Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມປອດໄພຕ້ອງ MINI Countryman 2017 ເທົ່ານັ້ນ

MINI Countryman 2017 Generation 2 ທີ່ຖືກພັດທະນາເພີ່ມຕື່ມມາຈາກລຸ້ນກ່ອນ ຄືມີຄວາມຍາວຈາກລຸ້ນກ່ອນເຖິງ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຄວາມກວ້າງກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ສາວໆບໍ່ແອອັດເວລາຂັບຂີ່ ຊຶ່ງພາຍໃນສາມາດຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານເຖິງ 5 ບ່ອນນັ່ງ, ມີໜ້າຈໍຂະໜາດ 8,8 ນິ້ວ ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ: MINI Country Timer ທີ່ຊ່ວຍໃນການກວດຈັບເວລາຂັບຂີ່ໃນທາງທີ່ທຸລະກັນດານ ແລະ MINI Connected ລະບົບແຜນທີ່ນໍາທາງ, ສະແດງພິກັດຂອງລົດ, ລະບົບກວດກາເສັ້ນທາງຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຄວາມພິວເຕີໃນລົດ ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງສາວໆໄດ້ຢ່າງສະດວກ ເຮັດໃຫ້ອຸ່ນໃຈທຸກເມື່ອເວລາຂັບຂີ່ ສ່ວນບ່ອນໄວ້ເຄື່ອງດ້ານຫຼັງກໍກວ້າງຂຶ້ນ ສາມາດເກັບເຄື່ອງຂອງໄດ້ຈໍາເປັນຫຼາຍ ທີ່ພິເສດສຸດຄືມີ MINI Picnic Bench ຊຶ່ງສາມາດກາງອອກເປັນຕັ່ງນັ່ງກິນເຂົ້າຢູ່ກາງປ່າໄດ້ແບບສະບາຍສະບາຍ ແລະ ປະຕູທ້າຍກໍປິດ-ເປີດດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າ ທີ່ມາພ້ອມກັບ Function ເປີດແບບອັດຕະໂນມັດດ້ວຍຕີນ

ລະບົບເຄື່ອງຈັກລຸ້ນນີ້ແມ່ນໃຊ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງ 3 ສູບ 1,5 ລິດ TwinPower Turbo ໃຫ້ກໍາລັງສູງສຸດ 1,336 ແຮງມ້າ, ແຮງບິດສູງສຸດ 220 ນິວຕັນ-ແມັດ ສົ່ງກໍາລັງດ້ວຍເກຍອັດຕະໂນມັດ 6 ຈັງຫວະ ແລະໃຫ້ອັດຕາສິ້ນເປືອງນໍ້າມັນ 16 ກມ/ລິດ.

Comments