Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຮ່ວມກັນພັດທະນາເສດຖະກິດກຸ່ມປະເທດ CLMV

ປະເທດ CLMV ຄືກຸ່ມປະເທດອາຊຽນໃໝ່ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ແກ່: ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ (Cambodia), ສປປ ລາວ (Laos), ສສ ມຽນມາ (Myanmar) ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ (Vietnam). ເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີທ່ວງທ່າເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສະເລ່ຍ 7% ຕໍ່ປີ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທາງທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນບໍ່ວ່າຈະເປັນນໍ້າມັນ, ອາຍແກ໊ດທຳມະຊາດ, ແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທຳມະຊາດ ແລະ ສິນຄ້າການກະສິກຳ. ນອກນີ້, ຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີຄ່າແຮງງານບໍ່ສູງ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມປະເທດ CLMV ຈຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດສົນໃຈເຂົ້າໄປລົງທຶນຫຼາຍເປັນພິເສດໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ການຮ່ວມກຸ່ມ CLMV ກໍເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 4 ປະເທດສະມາຊິກໃໝ່ ໃນການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຫຼຸດຄວາມແຕກໂຕນ ດ້ານການພັດທະນາປະເທດ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ກໍຄື ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີ່ມີຢູ່ຮ່ວມກັນຊຸກຍູ້ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເປົ້າໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການຮ່ວມມືຂອງ 4 ປະເທດ ແມ່ນເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງບັນດາປະເທດ CLMV ໃນລະບົບການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນເກົ່າ, ຍົກສູງການຮ່ວມມື CLMV ຜ່ານບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມເປັນຈິງ, ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ກໍຄືລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໄດ້ອີກດ້ວຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 4 ປະເທດນີ້ ທັງໃນດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ການເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ CLMV ນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ ປະເທດລາວ ທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ເປັນປະເທດເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ 3 ເປີດ ຄື: 1) ເປີດປະຕູ: ແມ່ນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງ; 2) ເປີດສິ່ງອຸດຕັນ: ລົບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງ ທາງດ້ານການຄ້າຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສັບສົນ; ແລະ 3) ເປີດໃຈ: ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ດ້ວຍກັນ, ລວມທັງ ການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ບົນພື້ນຖານຈິດໃຈ ແຫ່ງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ.

ການຮ່ວມມືຖ້າຫາກຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕ່າງໆ 4 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃໝ່ ກໍຕ້ອງມີການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຮ່ວມກັນທຸກໆຂະແໜງການທີ່ຈະສາມາດຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໄປໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດ CLMV ເຊັ່ນ: ການສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືພັດທະນາຂະແໜງ ເສດຖະກິດການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ CLMV, ການຈັດຕະຫຼາດນັດສິນຄ້າຂຶ້ນໃນບັນດາປະເທດ CLMV, ການສຳມະນາແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເພີ່ມຕົວເລກການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ CLMV ໃຫ້ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນເລື້ອຍໆ.

ການຮ່ວມມືກັນດັ່ງກ່າວທີ່ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຮັດແໜ້ນກັນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆນັ້ນ ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມນໍາກັນຕະຫຼອດທຸກປີ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ  ການເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຜູ້ນໍາ CLMV, ກອງປະຊຸມສຳມະການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດ CLMV, ກອງປະຊຸມຮ່ວມສະພາແຫ່ງຊາດ 4 ປະເທດ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 2 ປີ ແລະ ຈະມີການປ່ຽນຫົວຂໍ້ໃນການແລກປ່ຽນນຳກັນທຸກໆປີ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມນີ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນປີ 2019 ແມ່ນ ສປປ ລາວ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆກອງປະຊຸມທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກງານດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ໄດ້ໜູນວຽກການຈັດກອງປະຊຸມນຳກັນປະຈຳຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ສສ ຫວຽດນາມເປັນປະເທດຜູ້ປະສານງານຖາວອນ (Permanent Coordinating country) ສຳລັບການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂອງ CLMV.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 133 ເດືອນສິງຫາ  2017 ທ່ານສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Joint Economic Development of CLM

The CLMV are a group of new ASEAN members located along the Mekong River basin comprising the Kingdom of Cambodia, the Lao PDR, the Republic of the Union of Myanmar, and the Socialist Republic of Vietnam. It is a group of countries with potential average economic development of 7% per year and with plenty of natural resources ranging from oil, natural gas, hydroelectric power generation sources, and agricultural produce. In addition, these countries have low wage rates and a young labor force. Therefore, the CLMV is a group of countries in which increasing numbers of foreign investors have had a special interest in investing in the last 2–3 years.

The CLMV was formed to increase cooperation between four new ASEAN member countries, to improve their competitive capabilities, and to mitigate the gap in economic development between old and new ASEAN member countries. This can be achieved through regional and international integration by exploiting potentials, finding opportunities to jointly encourage, and effectively resolving all challenges. The main targets of the cooperation between these four countries are to increase regional integration, to effectively and qualitatively improve and enhance the production role of CLMV countries to be on the same level with older ASEAN members, and to enhance cooperation within the CLMV through collaborative projects which are suited to actual circumstances, feasible, and for which both domestic funds and foreign investment can be mobilized. At the same time, we have to encourage cooperation between the four ASEAN members in terms of commerce, investment, tourism, and other sectors which are important for economic development.

For the Lao PDR, joining the CLMV enables the land-locked Lao PDR to be regionally connected and integrated by applying three policies: 1) Open-door policy: creating an enabling environment and conditions for investment, reforming laws, regulations, and policies accordingly; 2) Resolving obstacles: eliminating all commercial challenges causing difficulties and confusion; and 3) Open-minded policy: increasing mutual understanding between public and private sectors; promoting the participation of small and medium-sized enterprises and capacity building. This is also upon the basis of unity, friendship, solidarity, and comprehensive cooperation between ASEAN member countries and with good cooperation from neighboring countries, development partners, international organizations, and financial institutions.

To be successful, the four new ASEAN member countries must jointly organize activities in all sectors which will develop economic cooperation and coordination between the CLMV countries on a regular basis. These activities include the promotion of information exchange and the encouragement of economic and commercial development between CLMV countries, the organization of product fairs and seminars for lessons learnt, and regular exchanges of commercial, investment, and human resource information in order to increase commercial growth and trade between the CLMV countries.

This cooperation is becoming stronger and more developed, as can be seen from the meetings each year in several sectors, such as the CLMV Summit and the CLMV Tourism Meeting, as well as the CLMV National Assembly Meeting which is held in every two years and focuses on different topics each time. The next summit will be organized in 2019 and the Lao PDR has the honor of having been selected as host. In addition, there are other meetings regarding economic development and the Socialist Republic of Vietnam has been assigned as the permanent coordinating country for commercial and investment cooperation among CLMV countries.

Comments