LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ທິບພະຍະປະກັນໄພ ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ TIP AEC

ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບການເຂົ້າ AEC ຢ່າງເປັນທາງການ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພໄທແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ໄດ້ເປີດຕົວຜະລິດພັນໃໝ່ “ທິບ ເອອີຊີ” (Tip AEC) ປະກັນໄພລົດ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຂ້າມປະເທດຢ່າງເຕັມຮູບແບບ. ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 22 ທັນວາ 2015 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ.ທິບເອອີຊີ ປະກັນໄພລົດຄຸ້ມຄອງຂ້າມປະເທດເປັນຜະລິດຕະພັນເໝາະສຳລັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມັກເຂົ້າໄປເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ທ່ອງທ່ຽວຕາມເຂດແຂວງຕ່າງໆຂອງໄທຄືນອກຈາກຈະປະກັນໄພພາຍໃນຢູ່ປະເທດລາວແລ້ວ ເມື່ອຂ້າມໄປຝັ່ງໄທ ທ່ານກໍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນອີກຕໍ່ໄປໃນເລື່ອງການປະກັນໄພລົດແລະ ຕົວຂອງທ່ານ.

Comments