Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ແຂວງວຽງຈັນ ຍັງມີທ່າແຮງສ້າງເຂື່ອນໄດ້ອີກຫຼາຍແຫ່ງ

ປັດຈຸບັນ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ກວມເອົາ 100% ຂອງຈຳນວນເມືອງ ແລະ ບ້ານທົ່ວແຂວງ, ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 79.617 ຄອບຄົວ, ກວມ 98,18% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານວາງໄວ້ຮອດປີ 2020 ຖືວ່າ ແຂວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ຄຳບົງ ຄອນສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງວຽງຈັນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທົ່ວແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2017 ວ່າ: ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນດ້ານພະລັງງານຫຼາກຫຼາຍເປັນຕົ້ນມີຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊຫຼາຍສາຍ ເຊັ່ນ: ນ້ຳງື່ມ, ນ້ຳມັງ, ນ້ຳຊອງ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງເໝາະແກ່ການພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫຼາຍຂະໜາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນກໍ່ຄືປະເທດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກໃນຕໍ່ໜ້າ; ແຂວງວຽງຈັນປະກອບມີ 11 ຕົວເມືອງ, ມີ 433 ບ້ານ, ມີຈຳນວນ 81.000 ຄອບຄົວໃນນີ້ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ ກວມເອົາ 100% ຂອງຈຳນວນເມືອງ ແລະບ້ານທົ່ວແຂວງ, ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 79.617 ຄອບຄົວ, ກວມ 98,18% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານວາງໄວ້ຮອດປີ 2020 ຖືວ່າແຂວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ຜະລິດແລ້ວຈຳນວນ 5 ແຫ່ງ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທັງໝົດ 315 ເມກາວັດຄື: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 155 ເມກາວັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 100 ເມກາວັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ III, ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 40 ເມກາວັດ ເຂື່ອນນ້ຳສະນາ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 14 ເມກາວັດ ແລະ ເຂື່ອນ ຜັນນ້ຳຊອງ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 6 ເມກາວັດ ມີສະຖານີໄຟຟ້າ 11 ແຫ່ງ, ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 ກິໂລໂວນ, ຍາວ163 ກິໂລແມັດ, ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລໂວນ, ຍາວ 467 ກິໂລແມັດ, ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ 34,5 ກິໂລໂວນ, ຍາວ 98.490 ແມັດ, ມີລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ 22 ກິໂລໂວນ, ຍາວ 1.838 ກິໂລແມັດ, ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕ່ຳ 0,4/34,5 ກິໂລໂວນ, ຍາວ 45.75 ກິໂລແມັດ, ລະບົບ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕ່ຳ 0,4/22 ກິໂລໂວນ, ຍາວ 1.344.355 ແມັດ, ມີໝໍ້ແປງ 34,5 ກິໂລໂວນ,ຈຳນວນ 31 ໜ່ວຍ, ມີກຳລັງ 6.680 ກິໂລໂວນ ອຳແປໝໍ້ແປງ 22 ກິໂລໂວນ, ຈຳນວນ 1.603 ໜ່ວຍ, ມີກຳລັງ 233.610 ກິໂລໂວນອຳແປໝໍ້ນັບໄຟ 102.913 ໜ່ວຍ.

ຊຶ່ງຮອດປັດຈຸບັນຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ເຊັນ MOU ແລະກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາຢູ່ມີ 15 ໂຄງການ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 175,8 ເມກາວັດໂຄງການທີ່ເຊັນ PDA (ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ) ແລ້ວມີ 1 ໂຄງການ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 660 ເມກາວັດ ໂຄງການທີ່ເຊັນ CA (ສັນຍາສຳປະທານ) ແລະເຊັນສັນຍາຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ລົງມືກໍ່ສ້າງມີ 7 ໂຄງການ, ລວມມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 198,33 ເມກາວັດ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຂຽນໂດຍ ແກ້ວອຸດົມ

Comments