Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

50 ປີ ອາຊຽນ ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ

ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2017 ເປັນວັນຄົບຮອບ 50 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ (ASEAN: Association of South East Asian Nations)ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 10 ປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ເພື່ອເປັນການລົງເລິກທາງດ້ານການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບັນດາປະຊາຊາດສະມາຊິກດ້ວຍການ, ບັນດາຜູ້ນໍາອາຊຽນໄດ້ປະກາດການເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ແລະ ຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ໂດຍມີແຜນແມ່ບົດ 3 ເສົາຄ້ຳຄື: ເສົາຄໍ້າເສດຖະກິດ; ເສົາຄໍ້າທາງການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເສົາຄໍ້າວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມເພື່ອເປັນການວາງແນວທາງໃຫ້ອາຊຽນບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມສັນຍາອາຊຽນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຮ່ວມມືກັນພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ, ໂທລະຄົມ, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອື່ນໆໂດຍສະເພາະເພື່ອຍົກລະດັບລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ພາຍໃນພາກພື້ນ.

ໃນປີນີ້, ຜູ້ນຳອາຊຽນໄດ້ຮ່ວມກັນເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາເພີ່ມສັກກະຍະພາບຂອງປະຊາຄົມ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນຫຼັກ.  ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ນຳແຕ່ລະປະເທດອາຊຽນຍັງໄດ້ເນັ້ນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມປະເທດ CLMV (ປະເທດກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາ, ໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງອາຊຽນເທື່ອລະກ້າວ.

ປັດຈຸບັນຜົນສຳເລັດຂອງອາຊຽນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ ແຕ່ຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວໃນອາຊຽນ ລູກກະແຈສຳຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດເຮັດຕາມພັນທະສັນຍາ ແລະ ບັນດາຖະແຫຼງການອາຊຽນ ເພື່ອຮ່ວມກັນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນໂລກແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃນປັດຈຸບັນ.  ອາຊຽນຕ້ອງປັບຕົວເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆໂດຍສະເພາະ ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ການເຈລະຈາໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ກໍຄື ອົງການການຄ້າໂລກ  ບໍ່ຄືບໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ການຫັນໄປສູ່ການສ້າງເຂດການຄ້າເສລີຂອງພາກພື້ນ ແລະ ລັດທິການປະຕິບັດຝ່າຍດຽວ  (Unilateralism) ທີ່ສົນໃຈພຽງປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ. ອາຊຽນໄດ້ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມື ເຊັ່ນ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ-ນິວຊີແລນ, ອາຊຽນ-ຈີນ, ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ, ອາຊຽນ-ອິນເດຍ, ອາຊຽນ-ເກົາຫຼີ ແລະ ອາຊຽນ-ຮົງກົງ ກໍຄາດວ່າຈະສໍາເລັດການເຈລະຈາພາຍໃນທ້າຍປີນີ້. ພ້ອມນັ້ນ, ປັດຈຸບັນອາຊຽນພວມເຈລະຈາສັນຍາການຮ່ວມມືຮອບດ້ານທາງດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງພາກພື້ນ ຊຶ່ງຮອບຫຼ້າສຸດ ແມ່ນຮອບທີ 19 ຈັດຂຶ້ນທີ່ ໄຮເດີຣາບັດ, ປະເທດອິນເດຍໃນທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດຜ່ານມາ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະເປັນເຂດການຄ້າເສລີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.

ອາຊຽນຄົບຮອບ 50 ປີ ຍັງຈະມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ແລະ ຍັງມີປະສິດທິພາບສູງໃນການຂະຫຍາຍຕົວ.ຜ່ານມາອາຊຽນມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສະເລ່ຍ 5%ຕໍ່ປີ ດ້ວຍເຫດນີ້ໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ອາຊຽນຈຶ່ງເປັນພາກພື້ນທີ່ມີຂະໜາດເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບ 7 ຂອງໂລກ ທີ່ມີປະຊາກອນ 640 ລ້ານຄົນ, ພາຍໃນປີ 2020 ອາຊຽນຈະກາຍເປັນພາກພື້ນຂະໜາດເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບ 5 ຂອງໂລກໃຫ້ໄດ້ ຊຶ່ງອາຊຽນຄວນມຸ່ງເນັ້ນຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ 7%  ກໍຈະສາມາດເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນ 2 ເທົ່າຈະໃຊ້ເວລາພຽງ 10 ປີເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງອາຊຽນຕ້ອງພັດທະນາສິ່ງສຳຄັນ 2 ປະການໄດ້ແກ່: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການສຶກສາ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືກການຊຸກຍູ້ການຄວາມຮ່ວມມືປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃຫ້ເຫັນຜົນເປັນຮູບປະທຳ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອາດເປັນການປະເມີນໄວເກີນໄປຫຼັງຈາກມີການເປີດປະຊາຄົມອາຊຽນມາແຕ່ປີ 2015, ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນໃນການສ້າງຄວາມຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ,​ ການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ ໂດຍສະເພາະການເຮັດໃຫ້ອາຊຽນເປັນຕະຫຼາດດຽວ ແລະ ຖານການຜະລິດດຽວແບບປະຊາຄົມເອີຣົບ ເມື່ອຍັງບໍ່ເປັນລະບົບຕະຫຼາດດຽວທີ່ສົມບູນໄດ້ເທື່ອ, ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນທ້ອງຖິ່ນກໍຍັງບໍ່ທັນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຕໍ່ກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເກີດຂຶ້ນເທື່ອ.

ບັນຫາສໍາຄັນທີ່ອາຊຽນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນອະນາຄົດ ແມ່ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນຜູ້ທີ່ສູງອາຍຸ.​ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ປະຊາກອນອາຊຽນຍັງຢູ່ໃນໄວເຮັດວຽກ ແລະ ໄວໜຸ່ມຈຳນວນຫຼາຍ, ແຕ່ໃນປີ 2025 ປະຊາກອນຈະເລີ່ມມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ປະຊາກອນຢູ່ໃນໄວເຮັດວຽກຈະເລີ່ມມີໜ້ອຍລົງ. ນີ້ ແມ່ນບັນຫາທ້າທາຍຂອງບັນດາລັດຖະບານອາຊຽນ ທີ່ຕ້ອງກະກຽມງົບປະມານ ສຳລັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອອກແບບການສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານໃນຍຸກ ດິຈິຕ໋ອນ (Digital) ເນື່ອງຈາກການເຂົ້າມາທົດແທນຂອງຫຸ່ນຍົນ ແລະ ສິ່ງປະດິດສ້າງທົດແທນແຮງງານຄົນຕ່າງໆ.

ຈາກນີ້ອີກ 50 ປີ ອາຊຽນ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງໄປອີກເລື້ອຍໆໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ບັນຫາຄວາມທ້າທາຍທີ່ມາພ້ອມກັບເຕັກໂນໂລຊີ,​ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນຍຸກກ່ອນໄລຍະຂອງການສ້າງຕັ້ງອາຊຽນ;ແຕ່ປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນເປັນຕະຫຼາດ Onlineທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີຜູ້ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດລາຍໃໝ່ 124.000 ຄົນທຸກໆມື້. ການສຶກສາແບບໃໝ່,​ ວຽກງານໃໝ່ໆ, ທຸລະກິດໃໝ່ໃນຍຸກດິຈິຕອນເຂົ້າມາພ້ອມກັບຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ໆ ລວມທັງທີ່ມີຫຸ່ນຍົນຈະເຂົ້າມາແທນແຮງງານຄົນ.​ ສະນັ້ນ,​ ການຄຸ້ມຄອງຈັດການໃນໂລກອອນໄລ໌  ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ມາພ້ອມກັບເສດຖະກິດຍຸກດິຈິຕອນອັນທັນສະໄໝ ຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານອາຊຽນທີ່ຕ້ອງຕອບໂຈດຄວາມທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ປ່ຽນໃຫ້ອຸປະສັກຈາກຄວາມປ່ຽນແປງໃນໂລກເຕັກໂນໂລຊີນີ້ກາຍເປັນພະລັງທີ່ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້.

(ວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບທີ 134 ເດືອນກັນຍາ  2017 ທ່ານສາມາດຊອກຊື້ອ່ານວາລະສານຕ່າງໆໄດ້ຕາມ M Point Mart, Jeffy Mart ແລະ  U  Express  ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

ASEAN 50th anniversary highlighting economic growth

August 8, 2017 is the day that marks the 50th anniversary of the foundation of the Association of South-East Asian Nations or ASEAN, a regional bloc comprising 10 member states including the Lao PDR, with the purpose of deepening integration among the member nations. ASEAN leaders collectively announced the launch of the ASEAN Community on December 31, 2015 and adopted the ASEAN Vision 2025 consisting of three pillars, namely the ASEAN Economic Community, the ASEAN Political–Security Community, and the ASEAN Socio-Cultural Community, as a guideline for ASEAN in achieving its targets and for the members to strengthen their cooperation in all areas, such as trade, tourism, industry and agriculture, telecommunication, transportation, and so on. In particular, ASEAN will strive for the improvement of people’s incomes as well as the promotion of peace among countries, both within and outside the regional bloc.

This year, ASEAN leaders strongly emphasized a review of how best to increase efficiency with a main focus on people’s benefits. In addition, they also focused attention on providing assistance to the CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) group in order to narrow the development gap, while ensuring sustainable development and achieving ASEAN targets step by step.

Currently, ASEAN’s success does not depend on just one country but the entire region in unity. This is the key to encouraging member states to carry out their ASEAN obligations and declarations in order to move forward in an era of a fast-changing world. ASEAN has to adapt itself to uncertainties and challenges, especially given that the multi-lateral trade negotiations under the World Trade Organization have not made good progress, and there is a movement away from free trade and toward unilateralism. ASEAN has developed its free-trade relations under the following frameworks: the ASEAN–Australia–New Zealand, ASEAN–China, ASEAN–Japan, ASEAN–India, and ASEAN–Korea Free-Trade Agreements with the ASEAN–Hong Kong agreement to be finalized by the end of this year. At the moment, ASEAN is taking part in the Regional Economic Comprehensive Partnership deal with the latest 19th round of negotiations held in July this year in Hyderabad, India. The expected outcome is the creation of the largest Free–Trade Area in the world.

The ASEAN 50th anniversary reveals a bright future and great potential for the region to develop further. Previously, ASEAN has enjoyed economic growth at the rate of 5% per annum. With that in mind, ASEAN then became the 7th largest economic bloc in the world in 2016, driven by its population of 640 million. By 2020, the region will become the world’s 5th largest economic area. That requires ASEAN to strive for 7% economic growth which will enable the region to double its people’s income within the next 10 years. To do so, ASEAN needs to develop two things, namely basic infrastructure and education. However, the most important thing is to promote tangible cooperation within the ASEAN Community. Though it may be too early to evaluate the ASEAN Community movement which was formed as recently as 2015, there are many areas where progress remains slow, especially in the attempts to foster economic cooperation and intra-regional investment, transforming ASEAN into a single market and production base resembling the Euro Zone. Failure to become a fully consolidated single market means that regional enterprises would not be able to clearly see competition as it arises.

Another issue that ASEAN should pay attention to is the rising proportion of seniors in the population. Although ASEAN’s population is currently dominated by the young and people of working age, the proportion of seniors in the population will increase by 2025 as the proportion of those of working age declines. This serves as another challenge for which ASEAN governments need to prepare in terms of social welfare budgets, as well as a restructuring of education in line with the needs of a labor market in this digital era where robots and other inventions are replacing humans in the workplace.

Since ASEAN will continue to grow strongly over the next 50 years, it will become increasingly necessary for the region to address more new technological and innovative issues which did not exist when the community was newly established. Presently, ASEAN is the fastest-growing global online market featuring 124,000 new internet users daily. New forms of education, jobs, and businesses in the digital era all come with new challenges to be addressed, including that of robots replacing humans in the workplace. Therefore, ASEAN governments must be responsible for the management of online activities and economic advancement in the modern digital era, and turn these obstacles and changes driven by technology into a force to promote economic expansion.

 

 

 

 

 

Comments