, we have successfully co-organized “Krungsri-BTMU Business Matching Fair” in Bangkok. We have had an overwhelming response from participants from Japan, Thailand, and Laos. This fair was the 2nd Business Matching Fair co-organized by the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) and Krungsri Bank, and is considered to be the biggest event of its kind outside of Japan. There were more than 170 companies who have participated in the event from various industries including food & beverages, medical equipment, construction materials, machinery parts, media, consumer product, and fashion merchandise. There were more than 300 business talks/meetings that took place. Most importantly, we were honored to welcome 5 companies from Laos for whom we have been able to organized 33 meetings/business talks, accounting for 10% of all meetings, with both Japanese and Thai companies. Some companies were a true match and have already agreed to establish a partnership in the near future.

We are so much looking forward to organizing a similar event in Laos in the near future and hope that our complimentary services and global reach will be an added benefit for companies in Laos looking to expand businesses abroad as well as for foreign companies looking for a local partnership in Lao PDR.

 • What are Krungsri’s future plan for the Laos market?

The Lao PDR has been one of the key destinations for trade and investment activities for both international and Thai business operators. Krungsri will continue to develop new financial products and services that can well respond to the fast changing needs of our customers. The bank will continue to support foreign investments in Laos, especially from Japan and Thailand through our networks. In November 2015, Krungsri and BTMU have signed a MOU on Cooperation in Promoting Investment with the Ministry of Planning and Investment Lao PDR, with an objective to promote and develop economic and industrial cooperation among Japan, Thailand and the Lao PDR.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ