Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ກະເປົາເງິນອັດສະລິຍະ

 

 

Volterman ກະເປົາເງິນອັດສະລິຍະ ທີ່ມາພ້ອມກັບ 5 function ເພື່ອຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ ສະມາດໂຟນ.

1 ມີແບັດສໍາຮອງພາຍໃນ ຮອງຮັບການຊາກສາຍປົກກະຕິ ແລະ ຊາກບໍ່ໄຮ້ສາຍ.

2 ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອລືມກະເປົາ ຫຼື ລືມສະມາດໂຟນ ມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນຜ່ານບລູທູດ ເຕືອນທັນທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ລືມກະເປົາ ຫຼື ສະມາດໂຟນ.

3 WiFi ຮອດສະປ໋ອດໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໂລກ

4 GPS ຕິດຕາມ

5 ກ້ອງຈັບຂະໂມຍ ມີກ້ອງຂະໜາດນ້ອຍໆຕິດໄວ້ ເມື່ອຖືກລັກ ກ້ອງຈະຈັບພາບຂອງບຸກຄົນທີ່ເປີດກະເປົາ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງກະເປົາຮູ້ທັນທີ.

Comments