Senglao content (728×90)

ກ້ອງ Canon EOS C200

 

 

     Canon ເປີດຕົວກ້ອງໃໝ່ EOS C200 ກຸ່ມຂອງ Cinema EOS System  ຊຶ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນເພື່ອການຖ່າຍຮູບເງົາ ແລະ ວີດີໂອລະດັບ ມືອາຊີບ ມີຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍວີດີໂອລະດັບ  4K ທັງຮູບແບບ MP4 ແລະ ຮູບແບບໃໝ່ຄື: Cinema Light RAW ຊຶ່ງເໝາະສໍາຫຼັບການຖ່າຍງານຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ສ້າງຮູບເງົາ, ໂຄສະນາ, ລາຍການຂ່າວ, ສາລະຄະດີຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ