“ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນການກະທໍາຜິດແບບໃດ ແລະ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງປານໃດ?”

ມີຜູ້ອ່ານຫຼາຍໆທ່ານໄດ້ຖາມມາວ່າ: “ຈາກຂ່າວແຕ່ລະທະວີບ, ແຕ່ລະປະເທດ, ກໍເວົ້າກັນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງຟົດເດືອດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງຢາກຖາມວ່າ” ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນການກະທໍາຜິດແບບໃດ? ແລະ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງປານໃດ? ແມ່ນແທ້ບໍ່ວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປຽບຄືພະຍາດມະເຮັງ, ເມື່ອເປັນແລ້ວປົວບໍ່ດີຈັກເທື່ອ, ມີແຕ່ແຜ່ລາມໄປ, ແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໃນທີ່ສຸດຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງກໍຈົບລົງດ້ວຍຄວາມຕາຍ.

ເພື່ອຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ)…(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 133 ເດືອນສິງຫາ  2017 ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

“What kind of offense is corruption and how severe is it?”

          Many readers are asking: “We see news from every continent and country regarding corruption.” Therefore, they ask what kind of offense is corruption and how severe is it? Is it true that corruption can be seen as a cancer: when we have it, it is difficult to get rid of, it just  spreads, becomes more severe, and ends up with death?

In order to respond to this question,

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ