Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

FORD ESCAPE ລຸ້ນປີ 2017 ສະປ໊ອດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ໄດ້ຮັບການ”ອັບເກຼດ”ຮູບລັກສະນະພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ “ສະປ໊ອດ”ຫຼາຍຂຶ້ນ Sport Appearance Packageຈະພ້ອມຕິດຕັ້ງໃນລຸ້ນຍ່ອຍ SEແລະ Titaniumຕົວຖັງພາຍນອກໃຊ້ກະຈົກຮອບຄັນເຄືອບສີດຳ ກະຈັງໜ້າສີດຳມັນເງົາ ແລະ ກົງລໍ້”ອະລູມິນ້ຽມ”ຂະໜາດ 19 ນິ້ວ ທີ່ເຮັດສີດຳແບບໄມ້ເນື້ອແຂງ.

ຫຸ້ມໜັງສະຫຼັບຜ້າ ,ຕັດຫຍິບດ້ວຍເສັ້ນດ້າຍສີແດງ. FORD ESCAPE ລຸ້ນປີ 2017 ຈະມາພ້ອມກັບເຄື່ອງຈັກໃໝ່ດ້ວຍເລີ່ມຈາກ EcoBoostຂະໜາດ 1.5 ລິດ ໃຫ້ພະລະກໍາລັງ 180 ແຮງມ້າ ແຮງບິດ 185 ຟຸດປອນ໌ ລວມເຖິງລຸ້ນ EcoBoost2 ລິດ ໃຫ້ພະລັງ 245 ແຮງມ້າ ແຮງບິດ 275 ຟຸດປອນ໌. ຂະນະທີ່ລຸ້ນເລີ່ມຕົ້ນຈະໃຊ້ “ບລ໊ອກ”4 ສູບ 2.5 ລິດ ລຸ້ນເກົ່າໃຫ້ກໍາລັງ 168 ແຮງມ້າ ແຮງບິດ 179 ຟຸດປອນ໌. ພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານມີການປັບປ່ຽນບາງສ່ວນໂດຍໃຊ້ເບາະ

Comments