LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 13 ກັນຍາ 2017

• ຄົນເກີດວັນອາທິດ: ວຽກງານໂດຍລວມດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ ແຕ່ອາດມີບັນຫາກັບທີມງານເລັກໜ້ອຍ. ການເງິນມີດວງມີລາຍໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ລາຍຈ່າຍກໍຫຼາຍເຊັ່ນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຈະເກີດເຫດການໃຫ້ຕັດສິນໃຈກັນທັງສອງ, ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີດວງສົມຫວັງນໍາຄວາມຮັກເທື່ອ.
• ຄົນເກີດວັນຈັນ: ວຽກງານຄວນວາງແຜນການງານໃຫ້ດີ ເພາະໄລຍະນີ້ຈະມີວຽກເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເງິນກໍາລັງປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຮັກກັນຫຼາຍຈົນຄົນອື່ນອິດສາ, ຄົນໂສດຖ້າມີຄວາມຮັກໃນໄລຍະນີ້ ຊີວິດຈະວຸ້ນວາຍ.
• ຄົນເກີດວັນອັງຄານ: ວຽກງານລະວັງບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບ ເພາະທ່ານເຮັດວຽກໜັກຕໍ່ເນື່ອງ. ການເງິນຄວນສໍາຮອງເງິນເອົາໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນຍາມສຸກເສີນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຖ້າຜ່ານບັນຫາທີ່ພົບຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຄວາມຮັກຈະໝັ້ນຄົງ, ຄົນໂສດຄວາມຮັກຄັ້ງໃໝ່ກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນ.

• ຄົນເກີດວັນພຸດ: ວຽກງານບັນຫາທີ່ພົບຢູ່ຂະນະນີ້ກໍາລັງປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີດີຂຶ້ນ. ການເງິນໝົດເງິນນໍາສິ່ງທີ່ປາດຖະໜາມາດົນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວນເວລາໃສ່ໃຈກັບຄວາມຮັກກ່ອນຈະຫ່າງເຫີນ, ຄົນໂສດຄົນທີ່ທ່ານໝາຍຕາເລີ່ມສົນໃຈທ່ານຄືນແລ້ວ.
• ຄົນເກິີດວັນພະຫັດ: ມື້ນີ້ວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະຜ່ານໄປໄດ້ດີ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນນໍາສິ່ງຂອງມູນຄ່າສູງ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ເລີ່ມສັ່ນໄຫວໄປຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກຄັ້ງໃໝ່

• ຄົນເກີດວັນສຸກ: ວຽກງານການວາງແຜນທີ່ດີ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ໄວ. ວຽກງານວາງແຜນການເງິນໃຫ້ດີຈະມີໂອກາດເປັນເສດຖີໃນມື້ໜ້າ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຮັກກັນຄືຜ່ານມາ, ຄົນໂສດກໍາລັງຈະມີຂ່າວດີເຂົ້າມາພົວພັນ.

• ຄົນເກີດວັນເສົາ: ວຽກງານສິ່ງທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບກໍາລັງສໍາເລັດລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ ເພາະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນກັບການຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ຜ່ານອຸປະສັກມາດ້ວຍກັນ, ຄົນໂສດຍັງຕ້ອງຄອງໂສດຕໍ່ໄປໄລຍະໜຶ່ງ.

Comments