Senglao content (728×90)

ຮູ້ຈັກສັນຍາລັກ # ຫຼື Hashtag ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ

ປະຫວັດໂດຍສັງເຂບຂອງ
Hashtag ສັນຍາລັກ 4 ລ່ຽມ: Hashtag ກໍາເນີດກໍາເນີດຂຶ້ນມາໃນຍຸກບຸກເບີກຄອມພິວເຕີ ປະມານປີ 1970 ໂດຍ Hashtag ຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນວົງການນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມ ມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການຂຽນພາສາແອສເຊມບລີ, ພາສາ ຊີ (C Language) ແລະ ຈາວາ (Java) ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ.
      ເມື່ອກ່າວເຂົ້າສູ່ຊຸມປີ 90 Hashtag ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາມີສ່ວນຊ່ວຍ ໂປຣແກຣມແຊັດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ: “IRC” ທີ່ໃຊ້ບອກຊ໋ອງ ຫຼື ກຣຸບ (Group) ໃນການສົນທະນາ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງດົນຕີ, ຫ້ອງນັກກິລາ, ຫ້ອງນັກສະສົມຂອງເກົ່າ ຖ້າປຽບທຽບກັບເຕັກໂນໂລຍີ່ ປັດຈຸບັນກໍຄືກັບ ຫ້ອງແຊັດແບບກຸ່ມ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເອງ.
      ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ຈະໃຊ້ Hashtag ໃນການເນັ້ນຂໍ້ຄວາມໃຫ້ມີຄວາມໜ້າຂຶ້ນ, ເປັນຈຸດສົນໃຈ ແລະ ມັນຍັງມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຄືເປັນ Key word ການຄົ້ນຫາທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ, ວັດຖຸປະສົງອັນດຽວກັນ ຫຼື ຄວາມສົນໃຈທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ໂພສທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມຄືກັນ ຕົວຢ່າງ: ເຮົາໂພສ ຂາຍກະເປົາລົງໃນ Instagram ແລະ # ວ່າ: ກະເປົາເງິນ ແລ້ວ ຮູບກະເປົາເງິນຂອງເຮົາກໍຂຶ້ນຢູ່ຮ່ວມກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າ: ກະເປົາເງິນ ນັ້ນເອງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈສາມາດເຫັນສິນຄ້າເຮົາໄດ້.
      ໃນນີ້ # ຍັງບໍ່ມີໄວ້ພຽງແຕ່ຄົ້ນຫາໃນໂລກອອນໄລ ຍັງສາມາດໃຊ້ໃນການຂາຍເຄື່ອງ, ສ້າງແບຣນ ແລະ ໃຊ້ເຮັດວຽກໄດ້ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ.
ປະໂຫຍດຂອງ  # ຍັງບໍ່ໝົດເທົ່ານີ້ ສາມາດຕິດຕາມອ່ານໃນຕອນຕໍ່: ຄື: 4 ວິທີໃຊ້ # ໃຫ້ສະດຸດຕາ.

ທີ່ມາ: it24hrs

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ