Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ໂມງມາໃໝ່ Tambour Horizon

 

 

ເມື່ອບໍ່ດົນ Louis Vuitton ໄດ້ເປີດຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຄືໂມງ Tambour Horizon ທີ່ມີລະບົບ Android Wear 2.0 ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍ 42 ມິລລີແມັດ, ໜ້າຈໍແບບ AMOLED 390 x 390 ພິກເຊວ ທີ່ມີຊັດເຈນກວ່າໜ້າຈໍທົ່ວໄປ ແບບສໍາຜັດໄດ້.

ໃນນີ້ ຍັງສາມາດແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນັບບາດກ່າວຍ່າງໄດ້… ແລະ ຍັງສາມາດລົງແອັບ (App) ຕ່າງເພີ່ມຕື່ມໄດ້ ພ້ອມ App ສະເພາະແບຣນ Louis Vuitton ເຊັ່ນ: My Flight ສໍາຫຼັບການສອບຖ້ຽວບິນ, City Guide ສໍາຫຼັບຊອກຈຸດສົນໃຈຂອງໃນຕົວເມືອງ.

Comments