Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ຫ້າມເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນຢອກກັບເງົາຕົນເອງໃນເວລາກາງຄືນ ຍ້ອນຫຍັງ?

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ ທາງເວັບໄຊທາເກັດຂອງພວກເຮົາຈະມານໍາສະເໜີບັນດາທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນບູຮານທີ່ວ່າ: “ເພິ່ນຫ້າມເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນຢອກກັບເງົາຕົນເອງໃນເວລາກາງຄືນ” ເພິ່ນຫ້າມຍ້ອນຫຍັງ? ໂດຍທ່່ານຜູ້ຮູ້ເພິ່ນກໍໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງດັ່ງນີ້:

ຄົນບູຮານເພິ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນຢອກກັບເງົາຕົນເອງໃນຍາມກາງຄືນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ກໍຫ້າມຫຼິ້ນເງົາເດັດຂາດ ເພາະເພິ່ນເຊື່ອວ່າ: ຖ້າໃຜຫຼິ້ນຢອກກັບເງົາຕົນເອງໃນເວລາກາງຄືນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດຮ້າຍຕາມມາເຊັ່ນ: ຈະເຮັດໃຫ້ຜີວິນຍານຮ້າຍ ເບິ່ງເຫັນເງົາເດັກນ້ອຍເປັນໝູ່ຫຼິ້ນ ຈຶ່ງມານໍາ ແລະ ຕາມມາລົບກວນເດັກນ້ອຍໃນເວລານອນ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງເພິ່ນກໍເຊື່ອວ່າ: “ເງົາ” ຄືວິນຍານເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆ, ເມື່ອຜີເຫັນເງົາມີຊີວິດຜີຈະຊວນເດັກນ້ອຍໄປຫຼິ້ນບ່ອນອື່ນ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊອກບໍ່ເຫັນ ແລ້ວຈະນໍາອັນຕະລາຍມາສູ່ເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນໄດ້.

ແຕ່ຖ້າເບິ່ງອີກໃນມຸມໜຶ່ງ ການທີ່ເພິ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນຢອກເງົາຕົວເອງໃນເວລາກາງຄືນນັ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າ ຖ້າເດັກນ້ອຍໄປຫຼິ້ນເງົາໃນເວລາກາງຄືນ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກັບພາບນັ້ນມາຄິດ ຈົນຝັນຮ້າຍ ແລະ ມັກເກີດອາການເຫຼີໄຫ້ໃນຕອນກາງຄືນໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ ບາງເທື່ອເດັກນ້ອຍທີ່ຝັນບໍ່ດີກໍມີອາການຢ້ານຈົນເຮັດໃຫ້ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ບໍ່ສະບາຍ ແລະ ນີ້ຄືອາການທາງຈິດຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ຈິດຍັງບໍ່ແຂງແລ້ວໄປເຫັນພາບຕິດຕາທີ່ເປັນຕາຢ້ານນັ້ນເອງ.

ຂໍຂອບໃຈ: ຄູບາ ບຸນຈັນ ທິດບຸນໂຍ.

 

Comments