Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

ດວງປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 20 ກັນຍາ 2017

• ຄົນເກີດວັນອາທິດ: ວຽກງານສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດຫວັງກໍາລັງປະສົບຜົນສໍາເລັດອີກບໍ່ດົນແລ້ວ. ການເງິນຄ່ອງແຄ້ວດີ ຖ້າບໍ່ມີໜີ້ເພີ່ມຕື່ມ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວນຫາເວລາໃຫ້ຄົນຮັກກ່ອນຄວາມສໍາພັນຈະຫ່າງເຫີນ, ຄົນໂສດມີໂອກາດພົບຮັກກັບຄົນດີ.
• ຄົນເກີດວັນຈັນ: ວຽກງານເລີ່ມເບື່ອໜ່າຍ ເພາະຮັບຜິດຊອບແຕ່ເລື່ອວເກົ່າໆ ບໍ່ມີຄວາມທ້າທາຍ. ການເງິນໝົດເງິນນໍາເລື່ອງຫຼີກບໍ່ໄດ້. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມສໍາພັນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄົນໂສດມີດວງເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຄົນມີເຈົ້າຂອງແລ້ວ.
• ຄົນເກີດວັນອັງຄານ: ວຽກງານໄລຍະນີ້ດວງວຽກງານຈະເລີນກ້າວໜ້າ. ການເງິນມີດວງໄດ້ລົງທຶນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມສໍາພັນປັ່ນປ່ວນ, ຄົນໂສດອີກບໍ່ດົນຈະໄດ້ພົບຮັກທີ່ຄອງຄອຍ.

• ຄົນເກີດວັນພຸດ: ວຽກງານມື້ນີ້ ມີດວງຮັບຜິດຊອບວຽກທີ່ຍາກ ແຕ່ຜ່ານໄປໄດ້ ເພາະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ. ການເງິນຖ້າວາງໃຫ້ດີຈະມີໂອກາດເປັນເສດຖີໃນອະນາຄົດ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຄວາມສໍາພັນພັດທະນາຢ່າງຊ້າໆ ແຕ່ໝັ້ນຄົງ, ຄົນໂສດມີດວງພົບຮັກກັບຄົນເໝາະສົມ.
• ຄົນເກີດວັນພະຫັດ: ວຽກງານມີດວງປ່ຽນແປງຍ້າຍວຽກໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ. ການເງິນມີດວງໝົດເງິນນໍາເລື່ອງບໍ່ຄາດຄິດ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ກໍາລັງມີຂ່າວດີ ອີກບໍ່ດົນ, ຄົນໂສດຖ້າຮັກໃຜໃຫ້ຮີບເປີດໃຈເພາະມີໂອກາດສົມຫວັງ.
• ຄົນເກີດວັນສຸກ: ວຽກງານບໍ່ມີບັນຫາໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ມີເລື່ອງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານເລັກໜ້ອຍ. ການເງິນຄ່ອງແຄ້ວດີ ເພາະມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຍັງຮັກກັນຄືທີ່ຜ່ານ, ຄົນໂສດມີດວງພົບຮັກຈາກວຽກງານ.

• ຄົນເກີດວັນເສົາ: ວຽກງານຖ້າມີແຜນ ໃຫ້ຮີບລົງມື ຢ່າປະໃຫ້ເປັນພຽງຄວາມຝັນ. ການເງິນບໍ່ມີບັນຫາໃຫ້ກັງວົນ. ຄວາມຮັກຄົນມີຄູ່ຕ່າງຄົນຕ່າງບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນ, ຄົນໂສດຢ່າຟ້າວຮີບຮ້ອນໃຈ ເພາະອາດຈະພົບກັບຄົນບໍ່ດີ.

Comments